Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Bli med

Dette skjer hvis det blir vannlekkasje under bakken

Del denne artikkelen
Feilsøk: Ansatte ved vannett i Trondheim bydrift søker hele tiden etter lekkasjer under bakken.

Feilsøk: Ansatte ved avdeling for vann og avløp i Trondheim bydrift søker hele tiden etter lekkasjer under bakken. Merete Mauland/Trondheim kommune

Under bakken ligger noe av det mest verdifulle vi har: Rør som forsyner byens innbyggere med rent drikkevann. Visste du at noen av disse rørene er over hundre år gamle – og at halvparten av dem tilhører byens huseiere?

Tekst
Merete Mauland
Foto
Trondheim kommune

Det er et livsviktig og omfattende system som gjør at du kan tappe rent og trygt drikkevann ut av springen hjemme. Milevis med vannrør, titalls pumpestasjoner og flere høydebasseng sørger for at rent drikkevann pumpes og fraktes fra Jonsvatnet og Benna videre hjem til innbyggere, fabrikker, sykehus, restauranter og andre bedrifter.

I tillegg til å sørge for at vannet kommer trygt frem til forbrukerne, vil Trondheim kommune at minst mulig av vannet forsvinner underveis.

Systematisk reduksjon av vannlekkasje

Trondheim kommune har jobbet systematisk med å redusere lekkasje på vannrør siden slutten av 1980-tallet. Den gang rant cirka 50 prosent av renset vann rett ut fra ledningsnettet før det kom frem til krana. Kommunen la en plan for å få ned andel lekkasjer i Trondheim.

Miljø er et viktig argument for å få ned mengden med vann som går tapt i lekkasjer fra vannforsyningen. Det krever en del energi å behandle vannet fra drikkevannskilden før det sendes ut i rørnettet. Samtidig er det også sløsing med ressurser og dårlig økonomi at så mye renset drikkevann bare renner rett ut før det kommer frem til forbrukeren.

Trond Ellefsen er driftsleder for vannett i Trondheim bydrift.

Trond Ellefsen er driftsleder for vannett i Trondheim bydrift.

Avdelingen for vann og avløp i Trondheim bydrift har ansvar for drift og vedlikehold av vannrørene i byen. Driftsleder for Vannett, Trond Ellefsen, forteller at det er vannrør fra seksti- og syttitallet de sliter mest med. Men i denne perioden vokste byen virkelig og bredde seg utover. Bydeler som Risvollan, Romolslia, Saupstad, Kolstad, Sjetnemarka og Angelltrøa ble utbygd. Så vi har hatt nok å gjøre de siste årene, sier Ellefsen.

Og lekkasjer er dyrt å reparere. Det koster rundt 100 000 kroner med alt som trengs av graving, utskifting og asfaltering.

Mot slutten av syttitallet begynte Trondheim kommune å undersøke hvordan rør ble påvirket av den marine leiren sammen med Sintef. Etter dette begynte de blant annet å beskytte rørene med duk og sand for å forhindre at leiren skulle ødelegge rørene. Dette var et vellykket tiltak, for rør som er lagt etter dette har de ikke hatt problemer med.

På 60- og 70-tallet kom det nye og bedre rør og de ble derfor lagt rett ned i leirgrunnen og dekket til. Men den marine leiren, som vi har i store områder i Trondheim, tærer mye på rørene. Så det er de vi har jobbet mest med å reparere og skifte ut de siste årene, sier driftsleder Ellefsen.

 

Slik finner kommunen lekkasjene

Vannlekkasjene er spredt i hele byen og det er ikke mulig å måle direkte det som lekker ut av vannledningene. Vanntapet fra lekkasjene beregnes derfor i stedet som forskjellen på det som produseres og det som kommunen kan beregne ut om forbruk, basert på det som meldes inn fra forbrukerne.

En annen måte for å finne mengden lekkasje, er å måle vannforbruket på nattestid mellom cirka kl. 04.00–05.00, da vannforbruket antas å være lite.

Det er trykk i rør som brukes til vannforsyning. Ved rørbrudd lekker store mengder vann ut. Foto: Dovre entreprenør

Er lekkasjen på det offentlige ledningsnettet vil Trondheim bydrift ordne opp og få reparert lekkasjen. Ettersom vannrør ligger under bakken innebærer dette som regel graving, vannavstengning og en del arbeid for å få utbedret skaden.

Et hull på ledningen gir større lekkasje når vanntrykket er høyt enn når vanntrykket er lavt. Reduksjon i trykk reduserer lekkasjene både på de kommunale ledningene og på de private ledningene.

En av de viktigste tiltakene for å få ned mengden med vann som renner ut er lekkasjesøk og vedlikehold. Det er flere hundre kilometer med vannrør i Trondheim kommune og disse ble ikke bygd over natta. Det er et stort behov for vedlikehold og flere er klare for utskifting. Det kan også være byggevirksomhet, graving, røtter fra trær, rust og trykkendring som kan føre til hull og sprekker i vannrør. En annen utfordring i Trondheim er grunnforholdene og leire som tærer på rørene. For å hindre lekkasjer skiftes også utsatte rør ut, der man kan forvente lekkasjer.

Med moderne lytteutstyr jobber avdeling for vann og avløp i Trondheim bydrift med å lytte på rørene for å finne lekkasjepunktene. De finner lekkasjer på det offentlig og det private rørnettet.

  • De små boksene settes ut i kummene og registrerer lyd. Ut i fra styrken på lyden kan de regne seg frem til hvor suset fra lekkasjen er.

  • Bilene som brukes er nærmest rullende kontorer.

  • Inne i bilen kan de lese av data fra undersøkelsene.

  • Rør som ble lagt på 60- og 70-tallet ligger i leire.

  • Vann som lekker over tid kan grave med seg store jord og leirmasser. Derfor er det viktig å få dem reparert.

  • Det er trykk inne i vannrør, så vann siger ikke inn i rørene ved lekkasje.

Dette gjør du hvis du mistenker vannlekkasje

Når kommunen får tips om mulige vannlekkasjer drar ansatte ved Vann og avløp ut for å undersøke.

Halvparten av vannforsyningsnettet er eid av private. Det betyr at du ikke bare kjøper eiendom og hus, du kjøper også rørledninger. Rørsystemet ditt ligger under bakken og forsyner huset ditt med vann, mens avløpsrørene fører kloakken bort. Hvis det viser seg at lekkasjen er på private vannrør sender kommunen beskjed til huseier om at de må utbedre lekkasjen. Får du et brev om dette bør du kontakte et rørleggerfirma som kan hjelpe deg videre. Har du noen gang tenkt over hvordan det står til med dine rør?

Hvis du ser nye og unaturlige vanndammer på bakken eller at det renner mye vann uten at det regner kan det komme fra en vannlekkasje. Inne bør du være oppmerksom på sus i vannrør eller plutselig trykkfall. Trondheim bydrift setter stor pris på tips om dette. Gi dem gjerne beskjed via meldingstjeneste på nett eller ring Trondheim bydrift ved større og akutte hendelser.

Saken plassert geografisk

AVLYST

Åpningstider

Kontakt

Telefon:

Munkvoll helse- og velferdssenter

Senior, Musikk

100,-

Les hele saken

Filtrer kart

Se alle saker på kartet

Har du lest disse sakene?