Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Levende by

Endelig startskudd for byggingen av nye Torvet til høsten

Del denne artikkelen
Uteservering: Stort potensiale for uteservering langs Sommergården og Kongensgate 16-18. Illustrasjon fra Kongens gate øst mot nordre del av Torvet (Illustrasjon: Agraff AS/ Visualis).

Fornyes: Torvet skal igjen bli byens møteplass nummer én, både til hverdag og fest (Illustrasjon: Agraff AS/ Visualis).

Torvet i Trondheim skal fornyes og første spadetak kan bli tatt allerede neste høst.

Tekst
Tine Nilsen
Foto
Illustrasjoner: Agraff AS/ Visualis

Formannskapet i Trondheim sa seg enig med rådmannen da det nylig ble vedtatt å skrinlegge planene om et nytt parkeringshus under Torvet. Konklusjonen fra rådmannen var at et parkeringsanlegg ikke svarer ut verken samfunnsmessige mål, er lokalisert riktig eller er økonomisk forsvarlig for kommunen.

Dette betyr at det omfattende arbeidet med å fornye Torvet kan fortsette uten opphold.

Les også: Torvet i Trondheim tar form

 • En pust i bakken: Mange og varierte sitteplasser er planlagt både langs bebyggelse og under trær i utkanten av torgflata. Mange har kommet med innspill og ønsker om flere sitteplasser på Torvet, og det er nå tatt høyde for rundt 1000 plasser utenom serveringsstedene (Illustrasjon: Agraff AS/ Visualis).

  En pust i bakken: Mange og varierte sitteplasser er planlagt både langs bebyggelse og under trær i utkanten av torgflata. Mange har kommet med innspill og ønsker om flere sitteplasser på Torvet, og det er nå tatt høyde for rundt 1000 plasser utenom serveringsstedene (Illustrasjon: Agraff AS/ Visualis).

 • Handel og folkeliv: Torvet får marked og torvhandel på flata og intime oppholdssoner inn mot hus og gårder og fram mot den såkalte møbleringssonen. (Illustrasjon: Agraff AS/ Visualis)

  Handel og folkeliv: Nye Torvet får langt bedre fasiliteter for både marked, torvhandel og arrangement enn i dag. Dekket blir flatt og fleksibelt med god tilgang til vann, strøm og nett (Illustrasjon: Agraff AS/ Visualis).

 • Lune rom: Trær danner et intimt rom inn mot bebyggelsen og skaper en lun atmosfære rundt serveringsstedene. Potensialet for uteservering på sommeren er stort. Arealet som er satt av er på ca 1600 kvadratmeter, og er større enn på Solsiden. (Illustrasjon: Agraff AS/ Visualis)

  Lune rom: Trær skjermer området inn mot bebyggelsen og skaper en lunere atmosfære rundt serveringsstedene. Potensialet for uteservering er stort. Arealet som er satt av er på ca 1600 kvadratmeter og er større enn på Solsiden. (Illustrasjon: Agraff AS/ Visualis)

 • Uteservering: Stort potensiale for uteservering langs Sommergården og Kongensgate 16-18. Illustrasjon fra Kongens gate øst mot nordre del av Torvet (Illustrasjon: Agraff AS/ Visualis).

  Uteservering: Stort potensiale for uteservering langs Sommergården og Kongensgate 16-18. Illustrasjon fra Kongens gate øst mot nordre del av Torvet (Illustrasjon: Agraff AS/ Visualis).

 • Vannelement: Vann som stemningsskapende element gjør plassen mer attraktiv og inviterer til lek. (Illustrasjon: Agraff AS/ Visualis)

  Vann og kunst: Vann som stemningsskapende element gjør Torvet attraktivt (Illustrasjon: Agraff AS/ Visualis).

 • Torvet i Trondheim: Åpent, stramt og verdig er stikkord som skal beskrive nye Torvet. Her ser vi tydelig hvordan trær og sitteplasser omkranser den store torgflata (Illustrasjon: Agraff AS/ Visualis).

  Fornyes: Nye Torvet blir en åpen og verdig plass midt i byens hjerte (Agraff AS/ Visualis).

 • Midtpunktet: Mønsteret i det store bygulvet er inspirert av trønderåkle, og tar utgangspunkt i statuen, soluret og kompassrosa. De to siste er sølja i dekket (Illustrasjon: Agraff AS/ Visualis).

  Midtpunktet: Mønsteret i det store bygolvet er inspirert av trønderåkle og tar utgangspunkt i statuen, soluret og kompassrosen. De to siste er sølja i dekket (Illustrasjon: Agraff AS/ Visualis).

Oppstart neste høst
Det skal nå lages et forslag til framdriftsplan som skal legges fram for formannskapet på nyåret. Gjennomføringen av fornyingsarbeidet vil få konsekvenser for alle som bruker Torvet, sier kommunens prosjektledere, Marit Solum og Yngvar Gladsø.

– Vi skal finne en måte å gjennomføre dette på slik at både gårdeiere, butikker og folk som bruker Torvet blir tatt hensyn til, sier Solum.

Arbeidet kan komme i gang høsten 2017.

– Byggeaktiviteten blir størst i 2018 og 2019, og da må vi regne med at store deler av Torvet vil være en byggeplass.

Arbeidet blir mest sannsynlig delt inn i faser slik at ikke alt skjer samtidig. Hensynet til rasjonell framdrift for entreprenørene er også viktig for å unngå unødige kostnader, tilføyer Gladsø.

Slik blir nye Torvet
Torvet er byens viktigste byrom ombyggingen skal styrke og gi nytt liv til hele Midtbyen. Utformingen skal invitere til hverdagsliv og fest, handel, servering, marked og større begivenheter som idrettsarrangement, seremonier og konserter.

For å dekke alle disse funksjonene må plassen utformes så fleksibel som mulig. Her er de viktigste hovedpunktene for nye Torvet:

 • Torvet skal få et solid, varig og vakkert natursteinsdekke med universell utforming slik at det blir enkelt å bevege og orientere seg fritt uten å støte på hindringer.
 • Utformingen skal være av høy kvalitet og skal understreke det storslagne ved Torvet. Samtidig skal det inviteres til hverdagsbruk.
 • Det legges til rette for aktivitet, uteservering og handel i områdene inn mot bygningene, og disse skal være godt belyst.
 • Marked og arrangementer får gode forhold ved at golvet blir flatt og fleksibelt og får god teknisk infrastruktur.
 • Torvet får mange og gode offentlige sitteplasser.
 • Historien om byen og Torvet skal tas vare på ved at statuen, kompassrosen og soluret består. Disse elementene blir et naturlig midtpunkt på den åpne plassen.

Saken plassert geografisk

AVLYST

Åpningstider

Kontakt

Telefon:

Munkvoll helse- og velferdssenter

Senior, Musikk

100,-

Les hele saken

Filtrer kart

Se alle saker på kartet

Har du lest disse sakene?