Transport & miljø

Klart for lastebiler med laks på tanken

Del denne artikkelen

Klimavennlig tungtransport: Hypermoderne gassdrevne kjøretøy vekker interesse og snart er mange av disse å treffe på veiene i Trøndelag. Foto: Trondheim kommune

Snart vil varetransport til butikkene skje med fossilfrie kjøretøy. De første 100 grønne kjøretøyene er snart på veien og har biogass på tanken.

Tekst
Turid Helle

– Trondheim kommune har gjennom satsingen ”Green Highway” og Interreg-prosjektet Smart Green Region Mid-Scandinavia tatt et viktig steg videre i utbyggingen av felles grønne transportløsninger i Skandinavia, sier Jøran Solli. Han er klimarådgiver ved Miljøenheten i Trondheim kommune.

De første 100
Jøran Solli forteller at Smart Green Region har lansert satsingen #deførste100; målet om de første 100 tunge kjøretøyene på flytende biogass.

– Dette er viktig både for klimaarbeidet i Trondheim og for et sterkere næringsdrevet klimaarbeid regionalt og nasjonalt. Grønn varetransport betyr at Trondheims innbyggere vet at matvarer de kjøper på nærbutikken er fraktet på en klimavennlig måte, sier han.

Biogass på tanken
Smart Green Region, AGA og Biokraft arrangerte nylig et seminar med klimanøytrale og miljøvennlige tunge kjøretøy som tema. På seminaret deltok store transportselskap, politikere, interesseorganisasjoner og produsenter av biogass.

– Vi vil kunne få fram løsninger for tunge kjøretøy på nye typer bærekraftig flytende biodrivstoff, elektrisitet og hydrogen som kan konkurrere i pris med dagens dieselkjøretøy. For å oppnå de kuttene i klimagassutslipp fra tunge kjøretøy og langtransport som vi har satt oss mål om, er biogass i dag og i overskuelig framtid den eneste tilgjengelige drivstoffløsningen. Derfor jobber vi for en omstilling av lang- og tungtransport til biogass, sier Sjefingeniør i Miljøenheten, Bjørn Ove Berthelsen.

Størst i verden
Biokraft vil i løpet av 2018 produsere og levere flytende biogass (LBG) fra sitt anlegg på Skogn, og vil da bli verdens største produksjonsanlegg for LBG. En betydelig del av råstoffet i produksjon er avfall fra fiskeoppdrettsindustrien. Anlegget vil erstatte 25 millioner liter fossilt diesel i transportsektoren.

– Dette er hva norsk transportsektor har ventet på, sier Adm. direktør Håvard Wollan entusiastisk. Flytende biogass fra Skogn-anlegget har en beregnet netto klimagassgevinst på 90 prosent. En årsproduksjon tilsvarende 25 millioner liter diesel betyr en kjørelengde på drøyt 1200 ganger rundt jorda ved ekvator, forteller han.

Først ut med nye biler
Entusiasmen er i ferd med å bli fulgt opp av sentrale transportører. Bjørn Malm, leder for samfunnsansvar i TINE SA, forteller at de nå forplikter seg til å kjøpe 30 biler som skal gå på flytende biogass:

– Vi slipper ut 50.000 tonn CO2/år, så vi har et ansvar, sier Malm.

ASKO er en annen stor transportør som har vist seg ansvaret bevisst, og har allerede begynt å kjøre fossilfritt; på biogass, bioetanol og el. ASKO Midt-Norge vil i løpet av 2018 anskaffe verdens første store lastebiler med brenselcelleteknologi, med hydrogen som drivstoff.

Fossilfri transportkorridor
Trondheim kommune er en pådriver både for innkjøp av flere fossilfrie tunge kjøretøy og for å legge til rette for fyllestasjoner for blant annet biogass og hydrogen.

Gjennom Green Highway og Smart Green Region har Trondheim kommune bidratt til å etablere en fossilfri transportkorridor. Her er det nå en godt utbygd infrastruktur for lading av elbiler på tvers av Midt-Skandinavia, fra Trondheim til Sundsvall.

Bjørn Ove Berthelsen ser lyst på et skifte til fossilfrie tunge kjøretøy:

– De første 100 tunge kjøretøyene som går på miljøvennlig, fornybart drivstoff er resultat av ivrige privatdrevne innovatører sammen med offentlig støtte og innsats, forteller Berthelsen.

Vil du ha de siste nyhetene fra Trondheim 2030?

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Takk for din påmelding!

Saken plassert geografisk

Se alle saker på kartet

Har du lest disse sakene?