Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Levende by

Ski Tour-avfallet blir god jord

Del denne artikkelen

Kompostmester: Ryan Wanamaker er Voll gårds kompostmester. Da han fikk Ski Tour-avfallet til gårds i februar, blandet han det med halm, flis, og møkk fra fraukjelleren. Drøyt tre måneder etter er han fornøyd med resultatet. Foto: Knut Okkenhaug

I februar ble matavfall, tallerkener og bestikk fra Ski Touren i Granåsen samlet inn til kompostering. Drøyt tre måneder etterpå er avfallet på god vei til å bli jord.

Tekst
Knut Okkenhaug
Foto
Unni Skoglund og Knut Okkenhaug

“Kompostmester” Ryan Wanamaker på Voll gård gjør et dypt spadestikk i kompostbingen. Datoen er 5. juni. Nærmere et halvt tonn med matrester, nedbrytbare fat og bestikk ble i februar kjørt fra Granåsen til gården på Moholt – hele byens besøksgård. Nå har avfallet fått en annen konsistens enn da det kom til gårds. Ryan er fornøyd med det han ser:

Tre måneders varmgang: Slik ser matavfallet fra Ski Touren ut, etter tre måneders kompostering. Foto: Knut Okkenhaug

Varme

 – Det ser bra ut – ikke tegn til bestikk eller tallerkener. Men det skal fortsatt få ligge å “koke” i komposten en stund. Jeg er ikke ferdig med å jobbe med dette, forsikrer Ryan. Han strekker hånda over komposten, kjenner varmen fra nedbrytningsprosessen.

Jord av beste kvalitet

Ryan Wanamaker vil la tiden jobbe for god matjord.

  • Kompost igangsettes: 500 liter rent matavfall ble samlet inn i Granåsen under Ski Tour, inkludert fat og bestikk som er laget av et komposterbart materiale. Her ser vi Asbjørn Barlaup fra Voll gård, Yvonne Aune fra Granåsen Aktivum AS, og Ryan Wanamaker fra Voll gård, gå i gang med å lage kompost av avfallet. Foto: Unni Skoglund.

  • Før: Fatene som ble brukt under Ski Tour er laget av hvetekli. Hvetekli er et avfallsprodukt, fra melfabrikker, bestående av skall og lignende. Her har fatene kommet i kompostbingen. Foto: Unni Skoglund.

  • Etter: Slik ser matavfallet fra Ski Touren ut, etter tre måneders kompostering.

 – Det vil være fullt mulig å få avfallet fra Ski Touren til jord allerede etter et halvt år, men da kreves det mye mer jobbing med det. Jeg har tro på den langsomme prosessen. Dette vil bli til perfekt matjord om halvannet år fra nå, sier Ryan. Han tar oss med ut  på jordene til besøks- og 4H-gården i Trondheim. Her ligger store dynger med jord. Ved den største dynga fra “kompost årgang 2018” stopper han opp.

 – Her er matjord av beste kvalitet. Hit skal Ski Tour-avfallet også, sier Ryan Wanamaker.

I god jord: Hit skal matavfallet fra Ski Touren. Dungen med matjord fra 2018 er av fineste kvalitet, forsikrer Ryan Wanamaker.

Håndteringen av matavfallet på Ski Tour 2020 er et samarbeid mellom arrangøren Ski Tour 2020 og Trondheim kommune.

Har du lest disse sakene?