Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Bli med

Hvordan er det å jobbe med drikkevann i Trondheim?

Del denne artikkelen
to ansatte står ved vannbasseng

Steinar Rye og Erlend Nygård holder øye med prosessene i et av bassengene på vannbehandlingsanlegget vårt, VIVA. Merete Mauland

De er ikke så mange ansatte på vannbehandlingsanlegget i Vikelvdalen. Men de er dedikerte og stolte over å levere rent og godt drikkevann til 200 000 trøndere.

Tekst
Merete Mauland

I Norge tar vi det som en selvfølge at det er god kvalitet på vannet i springen. Men det er en liten gjeng dedikerte medarbeidere som jobber for å sikre byens befolkning drikkevann av god kvalitet. En av dem heter Erlend Nygård og er fungerende driftsleder ved Vikelvdalen vannbehandlingsanlegg, VIVA.

– Jeg er en potet. Jeg sørger for å få hjula til å gå rundt sammen med arbeidsleder og resten av de ansatte her på VIVA, svarer han på spørsmål om hva han jobber med. Han forteller at det er en del administrativt arbeid, med økonomi og budsjett. Men samtidig patruljerer de Jonsvatnet og jager bort sau og turister, så det er varierte arbeidsoppgaver kan du si. Erlend sier at ingen dag på jobb der er likedan.

Vern om drikkevannskilden

En viktig del av jobben deres er å føre tilsyn med drikkevannskilden vår, Jonsvatnet. Det er regler for hva man kan gjøre og ikke gjøre i nedbørsfeltet.

Det er nødvendig med restriksjoner rundt drikkevannskilden for å sikre god kvalitet på drikkevannet

– Folk i området her er veldig flinke til å varsle fra om ulovligheter rundt kilden, så det gjør jo vår jobb enklere, forteller Nygård.

I tillegg til å passe på at kilden ikke forurenses må de se til at alt fungerer. Det ligger rør langt ute i kilden for å få inn best mulig vann, med minst mulig påvirkning fra mennesker og dyr. Disse rørene må kontrolleres jevnlig. Da gjennomføres blant annet kamerakjøring hvor de går inn med dykker og kamera for å se på konstruksjonen.

En annen viktig oppgave er å drifte rundt 30 bygg i forbindelse med vannforsyning. Det er enormt stort system av rørnett og anlegg som skal vedlikeholdes.

 

Vedlikehold av dammer og eldre konstruksjoner

I tillegg vedlikeholder de dammene som tidligere fungerte som drikkevannskilder og reserver. Mange av konstruksjonene er gamle og det må hele tiden følges og oppgraderes kontinuerlig. – Her er det strenge regler for tilsyn, derfor passer vi på, sier Erlend.

  • Theisendammen 1887

  • Theisendammen 1877

  • Arbeidsgjeng Theisendammen 1877

  • Theisendammen 1975

  • Theisendammen 1996

  • Arbeidslag ved bygging av Skjellbreia 1937

  • Skjellbreia 1937

  • Vannledning bygges mellom Leirsjøen og Kuhaugen, 1924

  • Vannledning legges ved gamle NTH i 1924

  • Skjellbreia 1937

En viktig og utfordrende jobb 
Asnatt står ved et vindu inn til bassenget

De har mange besøkende på VIVA i løpet av et år og her kan de se inn i et av bassengene gjennom et spesiallaget vindu.

Han setter pris på de faglige utfordringene i jobben. – Det skjer hele tiden noe nytt, sier han og  trekker frem Metrovann som et spennende prosjekt å jobbe med. Han forteller at det er planlagt flere prosjekter fremover, men at ingen er vedtatt foreløpig.

Jeg spør Erlend hva han er mest stolt av i jobben sin: – Vi leverer veldig godt drikkevann til 200 000 mennesker, det er jeg stolt av.

Han forteller at de som jobber med vannforsyning i Trondheim ønsker at kvaliteten skal være like bra hele tiden: – Vi bryr oss! Vi er stolt her av det vi leverer. Vi har en god kilde og et godt system, sier Erlend engasjert.

Det er et enorm stort system med rør og anlegg som skal fungerer for at du og jeg skal få rent og godt vann ut av springen.

Det er et enorm stort system med rør og anlegg som skal fungerer for at du og jeg skal få rent og godt vann ut av springen.

Han fortsetter med å sette vannforsyning i perspektiv. Han sier at mange tenker de er avhengig av Internett og strøm, men når det kommer til stykket er det ikke dumt med vann heller. Det blir fort tungvint når man må hente vann fra en tank i et døgn for eksempel.

Når han skal gi råd til ungdommer eller folk som ser etter arbeid anbefaler han sin egen jobb. Det er en interessant og sikker jobb. Han trives som potet og jobber variert og med mange spennende prosjekter.

På spørsmål om hva han liker best ved jobben sin svarer han kontant: – Arbeidsmiljø. Jeg drar hjem med et smil, nesten litt bortskjemt.

Har du lest disse sakene?