Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Levende by

Hvor er ditt stille sted? Det vil vi gjerne vite!

Del denne artikkelen
Ilabekken

Ilabekken er et av Trondheims mange rolige steder. Hvilke steder oppsøker du når du trenger ro og stillhet?

Stillhet og ro er viktige kvaliteter i en by. Hvilke steder oppsøker for du for å finne ro? Det vil Byplankontoret gjerne at du forteller oss i et nytt, digitalt innspillskart for stille soner.

Tekst
Ellen Aga Kildal
Byliv og stillhet

Trondheim Kommune vil gjerne skape byliv og aktivitet, men ro og stillhet er også en viktig kvalitet i byen. Å kunne oppsøke stille soner er avgjørende for vår helse og trivsel, og at det finnes offentlige steder fritt for støy og bråk bidrar til at det er attraktivt å bo i og oppholde seg i byen. Dette må særlig ivaretas når vi nå blir flere, og vi skal leve tettere på hverandre.

 • Gåsaparken

  Gåsaparken er en av Trondheims mange rolige steder. Hvilke steder oppsøker du når du trenger ro og stillhet?

 • Festningsparken er en av Trondheims mange rolige steder. Hvilket steder oppsøker du når trenger ro og stillhet?

 • Erkebispegården

  Erkebispegården er en av Trondheims mange rolige steder. Hvilke steder oppsøker du når du trenger ro og stillhet?

 • Ilabekken

  Ilabekken er et av Trondheims mange rolige steder. Hvilke steder oppsøker du når du trenger ro og stillhet?

 • Gamle Bybro er et av Trondheims mange rolige steder. Hvilke steder oppsøker du når du trenger ro og stillhet?

Kom med dine innspill!

Flere andre byer har allerede kartlagt sine stille områder. Oslo kommune har arbeidet  med dette siden 2008. Nå ønsker også Trondheim kommune å få oversikt over hvor vi har stille områder. Hvilke steder oppsøker du når du ønsker å oppleve stillhet og ro? Det vil Byplankontoret gjerne vite!

Vi vil gjerne vite hvor du går for å finne ro og stillhet!

Kommunen lanserer nå et digitalt kart for kartlegging av stille soner, og du inviteres til å fortelle oss hvor du oppsøker stillhet og ro. Her kan du markere steder og skrive en kort kommentar om hvilke kvaliteter dette stedet har som gjør at du opplever det som rolig, fredfylt eller stilt. Kartet vil være tilgjengelig fram til 31.12.2019.

 

Hva skal vi bruke kartet til?

Støy er ikke nødvendigvis knyttet til volum, men om tilstedeværelse av uønsket lyd. Støy regnes som forurensning etter forurensningsloven, og det er et nasjonalt mål å redusere støyplager i Norge. Trondheim Kommune arbeider aktivt med å oppnå dette målet. Det finnes et støykart for store deler av Trondheim som gir informasjon om støyforholdene i byen.

Graden av opplevd støy kan reduseres ved at vi har tilgang på stille steder. Innspillskartet over stille soner vil bidra til å få kartlagt viktige lunger i byen hvor det er mulig å finne stillhet, og hvor dette mangler. Det vil være et viktig kunnskapsgrunnlag for Byplankontoret i arbeidet med å ivareta og utvikle steder hvor stillhet er en særlig viktig kvalitet.

Dette kartet får du tilgang til ved å følge linken og huke av for "Støysoner 2017"

Dette kartet får du tilgang til ved å følge linken og huke av for «Støysoner 2017»

 

 

Har du lest disse sakene?