Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Levende by

Populær tursti til Storheia forbedres

Del denne artikkelen
Turstien opp til Storheia går gjennom naturreservat og ble anlagt allerede på slutten en 1800-tallet.

Turstien opp til Storheia går gjennom naturreservat og ble anlagt allerede på slutten en 1800-tallet. Nå skal den rustes opp! Merete

Turstien til et av Trondheims mest besøkte turmål skal endelig rustes opp. Men det er ikke bare enkelt å gjennomføre forbedringer av en tursti som går gjennom et naturreservat.

Tekst
Merete Mauland

Du har kanskje gått turen til Storheia før eller har planer om å ta turen? Det er du ikke alene om. Denne populære turstien har folk gått på i over 100 år! På ut.no står det at Trondhjems Turistforening anla en sti her allerede i 1896.

Men populære stier blir slitt og daglig leder i Trondhjems Turistforening, Frode Støre Bergrem, forteller at økt ferdsel sliter på underlaget. Friluftsliv fenger flere enn før og derfor er god tilrettelegging viktig. I bynære områder er slitasjen stor. Det krever betydelig innsats for å holde stiene i god stand.

– Alternativet er at stien blir dyp, vann samler seg i stien og folk begynner å tråkke seg lenger og lenger ut i terrenget rundt, forteller Støre Bergrem.

Stien skal tilbakeføres slik den var oppreinnelig fra slutten av 1800-tallet

Stien skal tilbakeføres slik den var opprinnelig fra slutten av 1800-tallet

Store deler av turstien til Storheia går gjennom naturreservat og derfor er det ekstra viktig å legge til rette for alt folk holder seg på stien.

Helge Grenne jobber ved Enhet for Idrett og friluftsliv og er prosjektleder. Han forteller at det er mange hensyn å ta for å etterlate minst mulig fotavtrykk. Det gjelder både for de som går tur, og ikke minst når man skal gjøre arbeid med stien.

Det blir en utfordrende jobb for Trondheim bydrift som skal etterlate seg minst mulig spor etter arbeidet. Valg av byggemetoder og material skal også være forbilde for annen stibygging i kommunen.

Byggearbeid med minst mulig fotavtrykk

Opprustingen er et samarbeid mellom Trondheim kommune, Fylkesmannen og Turistforeningen. Trondheim bydrift skal utføre selve jobben med oppgraderingen. Helge Grenne forteller at det er litt spesielt når slike jobber gjøres i marka og det kan være krevende for de som skal utføre arbeidet.

-Masser skal kjøres inn andre veier for å skåne stien

Denne transporten må gjøres på snø når det er tele i bakken. Dette må rett og slett gjøres når det er mulighet for det, forklarer Grenne.

Arbeidet må utføres i flere etapper. Forberedelsene starter allerede i sommer. Men masser kan ikke kjøres opp før det er tele i bakken. Deretter skal hoveddelen av selve opprustningsarbeidet utføres neste sommer, mens en mindre del – strekningen helt i starten, tas nå i år.

befaring på stien til Storheia

Befaring: Helge Grenne jobber ved Enhet for idrett og friluftsliv i Trondheim kommune og er prosjektleder for opprustning av turstien til Storheia.

Målet er å heve kvaliteten og standarden på turstien, men den skal ha samme funksjonalitet som tidligere. Stien opp til Storheia er populær og er for mange en av de tradisjonelle turene i Trondheim.

Hva skal gjøres

Deler av stien skal flyttes bort fra myra og tilbake til den opprinnelige stitraseen som ble etabler på slutten av 1800-tallet. Stien skal legges til tørrere terreng.

Det skal også legges stein fra lokale steinmasser opp mot selve Storheiplatået. Her ønsker de å tilføre materialer til stien som vil gi et naturlig preg, i følge Helge Grenne. Her kan det bli aktuelt å flytte stein til stien fra ura som ligger i nærheten.

Det skal brukes steinslag med “naturlig preg” for dette området som er naturlig slitt, med varierende størrelser, fasonger og dimensjoner. Steinblokkene som skal flyttes kan være opptil 1000 kg og inntransportering av stein kan bli aktuelt å gjøre med helikopter.

Der det er mulig gjennomføres steinsetting ved bruk av lokale steinmasser.

Der det er mulig gjennomføres steinsetting ved bruk av lokale steinmasser.

Målet med den etterlengtede oppgraderingen av Storheiastien er at den på alle måter skal oppleves som som en attraktiv sti for publikum å ferdes på, samtidig som den også virker kanaliserende på ferdselen i området. Slik hindres spredning og uønsket slitasje av sidearealene til stien.

Har du lest disse sakene?