Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Levende by

Inviterer til åpen plan- og designkonkurranse om Kjøpmannsgata

Del denne artikkelen
Bedre utforming: – Vi ønsker å få innspill til hvordan uterommene bør utformes for å gjøre området mer attraktivt for virksomheter og folk. Dette er en av byens viktigste turiststrøk og det skal være trygt og fristende å oppholde seg her, sier prosjektleder for konkurransen og byplanlegger i Trondheim kommune, Mari Folven.

Bedre utforming: – Vi ønsker å få innspill til hvordan uterommene bør utformes for å gjøre området mer attraktivt for virksomheter og folk. Dette er en av byens viktigste turiststrøk og det skal være trygt og fristende å oppholde seg her, sier prosjektleder for konkurransen og byplanlegger i Trondheim kommune, Mari Folven. Nadja Sahbegovic/Trondheim kommune

Trondheim kommune og Statens vegvesen lyste 9. mars ut den åpne internasjonale arkitektkonkurransen om Kjøpmannsgata.

Tekst
Grete Kristin Hennissen
Foto
Trondheim kommune

Konkurransen skal legge til rette for nytt liv til gata og vollen ved den karakteristiske bryggerekka langs Nidelva i Trondheim.

Mellom byen og vannet

Bryggene i Kjøpmannsgata er Trondheims stolthet og et av de mest fotograferte motivene i byen. De offentlige arealene rundt bryggene har imidlertid stort potensial til å bli mer attraktive. Kjøpmannsgata ble laget etter bybrannen i 1681 og er en av Cicignons hovedakser i Midtbyen.

Gata har et øvre og et nedre løp, som er adskilt av en langsgående voll. Vollen ble bygd både som festningsverk og brannsikring, og fremstår i dag som er barriere mellom bryggerekka langs Nidelva og resten av Midtbyen.

<strong>Vollen som bindeledd: </strong> Bevegelse over vollen for er en utfordring i dag. Et av målene med konkurransen er å få forslag til hvordan vollen kan fungere som et bindeledd i byveven. Foto: Nadja Sahbegovic/Trondheim kommune

Vollen som bindeledd: Bevegelse over vollen for er en utfordring i dag. Et av målene med konkurransen er å få forslag til hvordan vollen kan fungere som et bindeledd i byveven. Foto: Nadja Sahbegovic/Trondheim kommune

Flott beliggenhet, lite bruk

Brattørbrua blir om få år erstattet av en ny kjørebru og den verneverdige brua flyttes nærmere Krigsseilerplassen, og blir en ren gang- og sykkelbru.
Krigsseilerplassen er et byrom med flott beliggenhet, men med lite bruk. Ønsket er at både Krigsseilerplassen og Kjøpmannsgata skal bli mer attraktiv for både for opphold og ferdsel, og at man skal få fotgjengere og syklister fra både Brattøra og Bakklandet til å velge å legge veien om Kjøpmannsgata inn til sentrum.

Vi ønsker å få innspill til hvordan uterommene bør utformes for å gjøre området mer attraktivt for virksomheter og folk.

Prosjektleder for konkurransen, Mari Folven

Vollen, gata, allmenningene og parkene

Trondheim kommune og Statens vegvesen lyser derfor ut en åpen, internasjonal arkitektkonkurranse for å se fremtidig utforming og nye forbindelser i byrommet i Kjøpmannsgata og på Krigsseilerplassen. Konkurransen skal bidra til konkrete forslag til utformingen av vollen, gata, allmenningene og parkene som inngår i byrommet.

Konkurransen arrangeres av Trondheim kommune og Statens vegvesen og er finansiert av midler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Trondheim kommune og Statens vegvesen. Konkurransens språk er norsk, men besvarelser på svensk eller dansk aksepteres.

<strong>Ønsker ideer: </strong> Byrommet i Kjøpmannsgata og på Krigsseilerplassen skal få ny fremtidig utforming og nye forbindelser. Konkurransen skal gi bidrag som får fram potensialet til området som helhet.

Ønsker ideer: Byrommet i Kjøpmannsgata og på Krigsseilerplassen skal få ny fremtidig utforming og nye forbindelser. Konkurransen skal gi bidrag som får fram potensialet til området som helhet. Foto: Carl-Erik Eriksson/Trondheim kommune

Trykk på denne lenken for å lese hele konkurranseprogrammet.

Lenke til konkurransens nettside: http://www.arkitektur.no/kjopmannsgata-trondheim

Saken plassert geografisk

AVLYST

Åpningstider

Kontakt

Telefon:

Munkvoll helse- og velferdssenter

Senior, Musikk

100,-

Les hele saken

Filtrer kart

Se alle saker på kartet

Har du lest disse sakene?