Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Bli med

Hvordan gjøre Trondheim mer trafikksikker?

Del denne artikkelen
Lars Olofsson har jobbet med trafikksikkerhetsplaner både i Norge og Sverige. Nå leder han arbeidsgruppen som jobber med Trondheim kommunes trafikksikkerhetsplan.

Lars Olofsson har jobbet med trafikksikkerhetsplaner både i Norge og Sverige. Nå leder han arbeidsgruppen som jobber med Trondheim kommunes trafikksikkerhetsplan. Sara Husby

Har du innspill til hvordan Trondheim kan bli en mer trafikksikker by? Eller har du konkrete forslag til områder – kryss, overganger og lignende – som med fordel bør forbedres?

Tekst
Sara Husby
Foto
Sara Husby/Trondheim kommune

En trafikksikkerhetsplan har som mål å redusere ulykkespunkt samt senke antallet hardt skadde og drepte i trafikken. Nylig publiserte kommunen et forslag til planprogram, som blant annet beskriver hvordan arbeidet med en ny trafikksikkerhetsplan for Trondheim skal gjennomføres.

Når dette planprogrammet blir vedtatt, går arbeidet over i neste fase: Å lage et handlingsprogram med en prioriteringsliste over konkrete trafikksikkerhetstiltak. Og det er her du kommer inn i bildet.

Kom med dine innspill på Trondheim kommunes nettsider – fristen for å sende inn er 20. juni.

Trondheim bydrift utfører vegmerking i Breidablikkveien.

Trondheim bydrift utfører vegmerking i Breidablikkveien.

Jobber mot en nullvisjon

– Trafikksikkerhet er noe som opptar de aller fleste, og noe «alle» har meninger om. Vi ønsker å komme misfornøyde innbyggere i forkjøpet, når vi nå for første gang siden 2016 jobber med å utarbeide en trafikksikkerhetsplan. Arbeidet med planen, som skal gjelde i fire år, startet i april 2017, og det er satt av betydelige ressurser til å ferdigstille arbeidet. Det forteller prosjektlederen for Trafikksikkerhetsplan 2020–2024, Lars Olofsson.

Olofsson har jobbet med trafikksikkerhetsplaner både i Harstad og Tromsø i Norge, samt i Malmø i Sverige. Nå leder han arbeidsgruppen som jobber med Trondheim kommunes nye plan – og han ønsker lokalbefolkningens innspill:

– Dette er innspill som skal bidra til å lage en handlingsplan. Når det gjelder trafikksikkerhet, er det mange faktorer som spiller inn. Geografisk område, om du er ung eller gammel, mann eller kvinne – utfordringene er forskjellige.

Vår oppgave er å finne ut hva som oppleves som problematisk for byens innbyggere.

Etter vi har fått inn innspill skal vi arbeide frem et handlingsprogram med mål om å minske trafikkskader, forklarer Olofsson.

Til nå har arbeidsgruppen fått inn i underkant av 20 innspill, men de ønsker seg mange flere:

– Alt fra generell trafikksikkerhet til konkrete kryss og overganger. Ingen forslag er feil, og det blir vår jobb å velge ut tiltak som skal være med å bidra til nullvisjonen – at det ikke skal forekomme ulykker med drepte og hardt skadde i vegtrafikken, sier Olofsson.

Få omkomne og hardt skadde

Én av utfordringene knyttet til trafikksikkerhet, er at det finnes mørketall med tanke på antall ulykker. Trondheim kommune bygger sine analyser på politiets rapporter, men det finnes i tillegg mange typer ulykker som ikke inngår i statistikkene, forklarer Olofsson:

– Vi håper at innspillene fra publikum kan være en slags korreksjon for disse mørketallene.

I tillegg ønsker vi i fremtiden å samarbeide med sykehus og legevakt for å få avdekket flere ulykker.

Fokus på myke trafikanter

Såkalte myke trafikanter – alle som ikke sitter i en bil – står for ca. 80 prosent av antallet hardt skadde eller drepte i Trondheimstrafikken. Det er også grunnen til at kommunen har et ekstra fokus på denne gruppen. I tillegg er den eldre garde ekstra utsatt, forteller Olofsson:

– Generelt sett ser vi at trafikksikkerheten i Trondheim er god – vi har veldig få omkomne og hardt skadde. Vi ser imidlertid at det er noen forskjeller med tanke på hvor utsatt de forskjellige aldersgruppene er. Ta for eksempel barn i alderen 0–15, de er lite representert i skadestatistikken. Aldersgruppen 16–20 er sterkt overrepresentert sammenlignet med folketallet, det samme gjelder de over 50, forteller Olofsson, som håper på en strøm av innspill fra trondhjemmere i alle aldre:

– Det er viktig å huske at trafikksikkerhet ikke alltid er det samme som trygghet, men hva som er hva, blir vår oppgave å vurdere.

Vi er takknemlige for absolutt alle innspill.

 

 

Har du lest disse sakene?