Litt smarter
Klart budskap: Dorte Pelabon (18) elev ved Strinda videregående skole vil ha en fremtid. - uten global oppvarming. Og budskapet er sterkt og klart.

Klart budskap: Dorte Pelabon (18) elev ved Strinda videregående skole vil ha en fremtid. - uten global oppvarming. Og budskapet er sterkt og klart.

Transport & miljø

Ungdommelig folkehav for klima

De sto som sild i tønne – mange med plakater og taktfaste tilrop til de som holdt appell. 22. mars i Tordenskioldparken ble en ungdommelig maktdemonstrasjon – for klimaet.

Tekst
Knut Okkenhaug
Foto
Knut Okkenhaug

Generasjon klima kan de bli kalt – ungdommene som i tusentall strømmet til Trondheim sentrum fra fjern og nær 22.mars. Slagordene på plakatene var ikke til å ta feil av; det er en utålmodighet blant de unge. De er  lei av ord – nå vil de ha handling. På vegne av seg selv og generasjonene etter.

<Strong>Hav av ungdom</Strong>: Det var tragt om plassen i området Tordenskioldsparken under masse-demonstrasjonen.

Hav av ungdom: Det var trangt om plassen i området Tordenskioldsparken under masse-demonstrasjonen.

Trondheim2030.no spurte et knippe av ungdommene hvorfor de demonstrerer og hva de håper skal komme ut av mobiliseringen.

Dorte Pelabon (18), Strinda vgs:

Dorte Pelabon

Dorte Pelabon

– Hva er din viktigste motivasjon for å delta i klima-streiken? – Jeg ønsker å være med å vise at vi sammen kan gjøre en forskjell, og at hver og en av oss kan gjøre en forskjell for klimaet.

– Hva er din appell/budskap til politikerne? –  Slagordet mitt spiller på humor, samtidig er det et alvor i det. Om vi ikke gjør noe drastisk for å få ned Co2-utslippene, vil det kunne gå galt.

– Hva må skje nå etter din mening – for at den globale oppvarmingen skal stoppe opp? – Vi må handle! Store og små endringer må skje.  På Strinda vgs er det ikke lov for elever å parkere privatbil, da bør det heller ikke være lov for lærerne å kjøre og parkere på skolen.

Ida Marie Drøivoldsmo (18) Thora Storm vgs:

Ida Marie Drøivoldsmo

Hva er din viktigste motivasjon for å delta i klima-streiken? – Jeg er her for å vise at jeg bryr meg. Jo flere vi er, jo mer vil vi bli lagt merke til.

Hva er din appell/budskap til politikerne? – Mitt budskap på plakaten er at det ikke finnes noen fremtid, dersom vi ikke handler nå. Vi må faktisk gjøre noe for å få en fremtid.

Hva må skje nå etter din mening – for at den globale oppvarmingen skal stoppe opp? – Det er viktig at alle tar et tak for klimaet. Også små endringer har effekt; når Nidarøhallen nesten ikke skal ha p-plasser, gjør det at vi må legge om transportvanene våre.

Hva håper du kommer ut av klima-streiken? – At dette er fortsettelsen på noe større!

Sunna Bjørk Roberg (18), Thora Storm vgs:

Sunna Bjørk Roberg

Hva er din viktigste motivasjon for å delta i klima-streiken? – Å vise den eldre generasjon at det er på tide å gjøre noe.  Og det vil være et signal til politikerne om at det faktisk er på tide å gjøre noe som monner – for fellesskapet.

Hva er din appell/budskap til politikerne? – Det er denne planeten vi har  – ikke kast vekk muligheten til å sikre en fremtid her.

Hva må skje nå etter din mening – for at den globale oppvarmingen skal stoppe opp? –  Engasjementet må opp, så skapes de gode løsningene!

Hva håper du kommer ut av klima-streiken? – At media virkelig setter saken på dagsorden, og at politikerne forstår alvoret og fatter beslutninger som får konsekvenser.

Alfred Leistad (14) Vikhammer u-skole:

Alfred Leistad

Hva er din viktigste motivasjon for å delta i klima-streiken? – Vise politikerne at vi som gruppe er engasjerte, og dermed påvirke dem til å gjøre endringer.

Hva er din appell/budskap til politikerne? – Dette er planeten vi har nå  – iallfall en god stund fremover. Da må vi ta vare på den!

Hva må skje nå etter din mening – for at den globale oppvarmingen skal stoppe opp? – For vår egen del i Norge må vi stoppe oljeboringen. Og vi må tenke på hva som kan gjøre endringer i egen hverdag – kutte ut plastikkposer, i stedet gå over til papirposer.

Hva håper du kommer ut av klima-streiken? – At politikerne ser at vi som skal ta over denne jorden etter dem, ønsker oss et best mulig utgangspunkt.

Håvard Rokkan (20) Trøndertun Folkehøgskole, Melhus:

Håvard Rokkan

Hva er din viktigste motivasjon for å delta i klima-streiken? – Å være med for å støtte et fellesskap som sier i fra. Dette er en generasjon som står samlet om spørsmålet – og gjør noe.

Hva er din appell/budskap til politikerne? – Vi kan ikke kjøre på som før, uten at det får konsekvenser for oss.

Hva må skje nå etter din mening – for at den globale oppvarmingen skal stoppe opp? – At ledere i nasjoner tar tak – gjør store endringer. Det er det som kan skape en endring.

Hva håper du kommer ut av klima-streiken? – At dette er starten på nye demonstrasjoner og styrket samhold blant unge. Og at det er starten på noe større.

 

Generasjon håp: Fra v: Håvard Rokkan, Ingunn Listuen (20) og Hyndla Aira (19). Alle tre elever ved Trøndertun Folkehøgskole.