Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Levende by

Nå blir fisketilbudet i Bymarka enda bedre

Del denne artikkelen
Andreas Opheim og Terje Henrik Nøst ved Baklidammen

Gytegrus: Gytegrusen i denne bekken med utløp i Baklidammen skal gjøre det enklere for fisken å gyte og reprodusere seg selv. Andreas Opheim fra entreprenøren Søbstad og Terje Henrik Nøst som er naturforvalter i Trondheim kommune. (Foto: Håvard Egge)

Siden 2006 er det blitt satt ut ørret i Bymarka for å sikre et attraktivt fisketilbud. Nå gjøres det tiltak som skal føre til at fisken kan reprodusere seg selv.

Tekst
Håvard Egge

De siste årene har det skjedd flere ting i Bymarka som har ført til et bedre fisketilbud for byens befolkning. Det hele startet i 2016 med at kommunen rotenonbehandlet seks vann for å hindre at fiskearten mort skulle spre seg til byens drikkevannskilde i Jonsvannet. Etter behandlingen ble Baklidammen, Theisendammen, Kobberdammen, Lianvatnet, Haukvatnet og Kyvatnet tømt for det som var av mort og gjedde.

– Det var flere tonn mort til sammen. Tiltaket var vellykket, så nå trenger vi ikke lenger å bekymre oss for at den skal spre seg til drikkevannskilden, sier Håkon Pedersen som er avdelingsleder for fra vann, avløp og renovasjon i Trondheim kommune. Pedersen kan også melde om økt vannkvalitet i disse vannene.

Terje Henrik Nøst som er naturforvalter i kommunen

Ørret i Baklidammen: Vi ønsker å forsterke de vannene som har marginale forhold for gyting og gjør derfor tiltak for å bedre gyteforholdene for ørret i Baklidammen, forteller Terje Henrik Nøst. (Foto: Håvard Egge)

Mål om sunn livskraftig ørretbestand

Men tiltaket for å beskytte drikkevannskilden skulle få flere positive ringvirkninger. For da Trondheim kommune søkte Miljødirektoratet om å utføre rotenonbehandlingen fulgte det med en del vilkår, forteller naturforvalter i Trondheim kommune Terje Henrik Nøst.

– Det var et krav om at vi skulle tilrettelegge for biologisk mangfold, få tilbake en sunn og livskraftig bestand av ørret som har en naturlig plass her og sørge for et bedre fisketilbud til byens befolkning, sier han.

Gytegrus skal hjelpe fisken

Helt siden 2006 har kommunen satt ut ørret i enkelte vann i Bymarka, men nå jobbes det også for at bestanden i større grad skal kunne reprodusere seg selv.

– Vi ønsker å forsterke de vannene som har marginale forhold for gyting. Ett av tiltakene er å legge ut gytegrus, som er små steiner som legges i små hauger for å gjøre det enklere for fisken å gyte, forteller Nøst da vi møter han i en av bekkene med utløp i Baklidammen. Her er det for tiden tomt på grunn av rehabilitering. Det gjør det enklere å plassere gytegrusen gunstig.

Også i bekken som har utløp i Lianvatnet er det lagt ut gytegrus. Her er i tillegg bekken gravd ut og utbedret slik at ørreten kan få bedre tilgang til gyteområder.

Kay Arne Olsen i TOFA

Ut i marka: Klarer vi å få en ungdom bort fra Playstation og noen voksne til å komme seg ut av sofaen og ut i marka, så føler vi mye av jobben vår gjort, sier Kay Arne Olsen i TOFA. (Foto: Håvard Egge)

Får folk ut i marka

Kommunens satsing på å gi byens befolkning et godt fisketilbud har gitt resultater. Ifølge Trondheim Omland Fiskeadministrasjon (TOFA), som selger fiskekort, er det registrert mellom 8.000 og 12.000 brukere i Trondheim hvert år.

– Det er ganske mange folk som kommer seg ut i marka og får litt frisk luft, sier Kay Arne Olsen i TOFA, som setter ut fisken i samarbeid med kommunen. Han forteller at fiskekortsalget har økt i takt med utsettingen.

– Noen synes ikke noe om at det settes ut fisk, men om vi klarer å få en ungdom bort fra Playstation og noen voksne til å komme seg ut av sofaen og ut i marka, så føler vi at mye av jobben vår gjort.

Gleder seg til å fiske

Tom Våbenø er familiefar til tre og flittig bruker av fiskevannene i Bymarka. Han gleder seg stort til å ta med familien på nye fisketurer. De bor på Flatåsen, og har kort vei til flere attraktive fiskevann.

– Vi bruker ofte Blomstertjønna, som er tilrettelagt for barn. Her er det lettere å få fisk, og det har bidratt til å vekke fiskeinteressen, forteller han.

Når det er badevær går turen ofte til Haukvatnet.
– Da tar vi gjerne med fiskestanga og grillen. Her var det mye mort og gjedde før, men nå er det rikelig med ørret og ypperlige badeforhold, smiler Tom.

Frakt av gytegrus Baklidammen

Baklidammen: Her fraktes gytegrusen til en av bekkene med utløp i Baklidammen. (Foto: Håvard Egge)

Saken plassert geografisk

AVLYST

Åpningstider

Kontakt

Telefon:

Munkvoll helse- og velferdssenter

Senior, Musikk

100,-

Les hele saken

Filtrer kart

Se alle saker på kartet

Har du lest disse sakene?