Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Levende by

Sjekk ut hvordan Trondheim sentrum kan bli i framtida

Del denne artikkelen

Slik ser team Asplan Viak for seg at Trondheim sentrum ser ut i 2050. Fugleperspektiv byen sett fra sør. Team Asplan Viak

Nå skal Trondheim kommune lage en ny sentrumsstrategi. Fire tverrfaglige team og ett forskningsprosjekt har derfor fått i oppgave å beskrive og visualisere hvordan de tror Midtbyen og resten av sentrum ser ut i 2050.

Tekst
Grete Kristin Hennissen

Gi dine innspill i kartet

Her kan du selv gå inn å komme med dine meninger om hvordan Trondheim bør utvikles fremover mot 2050.

Under kan du se de fire tverrfaglige teamenes forslag til framtidsbilder for Trondheim sentrum 2050!

Team Asplan Viak – framtidsbilder for Midtbyen og sentrum sør

Midtbyen, Øya, Elgeseter og Lerkendal.

 • Team Asplan Viak: Fugleperspektiv av hele fokusområdet Midtbyen og Trondheim sentrum sør på dagtid.

 • Team Asplan Viak: Slik ser team Asplan Viak for seg at Trondheim sentrum ser ut i 2050. Fugleperspektiv byen sett fra sør.

 • Team Asplan Viak: Perspektiv Studentersamfundet.

 • Team Asplan Viak: Plassrom Samfundet.

 • Team Asplan Viak: Perspektiv Studentersamfundet.

 • Team Asplan Viak: Plassrom Lerkendal, Øya, Studentersamfundet og Elgeseter.

 

Team Lala Tøyen – framtidsbilder for Midtbyen og sentrum vest

Midtbyen, Ila og Marienborg.

 • Team Lala Tøyen: Marienborg sett fra Ceciliebrua mot nordvest. Ny gang- og sykkelbru fra Margretes gate på Øya over elva. Tilrettelegging for en offentlig elvesti som innbyr til ulike opplevelser.

 • Team Lala Tøyen: Illustrasjonen viser den grønne parkaksen fra Ilaparken til kaien.

 • Team Lala Tøyen: Erling Skakkes gate omdannes til en gang- og sykkelgate der nye innfillbygg og eksisterende bygg henvender seg til gaten.

 • Team Lala Tøyen: Prinsipplanen viser hvordan disse kvartalene på Ila kan transformeres til et tett, lite bilfritt nabolag.

 • Team Lala Tøyen: I denne prinsipplanen vises en framtidsvisjon for hvordan Marienborg kan se ut om toget kan gå i tunnel eller under lokk. Mot sør og i nord etableres boliger på ulike tomtestørrelser med plass til både byggegrupper og større byggefelt.

 • Team Lala Tøyen: Illustrasjonen fra Olav Tryggvasons gate viser to bygg som er utvidet på loftet. Et bygg er revet slik at det dannes en ny åpning i bakgården, der enkelte bygninger er revet for å gi plass til et gårdsrom. Her er det plassert et lite felleshus.

Team Pir II – framtidsbilder for Midtbyen og sentrum nord

Midtbyen og Brattøra.

 • Team Pir II: Brattørabryggene på Pir I.

 • Team Pir II: Fjordtorget og parkgata.

 • Team Pir II: Illustrasjonsplanen viser hvordan det nye byromsnettverket kobler sammen de viktigste offentlige byrommene i Midtbyen og på Brattøra, og hvordan det skapes forbindelser til bydelene rundt.

 • Team Pir II: Fjordgata som en del av Parkringen og Jomfrugata som en hagegate.

 • Team Pir II: Fugleperspektiv av Pir I og Pir II. Pir I er foreslått til byutvikling og Pir II til byhavn og blågrønn innovasjon.

 

 

Team Rodeo – framtidsbilder for Midtbyen og sentrum øst

Midtbyen, Nyhavna, Mølleberg og Bakklandet.

 • Team Rodeo: Forslag til maritim aktivitet på Nyhavna i 2050.

 • Team Rodeo: Fugleperspektiv av forslag til Nyhavna i 2050.

 • Team Rodeo: Perspektiv av forslag til Nyhavna skole og idrettshall i 2050.

 • Team Rodeo: Fugleperspektiv av forslag til Nyhavna i 2050.

 • Team Rodeo: Perspektiv av Strandveien som en urban kollektiv- og sykkelgate.

 • Team Rodeo: Nedre Møllenberg gate tilrettelagt for barn i byen i 2050.

Eller hva med en virtuell tur i forslagene?

Ta en virtuell tur i forslagene til framtidas Trondheim sentrum.

Det femte bidraget for Midtbyen

Forskningsprosjektet 3c – samskaping av fremtidens byer – har laget et femte bidrag for Midtbyen basert på innspill fra gjestebud arrangert av innbyggere i Trondheim.

Bidrag fra deg!

Hvordan mener du Trondheim sentrum bør se ut i framtida? Du kan sende dine egne framtidsbilder på delta.framtidstrondheim.no eller ved å bruke #framtidstrondheim på Instagram.

Se utstillingen både på folkebiblioteket i Kongens gate, bytorget i Erling Skakkes gate og digitalt på framtidstrondheim.no fra 25. mars kl. 12.00 til 9. april.

Klikk deg inn på framtidstrondheim.no for å lese mer om forslagene og parallelloppdraget.

Vil du ha de siste nyhetene fra Trondheim 2030?

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Takk for din påmelding!

Har du lest disse sakene?