Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Levende by

Planlegging av byrom med fullskala tester

Del denne artikkelen

Testing av møbler: I 2012 og 2013 ble det gjort flere fullskala tester på Torvet i Trondheim. Ulike benker ble blant annet prøvd ut, og tilbakemeldingene fra folk fikk betydning i det videre arbeidet.

Hvordan kan et byrom utformes slik at det både blir funksjonelt og et godt sted å være for alle som bruker det?

Tekst
Tine Nilsen
Foto
Trondheim kommune

I byromsstrategien som ble vedtatt i desember 2016, har Trondheim kommune satt seg klare mål for hvordan utvalgte steder i Midtbyen skal bli mer attraktive, levende og tilgjengelige for folk.

Et av virkemidlene er å gjennomføre såkalte 1:1-tester, det vil si sette i verk tiltak som testes ut i fullskala format. Hensikten er blant annet å se hvordan folk begynner å bruke byrommet etter at fysiske midlertidige endringer er gjort. Folk vil også få mulighet til å si sin mening gjennom brukermedvirkning og tilbakemeldinger de måtte ha.

Testing i fullskala format vil gjøre et byromsprosjekt godt synlig og kan være med på å skape interesse rundt utformingen. Til slutt vil slike tester gi et bedre og sikrere grunnlag for politiske beslutninger.

Torvet som eksempel

Torvet er byens viktigste byrom og skal i løpet at de neste årene få en etterlengtet oppgradering. Det nye Torvet skal dekke mange funksjoner og skal blant annet invitere til handel, servering, marked og større begivenheter som idrettsarrangement, seremonier og konserter.

Veilederen for byrom med eksempler hentet fra Torvet, kan lastes opp nederst i artikkelen.

Se bildene: Torvet i Trondheim tar form

For å få en pekepinn på hva som vil fungere er det gjennomført flere fullskalatester på ulike tidspunkt i planleggingen. På bakgrunn av dette har Trondheim kommune laget en veileder for hvordan fullskala tester kan brukes i forbindelse med utforming av større og mindre byrom.

– Tester i 1:1-format kan gi oss verdifull informasjon om hvordan tiltakene vi planlegger vil virke inn på bruken av byrommet. Ved å sette ut benker, tegne opp nye gangbaner eller skifte underlag vil vi kunne se hvordan folk faktisk forholder seg til endringene vi tenker å gjennomføre, sier overlandskapsarkitekt og prosjektleder for Torvet i Trondheim, Marit Solum.

Her kan du laste ned Veilederen for byrom (pdf).

Gir verdifull informasjon

Siden august i fjor er ulike leggemetoder og naturstein til et framtidig nytt dekke på Torvet testet på Nyhavna i Trondheim.

Dette er testing i fullskala format og hensikten er å studere hvordan tung belastning, ulike årstider og svingende temperatur påvirker skiferen. Ulike fargenyanser for å få fram et spesielt mønster skal også testes.

– Vi gleder oss veldig til å se resultatet. Det gir selvsagt også stor trygghet for det endelige prosjektet at viktige løsninger som dette kan testes ut i 1:1-format før de endelige planene lages, sier landskapsarkitekt i Agraff AS, Trond Heggem.

Saken plassert geografisk

AVLYST

Åpningstider

Kontakt

Telefon:

Munkvoll helse- og velferdssenter

Senior, Musikk

100,-

Les hele saken

Filtrer kart

Se alle saker på kartet

Har du lest disse sakene?