Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Levende by

Tester lyssetting av bryggene og Nidelva

Del denne artikkelen

Prøvebelysning: Lyset skal forsterke kvalitetene som ligger i landskapet og arkitekturen, og gi en god opplevelse av bryggene i mørketiden. Illustrasjon: ZENISK

Den 23.november kan du oppleve elverommet og bryggerekka i Kjøpmannsgata på en helt ny måte. Lyssettingen skal framheve de historiske byggene, broen, turveiene og det vakre byrommet langs Nidelva.

Tekst
Kristin Solhaug Næss

Målet er å teste ut, diskutere, få tilbakemeldinger, og forhåpentligvis la seg begeistre, når et av de viktigste ikonene i Trondheim by prøvebelyses. Dette er et ledd i et større arbeid med lysplan og vitalisering av bryggene i Kjøpmannsgata.

Dempet belysning av bryggerekken

De historiske fasadene mellom Gamle Bybro og Bakke bro går hele veien ned til vannspeilet. Og som reflekteres ved stille vann. På dagtid er det som å ha to byer i en – den ekte og den som reflekteres i vannet.  Dette kan også gjentas om kvelden på en mer dramatisert måte.

Kristin Bredal i ZENISK forteller at det er viktig at lyset er godt fordelt, dempet og ikke blender.

– Belysning ute i det offentlige rommet kan gjøre mer enn å ivareta trygghet, universell utforming og spare energi, forteller hun. Det kan bidra til en hyggelig atmosfære hvor folk kan ha en felles opplevelse ute. Det kan formidle historie og skape en følelse av tilhørighet og lokal stolthet.

Området langs bryggerekken er mørkt om kvelden slik at du kan se stjernene på nattehimmelen. Dette er unikt i en så stor by som Trondheim. Prøvelyssetting gir oss en mulighet til å finne den beste måten å ivareta mørket på.

– Det gir oss mulighet til, sammen med alle i Trondheim som bryr seg om bryggerekka langs Nidelva, å evaluere en mulig løsning. Jeg håper mange kommer og engasjerer seg, sier hun.

Lystest: Bryggene lyssettes på begge sider av Nidelva. Skissen viser posisjonene for lystesten. Illustrasjon: ZENISK

Lystest: Bryggene lyssettes på begge sider av Nidelva. Skissen viser posisjonene for lystesten. Illustrasjon: ZENISK

Prøvebelysning skal gi svar

I løpet av fem dager fram til og med første helgen i advent testes belysningen av bryggene en time hver kveld. Det kan fort oppleves risikabelt å gjøre permanente endringer i et område som har stor verdi for byen. Her kommer uttesting og midlertidighet inn som et viktig grep for å kvalitetssikre resultatet, en metode som har blitt brukt mye i forbindelse med arbeidet med Kjøpmannsgata.

Kjøpmannsgata og Bakklandet er et sted der mange ferdes daglig, der mange arbeider og bor. En midlertidig uttesting av løsningene vil derfor gi alle muligheten til å oppleve forslagene slik det faktisk vil kunne bli, før det tas avgjørelse om veien videre.

– Testen vil forhåpentligvis gi oss gode svar på hvorvidt en belysning av de historiske fasadene, kan skape en opplevelse og attraksjon, uten at det går på bekostning av de andre verdiene i området, sier Magnhild Lunde som er prosjektleder for kommunens lysplan.

Derfor er prøvebelysningen i november en direkte invitasjon til alle interesserte om å oppleve elverommet på en ny måte, diskutere resultatet og komme med tilbakemeldinger om dette er noe vi ønsker for byen vår, oppfordrer hun.

Ny lysplan for Nidelva og Kanalen

Lys og belysning har stor påvirkning på hvordan vi opplever og bruker omgivelsene rundt oss.  Det kan avgjøre hvorvidt vi føles oss trygge, hvilke veier vi velger og hvor vi oppholder oss og trives. Det kan la oss oppleve byen vår på nye måter, også i mørket, ved å forsterke spesielle karaktertrekk og kvaliteter. Det kan skape en særegen nattidentitet.

I arbeidet med å knytte byen og vannet tettere sammen ligger det derfor et stort potensiale i en helhetlig belysning av friområdene og byrommene langs Nidelva og Kanalen. Konseptet ”Følg hjertet” tar utgangspunktet i at elverommet rundt Midtbyen er utformet som et hjerte.

Følg hjertet: De definerte kvalitetene langs vannet er delt inn i tre hovedkategorier: Aktivt, historisk og urbant. Illustrasjon: ZENISK

Følg hjertet: De definerte kvalitetene langs vannet er delt inn i tre hovedkategorier: Aktivt, historisk og urbant. Illustrasjon: ZENISK

De definerte kvalitetene langs vannet er delt inn i tre hovedkategorier: Aktivt for de grønne områdene fra Ila kirke til Gamle bybru, historisk for bryggerekkene i Kjøpmannsgata og Fjordgata og urbant fra Solsiden til fjorden, på nordsiden av kanalen. Elva binder disse kvalitetene sammen og en lysplan skal bidra med å forsterke de.

– Lysplanen kommer med mange spennende forslag til belysning som kan gjøre områdene tryggere og mer attraktive, og er et verktøy, like mye som en ferdig plan forteller Magnhild Lunde. Den kan brukes videre i arbeidet med hvordan vi ønsker å oppleve byen på kveldstid – på mange ulike måter, sier hun fornøyd.

 

 

Saken plassert geografisk

AVLYST

Åpningstider

Kontakt

Telefon:

Munkvoll helse- og velferdssenter

Senior, Musikk

100,-

Les hele saken

Filtrer kart

Se alle saker på kartet

Har du lest disse sakene?