Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Levende by

Se i kart når feiebilen kommer

Del denne artikkelen
Hovedrengjøringen settes i gang, og alle de kommunale gatene skal feies, vaskes og spyles.

Hovedrengjøringen settes i gang, og alle de kommunale gatene skal feies, vaskes og spyles. Ola Flatøy Lysberg

Hovedrengjøring av gatene i Trondheim er en stor operasjon. Feiing og spyling fra morgen til kveld over flere måneder må til når 900 km med vei skal rengjøres etter vinteren.

Tekst
Ola Flatøy Lysberg
Foto
Ola Flatøy Lysberg

Hovedrengjøringen er feiing og vasking av kommunale gater i Trondheim. Jobben er stor og starter ca. 1. april. Rengjøringsjobben inkluderer alt av kommunale gater, boliggater, hovedgater, fortau og gang- og sykkelvei.

I midtbyen starter hovedrengjøringen i uke 14, sprer seg til boliggater i uke 17 og er ferdig i uke 26.

Midtbyen og skoler er det som skal være ferdig til 17. mai

Nytt kart forteller når feiebilen kommer

I år har bydrift en ny ordning for å se når feiebilen kommer. Fra i år finner du informasjon om gatefeiing via interaktiv kartløsning Trondheim kommune selv har utviklet. Kartet tilbyr informasjon om hvilken uke feiebilen kommer, og vil oppdateres om det blir endringer i planen.

Det nye kartet er enkelt å bruke. Bare finn din gate, trykk og informasjon om når det feies dukker opp.

Det nye kartet er enkelt å bruke. Bare trykk på din gate så vil informasjon om når det feies dukke opp.

– Det er vanskelig å si hvilken eksakt dag vi feier én bestemt gate, men hvilken uke det er kan vi si. Den informasjonen finnes i kartet på våre nettsider, sier Kjetil Haarberg som er planlegger ved vegavdelingen i Trondheim bydrift.

Imre Aleksandersen  Foto: Kirsti Kringstad

Det er et kontinuerlig arbeid som ligger bak kartet for å holde det oppdatert, og sørge for at tid og dato stemmer.

Imre Aleksandersen er spesialkonsulent i Trondheim bydrift, han jobber sammen med veiavdelingen og bidrar til at kartløsningen skal fungere. Han forteller:

– Kartet lever, og endres fortløpende om det trengs. Det er med forbehold om vær og temperatur når vi kan feie, og det vil stå i kartet om noe skjer

Kartet er en ny og innovativ løsning for å informere i gatefeiing.

– Vi fant bare en annen by, i Canada, som har samme løsning for å informere innbyggere, sier Aleksandersen.

Kartet finner du her: https://kart.trondheim.kommune.no/hovedrengjoring/

Den kjente tekstmeldingen med informasjon om at feiebilen er på vei kommer du mest sannsynlig ikke til å se i 2019, med mindre du benytter regulert parkering og boligsoneparkering.

Liker ikke hauger

– Vi liker ikke hauger, sier driftsleder for veg i Trondheim bydrift Sturla Reistad.

Innbyggernes ansvar er tredelt, og særlig viktig om man er bileier eller huseier.

  1. Se på kartet når feiebilen kommer.
  2. Flytt bilen vekk fra kommunal veg.
  3. Koste vekk sand og grus som ligger på egen eiendom.
Feiebilen får med seg alt som ligger i veikanten.

Feiebilen får med seg alt som ligger i veikanten.

Massene som ligger på egen eiendom må feies ut i gaten slik at feiemaskinen får det med seg. Massene bør ligge jevnt fordelt langs rennesteinen.

Feiemaskinene følger snøen

Ryddesjauen starter i midtbyen og brer seg utover til boligfelt når midtbyen er ferdig. Først i rekka står lavlandet før høyereliggende områder får runden sin. Etter planen er midtbyen og skoler det eneste som skal være ryddet før 17. mai.

Grunnen til det er at feiemaskinene ofte bruker vann, enten for å få med strømasse eller dempe svevestøv. En del av feiejobben i midtbyen foregår på nattestid ettersom det er mindre trafikk da, og i boligfelt kan arbeidet vare helt til klokken ti om kvelden, det kan føre til komplikasjoner om temperaturen synker.

– Hovedrengjøringen er veldig påvirket av været. Er det fare for nattefrost er vi ikke ute å feier, spyler og rengjør. Da blir det utsatt, sier Reistad.

Trondheim bydrift feier nesten 900 kilometer veg under hovedrengjøringen.

Trondheim bydrift feier nesten 900 kilometer veg under hovedrengjøringen.

Kjetil Haarberg har sammen med sitt team lagt planene for hovedrengjøringen. Han forteller at fokuset før de setter i gang, er å legge en plan over hvem som gjør hva.

-Vi starter ryddejobben forsiktig med åtte feiemaskiner, men trapper opp etter hvert som vinteren trekker seg tilbake til 25-26 maskiner. Da må planene ligge klare for at dette skal gå så smidig som mulig, sier Haarberg.

Renholdet er et felles ansvar

Trondheim bydrift og Trondheim eiendom samarbeider om å klargjøre skoleplassene før 17. mai. Her er fordelingen enkel, bydrift i øst og eiendom i vest, skillet går ved Nidelven.   

Borettslag og fylkesveier faller ikke inn under Bydrift sitt regime, det er kun enkelte borettslag med kommunale veier som ikke må ta seg av feiejobben selv. 

– Utover det at skolene og midtbyen skal være feiet før 17. mai, får sykkelveier og bussgater en prioritet når vi starter i et visst område, sier Reistad.

Mengder med masser må kjøres bort

Feiebilene må tømmes ofte, det brukes mellomlager for å få minst mulig transport av de tunge massene. Disse mellomlagrene er kun en midlertidig løsning før massene fraktes vekk fra byen.

– Vi prøver å effektivisere tømmingen så godt som mulig, og mellomlagrer massene i feiesonene. Det er snevret inn slik for å få minst mulig tungkjøring, sier Reistad.

Alle maskinene bruker vann i feiingen, men mengden varierer. De største feiebilene som bruker mest vann i prosessen må tømmes og avvannes. Det blander seg mye vann i feiemassen og da må de tømmes på en spesiell måte.

Feiebilene til Trondheim bydrift står klare for å rengjøre byens gater.

Feiebilene til Trondheim bydrift står klare for å rengjøre byens gater.

Modernisering av maskinpark

Maskinparken har gjennom noen år blitt gradvis oppgradert og modernisert. I fjor var det ingen brekkasje på noen av feiemaskinene.

-Vi har en fin utskiftingstakt på utstyret nå. I tillegg har vi et eget verksted disponibelt om det skulle skje noe. Maskinene blir gjennomgått før hovedrengjøringen settes i gang, og vi har gode rutiner for å sjekke at alt på maskinene fungerer som det skal. Om det skulle bli kritisk kan vi leie inn utstyr. Det som kan hindre arbeidet er parkerte biler, hindringer og værforhold, sier Reistad.

Har du lest disse sakene?