Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Elgeseter

Trondheimsungdom vil ha mer aktivitet på NTNU-campus

Del denne artikkelen
Kom med campusinnspill: Ungdommene som tok valgfaget demokrati i praksis skrev ned ideer og innspill samtidig med at medelevene markerte steder på kartet.

Kom med campusinnspill: Ungdommene som tok valgfaget demokrati i praksis skrev ned ideer og innspill samtidig med at medelevene markerte steder på kartet. Geir Hageskal/Trondheim kommune

Et synligere og åpnere universitet. Grønt er fint. Flere aktivitetsmuligheter i Elgeseter-området.

Tekst
Mathias Midbøe og Grete Hennissen
Foto
Geir Hageskal/Trondheim kommune

Det er ønskene til fremtidig campus fra om lag 500 ungdomsskoleelever til NTNU og Trondheim kommune.

Medvirkningsdag

I valgfaget “Demokrati i praksis” skal ungdommer lære seg ulike metoder for å medvirke i samfunnet.

En høstdag i 2016 står Rosenborg skole og nytt campus NTNU for tur. Tolv av skolens elever var pådrivere for en medvirkningsdag for alle skolens 500 elever.

Dette er et unikt eksperiment. Vi er den første klassen som får gjør det her. Det er veldig spennende, sier Oda Brattebø, en av elevene som deltok på medvirkningsdagen.

Lykkesteder i eget nærområde

Puljevis gikk elevene inn i skolens gymsal hvor det lå store kart over Gløshaugen og Elgeseter-området.

Elevene satte på klistrelapper med ulike farger for å markere om dette var et lykkested, et sted de ville bevare eller et skummelt sted. I tillegg noterte elevene kommentarer om de ulike stedene og ideer om hva som kunne gjøre det mer attraktivt i fremtiden.

Grunnen til at vi fikk denne oppgaven, er at de fleste elevene ved Rosenborg skole bor i nærområdet til campus, sier en av elevene, Marie Gjøsund. Da får vi en stemme i saken, og får sagt til NTNU hva ungdommen vil ha. Det er vi som skal leve lengst med avgjørelsene som blir tatt nå.

Idekatalog

Charlottenlund skole og Huseby skole har vært pilotskoler for valgfaget “Demokrati i praksis” i Trondheim. Prosjektleder i Trondheim kommune, Kristin Tinmannsvik, sier at å medvirke i praksis med det nasjonale prosjektet campus likevel er unikt.

– Hele 500 elever får si noe om hva de mener bør være i campusområdet. For hva skal til for at barn, ungdom og familier skal bruke området? spør Tinmannsvik. Til slutt blir disse ungdommene mest sannsynlig studenter. Det er viktig at de stemmene som bør bli hørt, faktisk blir hørt.

Innspillene er samlet og presentert i en idekatalog. I forordet til idekatalogen skriver elevene:

Vi blir stadig vekk oppmuntret til å engasjere oss i samfunnet, men mange av oss opplever at vi ikke blir hørt. Våre meninger har en tendens til å bli oversett fordi “voksne vet bedre” (...) Som fremtidens generasjon synes vi at vi fortjener å få delta i beslutninger som vil endre miljøet og samfunnet rundt oss”

Katalogen har elevene nylig overrakt til politikere i Trondheim kommune og representanter fra NTNU. Teamene som jobber med arkitektkonkurransen om nytt campus fikk også hver sin utgave.

<strong>Ga ideer til ny campus:</strong> Varaordfører Hilde Opoku (MDG) hilser på ungdommen som har hatt ansvaret for medvirkningsdagen. Foto: Geir Hageskal/Trondheim kommune.

Ga ideer til ny campus: Ungdommen var på besøk i bystyresalen i Rådhuset for å overrekke idekatalogen til politikerne og NTNU. Her hilser varaordfører Hilde Opoku (MDG) på ungdommen som har hatt ansvaret for medvirkningsdagen. Foto: Geir Hageskal/Trondheim kommune.

7. april er fristen for andre del av idekonkurransen til NTNU. Da får vi vite om ungdommene sine innspill har blitt hørt i denne runden.

Dette er de viktigste innspillene til campus fra elevene

– Mer aktivitet
Elevene svarte på spørsmål om hva de ønsket seg der i fremtiden. En stor andel av forslagene gikk ut på at de ønsket seg flere aktiviteter. Områder som allerede var tilrettelagt for aktiviteter, slik som “Dødens dal”, fikk mange lykkemarkeringer.

– Grønt er skjønt
Ungdommene likte parkområdene. De kommenterte akebakken, pikniksteder, steder de går tur med hunden og steder som bare er fine. På kveldstid opplevde derimot flere at områder i parken er mørke og skumle.

– Gløshaugen er en isolert bydel
Bygningene på Gløshaugen opplevdes som lukket. Ungdommene mente at Gløshaugen var en egen bydel, og ikke en del av sentrum. Toget og trikken samt byggeprosjektet til arkitektstudentene i Høgskoleparken ble trukket fram som noe ungdommene ønsket seg mer av. De ønsket seg et mer synlig og åpent universitet.

Les hele idekatalogen ved å trykke på denne lenken.

Saken plassert geografisk

AVLYST

Åpningstider

Kontakt

Telefon:

Munkvoll helse- og velferdssenter

Senior, Musikk

100,-

Les hele saken

Filtrer kart

Se alle saker på kartet

Har du lest disse sakene?