Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Levende by

Nå kan du vandre i parklys langs Nidelva

Del denne artikkelen
Belysningen langs elvepromenaden tar utgangspunkt i lysplanen for elva og kanalen i Trondheim, "Følg hjertet". Lysplanen er laget av Zenisk og Selberg arkitekter.

Belysningen langs elvepromenaden tar utgangspunkt i lysplanen for elva og kanalen i Trondheim, "Følg hjertet". Lysplanen er laget av Zenisk og Selberg arkitekter.

Om kvelden 15. august tentes 44 lyspunkt på en populær gang- og sykkelstrekning som har ligget i mørke fram til nå.

Tekst
Hans Kringstad
Foto
Thor Nielsen

Mange har ønsket seg belysning langs traseen fra Bakklandet til Elgeseter bru, der det går og sykler en strøm av folk både til og fra jobb og skole, og på seine kveldsturer.

30 lysmaster er nå på plass langs Nidelva. I tillegg er 14 spotter tent under Elgeseter bru – på det punktet som trolig er opplevd som mest utrygt.

Spotlys sørger for at passasjen under Elgeseter bru ikke lenger ligger i mørke.

Spotlys sørger for at passasjen under Elgeseter bru ikke lenger ligger i mørke.

Økt trygghet og mer bruk
Miljøpakken går inn med 2,9 millioner kroner til det 320 meter lange belysningstiltaket. Målet er økt trygghet og mer bruk av elvepromenaden, og prosjektet vil bli utvidet også til å omfatte en nærmere 100 meter lang strekning langs Nidelven terrasse. Når det skjer er foreløpig ikke avklart, men penger er satt av.

Forurenset grunn og lommer med kvikkleire har forsinket arbeidet. I tillegg er det lagt stor vekt på å finne tekniske løsninger som tar estetiske hensyn, blant annet for å unngå at lysreflekser i elva forstyrrer inntrykket av Nidarosdomen på motsatt bredd.

Lysene ved Bakklandet er en del av Lysplanen for elva og kanalen «Følg hjertet», som skal synliggjøre kvaliteter og gjøre det lettere å bruke uteområdene etter at det har blitt mørkt. Lysplanen er initiert av prosjektet En blå tråd. Designkontoret Zenisk, spesialister på lysdesign, har utarbeidet konsept og tekniske løsninger.

Les om alt som skal fram i lyset.

Parkbelysning gjør at elvepromenaden oppleves som tryggere enn før.

Parkbelysning gjør at elvepromenaden oppleves som tryggere enn før.

Lys langs snarveger
Turdraget fra Bakklandet til Elgeseter bru er også en del av Miljøpakkens gåtiltak. I perioden 2014 til 2016 satte Miljøpakken i stand elleve snarveger. Seks nye blir utbedret i år.

Lysprosjektet langs Nidelva kommer i tillegg til disse snarvegene. Det kommer også lys Marinen i løpet av høsten.

Les om satsinga på snarveger. 

Strekningen forbi Nidelven terrasse skal også få  parklys.

Saken plassert geografisk

AVLYST

Åpningstider

Kontakt

Telefon:

Munkvoll helse- og velferdssenter

Senior, Musikk

100,-

Les hele saken

Filtrer kart

Se alle saker på kartet

Har du lest disse sakene?