Transport & miljø

750 bysykler kommer – de gamle drar til Barcelona

Del denne artikkelen

Farvel, Trondheim: Morten Dahl med Trondheimssyklene som flytter til Barcelona. Et laget i Fossegrenda var siste stopp før Spania.

750 topp moderne bysykler inntar Trondheim. Barcelona overtar 149 av de 150 gamle syklene våre.

Tekst
Hans Kringstad
Foto
Carl-Erik Eriksson

På bildet ser du Morten Dahl, som jobber for leverandøren Clear Channel, med syklene før transport til Spania. Én sykkel skal Trondheim beholde som et minne om en epoke som nå er over.

Revolusjon på to hjul
De røde tohjulingene har preget bybildet siden 2013. I 2018 står vi overfor en revolusjon på bysykkelfronten:

  • Antall sykler øker med 600 fra tidligere. 400 ruller ut i mai, og antallet øker gradvis til 750 i løpet av 2019.
  • Antall stasjoner øker fra 20 til ca. 70.
  • Syklene blir mye bedre. Når Barcelona overtar de gamle, rykker en ny generasjon bysykler inn i Trondheim.

– Syklene får større hjul, trinnløst gir, godt regulerbart sete og moderne design. Abonnement og uttak av sykkel kan enkelt betjenes fra app eller betjeningssøyle, sier prosjektleder Åse Karen Søreng ved Kommunalteknikk i Trondheim kommune. Det vil koste 49 kroner i døgnet eller 299 kroner for et årsabonnement.

Hemmelig: Åse Karen Søreng med delvis tildekket prototyp av den nye bysykkelen i Trondheim (Foto: Hans Kringstad).

Prototyp på prøve
Søreng har prøvesyklet prototypen som nå ferdigstilles for bruk her i byen. Hun er full av lovord, for kvaliteten går mange hakk opp. Leverandøren Clear Channel betegner prototypen som en forretningshemmelighet inntil alle tekniske detaljer og design er på plass. Det er klart i februar/mars, men en nesten ferdig utgave befinner seg allerede i lokalene til Trondheim kommune, dit den kom godt skjult i et mørkt trekk.

Clear Channel er avtalepartner med Trondheim kommune, fylkeskommunen og vegvesenet i en såkalt bymøbelavtale. Den omfatter leskur for bussene og gatetoaletter i tillegg til bysyklene. Både syklene og stasjonene er nyutviklet i forbindelse med kontrakten. Den varer fra 2018 og helt til mars 2032.

Ny bydeler får sykler
Det er ikke endelig bestemt hvor alle de nye stasjonene kommer, men det geografiske området blir utvidet kraftig sammenlignet med tidligere.

– Bydelene Lade, Moholt og Valentinlyst vil bli innlemmet i ordningen. Vi skal også bevege oss i retning Sluppen, men starter med de mest sentrale områdene, sier Åse Karen Søreng.

Trondheim fikk sin første bysykkelordning på 1990-tallet. Da puttet folk 20 kroner på en automat for å låne sykkelen. Svinnet var stort.

7000 bysykler i Barcelona
I 2012 inngikk kommunen avtale med selskapet Clear Channel. Sykler og betalingsløsning har vært den samme fra 2013 til 2017. Nesten samtidig som Clear Channel vant konkurransen om en ny og langvarig avtaleperiode, ble de røde syklene samlet inn og plassert på lager i Fossegrenda. Etter bare få dager la de ut på reise til metropolen Barcelona.

– Barcelona har nesten 7000 bysykler og ca en million uttak i året. Bysyklene er veldig viktige for transporten i byen. Det er ikke plass nok til at alle kan kjøre bil, sier forretningsutvikler Roar Horn i Clear Channel.

Også i Trondheim bidrar sykling til å kutte bilkøer og overholde nullvekstmålet; kravet om ingen økning i personbiltrafikken. Leverandøren tror bysykkelbruken kan tidobles i Trondheim med det nye, utvidede  systemet – basert på erfaringer fra Oslo.

Barcelona: Bysyklene er et viktig transportmiddel for innbyggerne. Her finnes nesten 7000 sykler og 450 stativ.

Trønderske turister kan ikke unngå å legge merke til de røde syklene i den katalanske hovedstaden. 149 velbrukte men robuste tohjulinger fra Trondheim er et lite supplement til sykkelparken i byen.

– Hotellene har egne tilbud for turister. Den største brukergruppa i Barcelona er folk som sykler til og fra jobb eller studier, sier Horn.

Leskur og toaletter
Avtalen med Clear Channel har følgende omfang for busskur og gatetoaletter:

  • Levering og vedlikehold av 400 leskur, samt framtidig vedlikehold av 140 leskur som blir anskaffet av Metrobuss-prosjektet. Ca 325 eksisterende leskur vil byttes i perioden april-august i 2018. Øvrige leskur kommer etter hvert på bussholdeplasser som ikke har leskur i dag eller som blir bygget senere.
  • Seks gatetoaletter som i dag. Toalettet på Torvet får en litt annen plassering, mens toalettet i Bispegata trolig flyttes til Brattøra.

Finansiert av reklame
Bymøbelavtalen blir finansiert av reklame og det brukerne betaler. Det kommer 440 reklameflater i såkalte vitriner på leskur (også Metrobuss) og ved bysykkelstativ. Dette er litt færre enn i dag. I tillegg skal Trondheim kommune, fylkeskommunen og Statens vegvesen ha 50 flater til informasjon og holdningskampanjer.

Farvel: Slik har du sett stativene i Trondheim for siste gang (Foto: Clear Channel).

Vil du ha de siste nyhetene fra Trondheim 2030?

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Takk for din påmelding!

Saken plassert geografisk

Se alle saker på kartet

Har du lest disse sakene?