Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Litt smarter

Elbil 2020: 16 millioner gratisturer – nå blir det bompenger

Del denne artikkelen

Fossilbiler betaler, elbiler kjører gratis. Avgift for elbil kommer også i bommene i Trondheim. Utslippsfrie kjøretøy passerte 15,8 mill. ganger i 2020. (Foto: Knut Okkenhaug).

Framtida er elektrisk. Med den kommer også bomavgift for elbil i Trondheim.

Tekst
Hans Kringstad

Elbilister i Oslo, Bergen og Stavanger har allerede betalt i bommene ei stund, men der er andelen elbiler høyere. Nå står bompenger i Trondheim på sakskartet.

Noen harde fakta om elbil først:

  • 57 prosent av solgte nybiler i Trondheim i 2020 var en elbil.
  • Antall passeringer med elbil i bommene i Trondheim økte med 2,1 millioner i 2020 – til nesten 16 millioner.
  • Det skjedde i et år da den totale biltrafikken i byen gikk markant ned som følge av pandemi og hjemmekontor.
  • I desember og januar sto elbilene for ca 20 prosent av trafikken i bommene. Grafen under viser veksten siden 2015.

Andelen elbiler samlet i Miljøpakkens bommer og i E6-bommen på Ranheim fra 2015 til 2020. Bommene på E6 finansierer E6 og inngår ikke i Miljøpakken.

Snart kommer politiske vedtak om når utslippsfrie kjøretøy skal betale også i Trondheim, og hvor mye. Fagfolk og politikere forsøker å håndtere kryssende hensyn. Forenklet kan de oppsummeres slik:

Gratis passering eller veldig lave satser

Gratis eller lave satser kan føre til vekst i den totale bilbruken særlig på bekostning av kollektiv. Gjennom Miljøpakken (byvekstavtalen med staten) har kommunen og de andre partene forpliktet seg til null vekst i personbiltrafikken, inkludert elbiler. Nullvekst er betingelsen for å få milliarder til grønn samferdsel. Gratis eller lave satser vil etter hvert gi for lave inntekter til Miljøpakken og bomprosjektene på E6.

Høye satser

Høye satser kan føre til at færre velger å gå over til elbil, slik at utslippene av klimagasser fra trafikk ikke går nok ned.

Det er lov å kreve maksimum 50 prosent av full takst for utslippsfrie kjøretøy. Nord-Jæren ligger på 50 prosent, Oslo har trappet gradvis opp til ca 40 prosent mens Bergen har trappet ned til rundt 20 prosent.

Bilkjøring økte igjen

De to siste månedene har hver femte bil i bomstasjonene i Trondheim vært elektrisk. Samtidig ser den totale bilbruken ut til å øke etter mange år med kraftig vekst i andelen miljøvennlige reiser i byen. Den nasjonale reisevaneundersøkelsen (RVU) for 2019 viser litt høyere andel bilreiser enn året før. Sammenlignbare data for 2020 foreligger ikke, og dette ble uansett et unormalt år.

RVU er spørreundersøkelser som kan sammenlignes over tid:

Trondheim endte på ca 51 % bilandel i 2019, litt høyere enn året før. Bilbruken falt markant fram til 2018-undersøkelsen.

Norsk Elbilforening er mot høye takster før elbilandelen er tilsvarende høy.

Ståle Langolf (t.h.) sammen med Kjell Okkenhaug, grand old man i blant byens bilforhandlere. Foto: Pål Henriksen.

– Elbilsalget på Fosen stoppet da det kom avgift på fergene. Vi så noe av det samme med innføring av avgift i Atlanterhavstunnelen på Nordmøre. Vi er for 25 prosent av full takst når det er 25 prosent elbilandel, sier Ståle Langolf i Trøndelag Elbilforening.

På den annen side fant ikke Oslopakken noen markante utslag på elbiltrafikken etter at det ble bompenger for utslippsfrie kjøretøy i 2019 – riktignok oppstart med en lav sats.

Mer pop med elbil i Bergen

Trondheim har nå ca 20 prosent elbilpasseringer i bommene. Andelen som eier elbil er lavere, ifølge den nyeste RVUen (2019). Vi ligger under de tre andre storbyene.

Andel som har elbil (2019)

Kommunikasjonsleder Unni Berge i Norsk Elbilforening peker spesielt på to forklaringer.

– Flest kjøper elbil der det er mest å penger å spare. Det har vært dyrt å pendle i Bergen på grunn av bompenger. Kommunenes elbilpolitikk spiller også inn. Godt med gatelading og støtte til borettslag for å installere ladeanlegg er tiltak som virker, sier Berge.

En kartlegging gjennomført av Elbilforeningen tyder på at veksten i elbilsalg i et område dempes midlertidig når fordeler forsvinner. Det er et nasjonalt mål at alt nybilsalg skal være utslippsfritt i 2025.

Elbilandelen i ulike bommer i Trondheim de tre siste årene.

Har du lest disse sakene?