Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Levende by

Restaurering av stien til Storheia – hva skjer fremover?

Del denne artikkelen
Bilde av gravemaskin på ulendt sti

Det er utfordrende arbeid Trondheim bydrift har foran seg opp stien med ulendt terreng mot Storheia.

Nå er arbeidet med å forbedre stien opp til Storheia i gang! Det betyr at du som turgåer vil merke aktivitet i området fra parkeringsplassen ved Henriksåsen, på turveien inn mot Elgsethytta og inn i starten på stien opp mot Storheia. 

Tekst
Merete Mauland

Prøv andre turer på dagtid i ukedagene

Frem til snøen legger seg i vinter jobbes det med første biten av stien til Storheia, opp mot det første platået med myr. Det jobbes på dagtid i ukedagene. Da er det lurt å legge turen til andre steder enn Storheia i denne perioden. 

Hvis du skal gå opp turstien mot Storheia er det viktig at du tar hensyn når du passerer området det jobbes på. Gå forbi med god avstand.

Sørg for at sjåføren i gravemaskinen ser deg og få blikkontakt før du passerer. 

Det er et fint alternativ for mange å ta stien rundt Vintervatn i stedet for turveien mot Elgsethytta.

Et tips er å velge turstien rundt Vintervatn på siden mot Gråkallen og ikke turveien. Da unngår du mulig anleggstrafikk og transport av masser et stykke av turen.

På store deler av turveien mot Elgsethytta er det smalt for kjøretøy. Det ikke alltid mulig for traktor med henger å kjøre inn til siden og det er nødvendig at turgåere, og spesielt de med barnevogn, gir plass slik at de kommer trygt forbi.

Hva skal gjøres

På selve turstien legger vi naturstein i nederste delen av stien mot Storheia. Dette er første del av opprustningsprosjektet. 

Naturstein legges for å støtte opp stein og lede bort vannet. I arbeidsperioden vil turstien se annerledes ut enn det endelige resultatet.

Naturstein legges for å støtte opp stein og lede bort vannet. I arbeidsperioden vil turstien se annerledes ut enn det endelige resultatet.

Her kan du lese mer om prosjektet med forbedring av stien opp til Storheia

Naturstein skal også legges oppover den første delen av stien opp bakken. I dag er det mye vann som renner nedover stien. Vannet skal ledes bort fra turstien med oppbygde renner av stein. Målet er at du skal kunne gå tørrskodd på tur her fremover. 

Det er mye vann som renner nedover stien. Dette skal nå ledes bort fra der man skal gå.

Det er mye vann som renner nedover stien. Dette skal nå ledes bort fra der man skal gå.

Ikke likt det endelige resultatet underveis

Mens arbeidet pågår vil stien med grus og stein se annerledes ut enn når arbeidet er ferdig. Dette er fordi det er behov for et stabilt underlag når stein og annet utstyr skal fraktes innover og arbeidet pågår.

Det endelige resultatet vil se mer ut som en naturlig skogssti med steiner, jord og røtter. Men underveis ønsker man å skade røttene minst mulig med gravemaskin og lignende når jobben pågår.

Utfordrende prosjekt

Det er viktig å etterlate minst mulig fotavtrykk i naturen etter arbeidet. Det er utfordrende arbeid i et naturreservat der kjøring av masser og annen anleggstrafikk er nødvendig, men må gjennomføres skånsomt.

Målet er å etterlate seg minst mulig fotavtrykk under og etter arbeidet.

Kart over sti til Storheia med detaljer fra prosjektet

Kart over sti til Storheia med detaljer fra prosjektet

Har du lest disse sakene?