Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Litt smarter

Fire om klimamillionen

Del denne artikkelen
kvinne med elsykkel

Tanker om klima-pot: Kam Sripada (34) fra Trondheim parkerer elsykkelen sin på Torvet, og tenker høyt rundt hva hun ville brukt deler av klimamillion-potten på, dersom kriteriene var helt åpne.

Hva ville du gjort for klimaet om du hadde fått 50.000 kroner fra millionpotten som kommunen skal dele ut årlig for å nå kommunens klimamål? Vi har spurt fire tilfeldige på gata i Trondheim.

Tekst
Knut Okkenhaug
Foto
Knut Okkenhaug

– Om du hadde fått 50.000 kroner av en million-pott øremerket klimatiltak – hva ville du brukt de til?

Karan Singh Sandhu (19), Trondheim:

– Jeg ville brukt pengene på solcellepanel, gjerne på en offentlig bygning. Men kanskje ville jeg prioritert å bruke pengene på en kampanje som søkte å informere folk flest om hva de selv kan bidra med for å redusere klimagassutslippene.

poertrettbilde

Karan Singh Sandhu

Anita Stensheim (70), Svorkmo:

– Jeg ville gitt tilskudd til kjøp av varmepumper, slik at vedfyring  hadde gått ned. Noe av pengene kunne også gått til en kampanje som rettet søkelyset på kantklipping langs vei. Klippingen gir dårligere levevilkår for insektene, noe som igjen truer artsmangfoldet. Om det ble noen kroner igjen, skulle det gått til solcellepanel – gjerne på offentlige bygninger.

portrettbilde

Anita Stensheim

Kam Sripada (34), Trondheim:

– Jeg ville brukt pengene på et kurs der barn og unge reflekterer og lærer hvordan vi kan leve mer miljøvennlig. Målet ville vært å gjøre dem bedre i stand til å ta gode klimavalg i fremtiden. Det handler om å tenke globalt, men handle lokalt.

portrettbilde

Kam Sripada

Jarle Lysholm (86), Trondheim:

– Først må jeg få berømme kommunen som setter av penger på et slikt tiltak der innbyggerne kan være med å bidra til en renere by! Jeg kunne tenkt meg å bruke pengene på aktiviteter som gjør barn og unge om mulig enda mer klimabevisste. Kanskje kunne det også vært brukt noen kroner på tiltak som gjør at det er enkelt å velge sykkel fremfor bil når du skal til sentrum.

Jarle Lysholm

Har du lest disse sakene?