Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Levende by

Vil gi 250 000 kroner til attraktive bytiltak

Del denne artikkelen
Engasjerende, underholdende eller humoristisk: Det er opp til søkereren å bestemme hva målet med tiltaket er. Det kan søkes om kan både aktiviteter, fysiske tiltak og prosjekter. Bildet viser åpningen til kunstsamlingen på Brattørkaia.

Engasjerende, underholdende eller humoristisk: Det er opp til søkereren å bestemme hva målet med tiltaket er. Det kan søkes om kan både aktiviteter, fysiske tiltak og prosjekter. Bildet viser åpninga til kunstsamlingen på Brattørkaia. Carl-Erik Eriksson/Trondheim kommune

Har du en god idé til hvordan Trondheim kan bli en mer attraktiv by? I så fall ønsker Trondheim kommune å høre fra deg.

Tekst
Trine Gjessen
Foto
Trondheim kommune

Vi vil vite mer om hva folk ønsker seg og hva de tenker kan bidra til å gjøre byen mer attraktiv, sier byplansjef Hilde Bøkestad.

En jury skal velge ut seks tiltak, som går videre til en folkeavstemning. Til slutt er det inntil tre tiltak som til sammen skal motta 250 000 kroner.

Frist for å sende inn forslag er 15. mai klokka 23.59. Forslagene sendes til trine.gjessen@trondheim.kommune.no

<strong>Søker engasjerte innbyggere:</strong> Byplansjef Hilde Bøkestad oppfordrer alle som har ideer til hva som kan gjøre Trondheim til en bedre by til å sende inn forslag. Foto: Morten Antonsen/Adresseavisen

Søker engasjerte innbyggere: Byplansjef Hilde Bøkestad oppfordrer alle som har ideer til hva som kan gjøre Trondheim til en bedre by til å sende inn forslag. Foto: Morten Antonsen/Adresseavisen

Norges mest attraktive by

Trondheim vant Statens pris for Norges mest attraktive by i 2015 for prosjektet St. Olavs Hospital. Prosjektet ble valgt blant 346 nominasjoner. Juryen for prisen Attraktiv by mente lokaliseringen av St. Olavs hospital er et forbilde for offentlig planlegging:

“At St. Olavs hospital er lagt til bykjernen i Trondheim viser at et sykehus har mulighet til å spille en større rolle gjennom å bygge en by, og ikke kun være en institusjon”.

Prisen omfattet en plakett og en pengepremie på 250 000 kroner. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) overrakte prisen til trondheimsordfører Rita Ottervik (Ap), som mottok den på vegne av Trondheim kommune, NTNU og St. Olavs Hospital ved Helse Midt-Norge. Partene er rådspurt og sluttet seg til at kommunen kunne finne et egnet tiltak å benytte midlene på.

<strong>Attraktiv by:</strong> Trondheim fikk Statens pris for Attraktiv by i 2015 for utbyggingen av St. Olavs Hospital. Foto: Carl-Erik Eriksson/Trondheim kommune

Attraktiv by: Trondheim fikk Statens pris for Attraktiv by i 2015 for utbyggingen av St. Olavs Hospital. Foto: Carl-Erik Eriksson/Trondheim kommune

Politikerne ønsker innbyggerinitiativ

Byutviklingskomiteen foreslo at prisen uavkortet bør brukes på et eller flere initiativ fra byens befolkning som kan bidra til å gjøre byen enda mer attraktiv, forteller byplansjefen.

Midlene ble satt på fond og skal nå fordeles videre til slike innbyggerinitiativ.

–  Målet er å øke innbyggernes engasjement for byutviklingen og å støtte innbyggerinitiativ, sier Bøkestad.

Kriterier for tildeling

Prispengene skal deles ut til inntil tre tiltak. Tiltakene kan være et prosjekt eller en aktivitet, og alle Trondheims innbyggere kan foreslå tiltak. Send inn ditt forslag sammen med en plan for gjennomføring, og få med når du vil gjennomføre tiltaket og hvor det skal finne sted.

Følgende kriterier ligger til grunn for tildelingene:
− bidra til å skape en mer attraktiv by
− skape aktivitet og legge til rette for møter mellom mennesker
− være inkluderende og omfatte ulike aldersgrupper
− være offentlig tilgjengelig

Juryen kan velge å gi prispengene til færre kandidater. Dersom juryen vurderer at ingen søkere er kvalifisert, skal prisen lyses ut på nytt. Tildelingene kan ikke gis til jurymedlemmene eller andre i samme husstand som jurymedlemmene.

Folkets røst i finalen

Juryen skal innen midten av juni velge ut seks tiltak som går videre til en nettbasert avstemning. Stemmene fra avstemning og juryens innstilling vil telle 50/50 ved endelig tildeling. Juryen er satt sammen av fem personer; to politikere og en fra Rådmannen i Trondheim kommune, en fra NTNU fakultet for arkitektur og design, og en fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen.

De heldige vinnerne offentliggjøres under prisutdelingen i slutten av august.

Saken plassert geografisk

AVLYST

Åpningstider

Kontakt

Telefon:

Munkvoll helse- og velferdssenter

Senior, Musikk

100,-

Les hele saken

Filtrer kart

Se alle saker på kartet

Har du lest disse sakene?