Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Levende by

Slik vil barn og unge ha det i sentrum

Del denne artikkelen
Vinnerforslaget har lekeapparater, sitteplasser og flotte kirsebærtrær. Her ser vi Cicignons plass utenfor Nova kino.

Vinnerforslaget har lekeapparater, sitteplasser og flotte kirsebærtrær. Her ser vi Cicignons plass utenfor Nova kino.

Midtbyen skal bli mer attraktiv for barn og unge. Et av tiltakene er å la de få være med å påvirke byutviklingen!

Tekst
Merete Mauland

En jury bestående av barn og unge fra Ila barneskole, Rosenborg ungdomsskole, Thora storm vgs og ungdommens bystyre har evaluert forslag til utforming av Kongens gate øst, Cicignons plass og Skipakrok. Dette var i forbindelse med en idekonkurranse om barnas framtidsvisjoner for gater og byrom.

Barna engasjerer seg i byutvikling

-Ungdommene som har vært med i juryen sier at de har blitt mye mer opptatt av byutvikling gjennom å være med i dette prosjektet, sier Tonje Rønneberg Devik, som er leder for prosjektet. Hun og kollega Silje Meslo Lien ved Byplankontoret forteller litt om juryen med barn og unge.

Representanter fra Byplankontoret står sammen med unge deltagere i juryen

Representanter fra Byplankontoret står sammen med unge deltagere i juryen

Deres erfaring er at barna hadde mange av de samme tilbakemeldinger som de voksne hadde underveis. De tok ansvar når de fikk litt ansvar og makt. Dette var et forsøksprosjekt, men de ser ikke bort i fra at unge brukes/inkluderes mer i byplanlegging fremover. 

Vår erfaring er at de var kjempeengasjert! Det virka som de voksne var mer sliten etter en halv dag med juryjobbing, sier de med et smil. Det er gøy da, når vi spurte dem etterpå sa de at dette ville de gjøre mer! forteller Devik. Det var en glad gjeng som var ferdig med jurymøte den dagen. De satt igjen med mange nye erfaringer. 

Det som var viktig i denne prosessen er at vi viste dem at de ble hørt og alle stemmer telte like mye, sier Tonje Rønneberg Devik.

Det var stort engasjement blant store og små på Trondheim folkebibliotek under utstillingsåpningen

Det var stort engasjement blant store og små på Trondheim folkebibliotek under utstillingsåpningen

Juryen kåret en vinner

De unge jurymedlemmene synes det har kommet inn mange gode forslag til hvordan området kan bli et godt sted for barn og unge. Juryen har kommet frem til at to bidrag utpekte seg og delte ut første og andre plass. I tillegg ble det delt ut en publikumspris på bakgrunn av stemmer fra de som har vært og sett utstillingen i Trondheim folkebibliotek.

Juryens favoritt ble Eventyrere- Vi oppdager byen!

Vinnerforslaget legger opp til lek og aktivitet for folk i alle aldre. Her vises Kongens gate, utenfor Mercursenteret.

Vinnerforslaget legger opp til lek og aktivitet for folk i alle aldre. Her vises Kongens gate, utenfor Mercursenteret.

Dette forslaget ble også publikumsfavoritten. Forslaget har tatt hensyn til mange av barn og unges innspill som kom inn i forkant av idekonkurransen. I begrunnelsen legger de vekt på at utformingen inviterer til fleksibel bruk gjennom hele året og er tilrettelagt for folk i alle aldre. Forslaget viser et mylder av ulike aktivitetsmuligheter. 

Juryen liker særlig ideene om utekino, fontener, forskjellig type sitteplasser og synes de foreslåtte lekeapparatene er kreative

FNs bærekraftsmål er tatt hensyn til med tanke på både klima, lek og aktivitet, utdanning, innovasjon og ved at området gjøres tilgjengelig for alle. Hensyn til overvann og takvann er ivaretatt gjennom vannrenner som utnytter vannet til lek. Juryen synes bidraget er veldig innovativt og bruker mye lys og farger til å gjøre området attraktivt.

  • Forslag til hvordan Skipakrok kan se ut i vinnerforslaget.

  • Snitt av hjertekammeret

  • Snitt av Sølvskatten

Ville også trekke frem en god 2. plass

Dette var et bidrag juryen også likte veldig godt. Det viser hvordan man kan oppnå variert lek for ulike aldersgrupper. Men også hvordan området kan bli attraktivt til alle de fire ulike årstidene og gjennom hele døgnet.

Bidraget er fremtidsrettet og forslaget tar hensyn til klimaendringene ved gode løsninger for håndtering av overvann.

Juryen mener forslaget har veldig mange gode ideer, spesielt med tanke på Cicignons plass. Dette er løsninger som kan brukes på forskjellige måter, og gjør plassen attraktiv hele året.

Dette gjelder spesielt sandstranda med en dam som kan bli til skøytebane og soppene som har mange ulike aktivitetsmuligheter og er med på å gjøre plassen fargerik.

Utstillingen står fortsatt tilgjengelig på Bytorget

Hvis du ønsker å se den fysiske utstillingen med forslagene er den nå flyttet fra biblioteket til Bytorget på Tinghusplassen. Der står den frem til julen 2019.

Juryen besto av to stykk fra Ila barneskole, to fra Rosenborg ungdomsskole, to fra Thora Storm, en representant fra ungdommens bystyre, en landskapsarkitekt fra Kommunalteknikk og to representanter fra Oppvekst og utdanning i kommunen. Silje og Tonje fra Byplankontoret fungerte som sekretariat på møtet. Juryen har tatt alle avgjørelsene og de har også bestemt hva som skal vektlegges.

Har du lest disse sakene?