Transport & miljø

Sykkelfolket kommer – men hvor skal de parkere?

Del denne artikkelen
Litt smarter

Få parkeringsplasser: Det vrimler av villparkerte sykler i Midtbyen. Mari Olden ved Kommunalteknikk leter etter nye plasser til gode sykkelstativ. Carl-Erik Eriksson

Hver eneste sykkeltur ender med en parkert sykkel. Det er 45 000 av dem hver dag i Trondheim. Hvor skal de stå? – Ikke her! svarer alle, og peker et annet sted.

Tekst
Hans Kringstad
Foto
Carl-Erik Eriksson

Antall daglige sykkelturer skal øke til 100 000 i 2025, ifølge sykkelstrategien for Trondheim. Trygg og attraktiv parkering må til for å få mange flere opp på sykkelsetet. Derfor er det vedtatt å øke antall offentlige p-plasser med god standard i Midtbyen slik:

  800 i dag
1000 i 2018
1300 i 2025

Kamp om knappe arealer
Definisjonen på god standard er at stativet står fast i bakken, at sykkelramma kan låses fast, men det må ikke ha tak.
I bykjernen pågår en kontinuerlig kamp om arealene. Miljøpakken jobber med en overordnet plan for å sikre plass til parkerte sykler, til flere bysykler og til de stadig flere – og kostbare – elsyklene.
Mari Olden, byggeplanlegger ved Kommunalteknikk, har trålet sentrum på jakt etter nye arealer til sykkelparkering. Hun har møtt mang en kald skulder:
• På fortau blir sykkelstativ stående i veien.
• I gata tviholder bilfolket på p-plassene sine.
• På Torvet og i andre byrom er sykkelparkering skjemmende.

Så enkelt, og så vanskelig: Syklister foretrekker selvsagt god sykkelparkering som er plassert nær der de skal. Ellers ender sykkelen gjerne i en lyktestolpe.

Så enkelt, og så vanskelig: Syklister bruker god sykkelparkering som er plassert nær der de skal.

Ikke p-plasser på Torvet
Marit Solum, landskapsarkitekt ved Kommunalteknikk, deltar i planleggingen av det nye Torvet:
– Det er ikke ønskelig med sykkelparkering inne på selve Torvet av to grunner: Dette skal være et festareal, og parkerte sykler passer dårlig estetisk.  I Torvet-prosjektet er det lagt opp til sykkelparkering i de tilstøtende gatene. Det er lagt inn mange plasser i Kongens gate mellom Prinsen gate og Nordre.  For å unngå villparkering av sykler på Torvet tror vi det er bedre med ingen parkering der enn litt parkering.

Låste sykler over alt
Villparkering er et reelt problem. En kartlegging i 2013 viste at mange hundre sykler står langs husvegger og henger i lyktestolper, skilt, gjerder og trebeskyttere. Av 1700 registrerte sykler i Midtbyen, var nesten halvparten villparkert. Bare 20 prosent sto i gode, offentlige sykkelstativ. Samtidig sto en god del stativ tomme. Konklusjon:
1. Midtbyen trenger ca. 400 flere gode p-plasser for sykkel.
2. Særlig ved Trondheim Torg og på Nordre er det trangt om plassen i stativ.
3. En del av plassene med god standard har for dårlig plassering til at de blir nok brukt.

Villparkering på Nordre.

Villparkering på Nordre fotografert under sykkelregistrering i 2013.

Landskapsarkitekter og byplanleggere vil gjerne stramme opp bruken av sykkelparkering også på Cicignons Plass og i andre byrom.  Arkitekt Margrethe Aas ved byplankontoret arbeider mye med Midtbyens åpne plasser og bruken av dem:
– Byen trenger de åpne plassene til fleksibel bruk. Parkering bør henvises til møbleringsplasser (for eksempel felt med trær mellom gate og fortau) og skyggesider av gaterom. Det er nok av slike. Dessuten spiller bilparkering en viktig rolle i diskusjonen om byens areal.

Vil beholde bilparkering
Men å fjerne bilparkering er et politisk følsomt tema som utløser sterke protester fra næringsdrivende i sentrum. Midtbyen har i dag ca 3000 offentlige p-plasser for bil, hvorav 1300 på gateplan. Det er en mye høyere andel i gata enn i andre norske byer. Børge Beisvåg, næringspolitisk leder i Næringsforeningen, sier:

– Vi ønsker flere sykkelparkeringsplasser, men vi er skeptisk til å fjerne p-plasser for bil uten å kompensere disse gjennom attraktive p-plasser under bakken. Vi mener det ryddigste er å se sykkelparkering i gatene i sammenheng med en hensiktsmessig dekning for bilparkering og dermed som en del av arbeidet med ny eller revidert gatebruksplan. Man kan jo se for seg p-plasser for sykkel innomhus eller under bakken.

En parkert bil tar like mye plass som ti parkerte sykler. Mari Olden ved et stativ som illustrerer dette.

En parkert bil tar like mye plass som ti parkerte sykler. Mari Olden ved et stativ som illustrerer dette.

Hvor er sykkelstativet?
I april åpnet Peter Lütken nisjebutikken Sykkelpikene med langsomme hverdagssyklister som viktigste målgruppe. Beliggenhet; Fjordgata.
– Det første kundene spurte om er hvor de skal parkere sykkelen. Løsningen er rekkverk og lyktestolper eller fortauet. En sykkel som ikke er låst fast til noe blir lettere stjålet. Konseptet Sykkelpikene satser på Trondheim fordi dette har blitt en bra sykkelby, men vi har mye ugjort på parkering, sier Peter Lütken.

Peter Lütken åpnet sykkelbutikk i Fjordgata. Men hvor er sykkelparkeringa?

Peter Lütken åpnet sykkelbutikk i Fjordgata. Men hvor er sykkelparkeringa?

Vil du ha de siste nyhetene fra Trondheim 2030?

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Takk for din påmelding!

Saken plassert geografisk

Se alle saker på kartet

Har du lest disse sakene?