Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Levende by

Det skal bli enda bedre å sykle om vinteren

Del denne artikkelen

Miljøpakken utvider nettet med gode anlegg for vintersykling.

Kommende vintersesong skal bli den beste noensinne for syklister i Trondheim.

Tekst
Hans Kringstad
Foto
Knut Opeide, Statens vegvesen

Nye 14 kilometer med sykkelanlegg blir skreddersydd dem som bruker to hjul i snødrev og blåst. Totalt får byen 115 km sykkelveger som enten skal være helt fri for snø og is eller skal ha såkalt god vintervegstandard.

Vi får omtrent like mange kilometer av hver kategori; A og B.

Det er klart etter at politikerne har vedtatt å øke Miljøpakkens innsats på snøfrie sykkelanlegg fra 8 til 10 millioner kroner årlig. Også Statens vegvesen trapper opp vinterdrifta.

Kort om de to typene standard

Barvegstandard (GsA) – 57 km
Svart asfalt ved hjelp av bla. kosting og salt hvis været gjør det mulig.
Vintervegstandard (GsB) – 58 km
Hardt og jevnt snø/isdekke med maks 1 cm løs snø.

Se detaljer om standardkrav i faktaboks.

De viktigste forbedringene kommer her

Heimdal/Tiller/Saupstad

 • Ringvålvegen mellom Lund og Heimdal sentrum: GsB
 • GSV parallelt med E6, på østre side (John Aaes veg – Tonstadkrysset): GsB
 • Gjennom Saupstad (Kongsvegen v/ Vestre Husebytun – Nyveilia – Bjørndalen): GsB
 • «Fleksnes-brua» – Johan Tillers veg: GsB

Byåsen

 • Mellom Halset og Ilevollen via Byåsveien: GsB
 • Bøckmans veg: GsB

Moholt

 • Jonsvannsveien mellom Kong Øysteins veg og Frode Rinnans veg: GsA
 • Gang- og sykkelveg fra undergang under E6 ved Åsvangvegen til Ole Aasveds veg 31: GsB

Bakklandet

 • Gamle Bybro: GsB
 • Asylbakken og Bakkegata: GsA

Midtbyen

 • Sykkelfeltene mot enveiskjøring i Sverres gate og Erling Skakkes gate: GsA

Østbyen

 • Verftsbrua – TMV-odden – Thaulowkaia – del av Dyre Halses gt – Portalen – fram til Strandveien/Innherredsveien: GsA

Se Miljøpakken for kart og mer informasjon

Ustabilt vintervær er en utfordring både for syklister og brøytemannskaper, men mange sykler hele året i Trondheim.

Noe blir litt dårligere

Klostergata får redusert standard sammenliknet med 2018 (GsB i stedet for GsA). Dårlig dekke gjør det vanskelig å drifte på topp nivå på hele strekningen. Vestligste del av Rønningsbakken og de østligste delene av Gamle Kongevei får vanlig kommunal standard i stedet for GsA: Det skyldes at Statens vegvesen tilbyr GsA i Innherredsveien.

Hvor klager du?

Avvik kan du varsle gjennom innmeldingssystemet til Trondheim Bydrift (feilmelding.trondheim.kommune.no/GmiWeb.Meld.Mobil) for kommunale gater og fylkesveier øst for Nidelva. Vegtrafikksentralen (vts-midt@vegvesen.no eller telefon 175) tar imot meldinger om riksveg samt fylkesveg vest for Nidelva. Det finnes ikke et felles system for innmelding.

Skal det være litt salt?

Mange ergrer seg over salting fordi sykler ruster og det danner seg melsnø når salt dras inni sidegater. Men salt må til for å oppnå snø- og isfritt dekke i håp om at flere sykler om vinteren. Salting er derfor et dilemma. De som drifter sykkelveger har egeninteresse i å bruke minst mulig salt, og det jobbes kontinuerlig for å salte minst mulig uten at de viktigste sykkelrutene fryser til.

Også strøsand inneholder salt. Langs veier med mye trafikk er barvegstandard nødvendig både for å synliggjøre sykkelfeltene og for å fjerne innkast fra kjørebanen.

Kostemaskin i aksjon over. Miljøpakken har testet ut ny teknologi for best mulig vinterdrift. Kartet under viser rødt som A-standard og blått som B – høy vintervegstandard.

Vil du ha de siste nyhetene fra Trondheim 2030?

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Takk for din påmelding!

Har du lest disse sakene?