Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Levende by

Lys på Festningen for økt trygghet og trivsel

Del denne artikkelen
Visuelt ikon: Det er nå planlagt en helhetlig belysning av Festningsområdet som ivaretar trygghetsfølelsen i tillegg til å styrke Festningen sin posisjon både som parkområde og som visuelt ikon i bybildet (Illustrasjon fra Norconsult).

Visuelt ikon: Det er nå planlagt en helhetlig belysning av Festningsområdet som ivaretar trygghetsfølelsen i tillegg til å styrke Festningen sin posisjon både som parkområde og som visuelt ikon i bybildet (Illustrasjon fra Norconsult).

Nå er arbeidet med ny og bedre belysning på området rundt Kristiansten festning i gang. Før nyttårsfyrverkeriet går i lufta, vil de første lysene være tent. Hele anlegget skal stå ferdig før høstmørket kommer neste år.

Tekst
Ingunn Grøtte

Gangveger, parkeringsplass og møteplasser skal få lys. I tillegg er også planen at festningsmuren skal belyses. Det betyr at muren blir mer fremhevet og vil vises fra mange deler av byen, samtidig som det bidrar til økt trygghet i området.

– Hvis vi får gjort alt vi har planer om på området, vil både Festningen og hele området framstå enda finere enn i dag. Det blir en forskjønnelse av området. Men det aller viktigste er at området skal bli triveligere og at folk vil føle det tryggere å bruke området – også når det er mørkt, sier prosjektleder Magnhild Lunde fra Kommunalteknikk i Trondheim kommune.

– Gangveiene over sletta og til parkeringsplassen er det første som blir ferdig. Vi bruker skjermer formet som en halvkule som er hvit glødende, såkalt københavnerarmatur. Det gjør at lysene viser vei gjennom området. Skjermene gløder, men kaster ikke lys utover. Møtepunkt og kryss vil få ekstra belysning gjennom at vi lyser opp vertikale element som trær.

Mørkeplan: Illustrasjon som viser den planlagte belysningen av Festningen sett ovenfra. (Illustrasjon fra Norconsult)

Mørkeplan: Illustrasjon som viser den planlagte belysningen av Festningen sett ovenfra. (Illustrasjon fra Norconsult)

Unikt kulturminne

Festningen er fredet som kulturminne, og Riksantikvaren har foreløpig ikke godkjent belysningen på muren og på gangstien ved muren.
– Vi håper at dette blir klart snart. Vi planlegger en prøvebelysning som vi håper å få til før jul. En avdempet belysning av muren vil bli veldig fint. I tillegg vil en lys bakgrunn føre til at alle krinkler og kroker langs muren ikke vil oppleves som mørke. Det er også viktig for trygghetsfølelsen.

Energivennlig: Prosjektleder Magnhild Lunde forteller at luftspenn blir fjernet og all kabel legges i bakken, og det er valgt energivennlige ledpærer som også reduserer vedlikeholdet.

Energivennlig: Prosjektleder Magnhild Lunde forteller at luftspenn blir fjernet og all kabel legges i bakken, og det er valgt energivennlige ledpærer som også reduserer vedlikeholdet.

Det har vært et ønske i lang tid å få til bedre belysning på området. Ingenting av den gamle belysningen kan brukes videre, men tremastene skal gjenbrukes av Sverresborg Trøndelag Folkemuseum og stålmastene skal gjenbrukes av Forsvarsbygg.
– Nå legges all kabel i bakken, og den nye belysningen bruker ledpærer som skal vare i 20 år! Det blir både mindre energiutgifter og mindre vedlikehold, fastslår Lunde.

Selv om kommunen bruker både profesjonelle rådgivere og entreprenører, er det viktig å få innspill fra naboer og berørte som kjenner området og behovet. I et møte i mai ble natteravner, politi, brukere og lokalkjente invitert til å fortelle hvordan området brukes i dag, hvor folk bruker å gå, hvor det føles spesielt utrygt og hvor de synes det er fint at det er mørkt. Innspillene var nyttige og ble brukt for å lage den endelige planen.

Glad for vedtak om helhetlig belysning

– Vi har etterlyst bedre lys på Festningen helt siden 2011. Jeg er glad for at politikerne har tatt det på alvor og at arbeidet kom såpass raskt i gang, forteller Aleksander Bruheim som er daglig leder på Restaurant Kommandanten.

Brukermedvirkning: Aleksander Bruheim er daglig leder på Restaurant Kommandanten. Han synes det har vært fint å kunne gi innspill som har blitt med i den endelige planen. (Foto: Ingunn Grøtte)

Brukermedvirkning: Aleksander Bruheim er daglig leder på Restaurant Kommandanten. Han synes det har vært fint å kunne gi innspill som har blitt med i den endelige planen. (Foto: Ingunn Grøtte)

Bruheim er svært fornøyd med at det politiske vedtaket omfattet hele prosjektet. Han var redd for at hvis bare gangveiene hadde blitt vedtatt i denne omgangen, så kunne det gått mange år før vi hadde fått en helhetlig løsning.

– Manglende belysning har rett og slett vært en utfordring for drifta vår. Det lyset vi har i dag fungerer veldig dårlig, og belysningen er viktig for sikkerheten. Vi har ansatte som føler seg utrygge når de skal hjem fra jobb, og vi har vært plaget med innbrudd.

Om sommeren er det flere gjester som kommer innom mens de er på tur i området. Bruheim tror at når området får bedre belysning, så kan det komme flere på drop in besøk også på vinteren.

Som nær interessent deltok Bruheim på oppstartsmøte i mai hvor berørte og naboer ble invitert til å komme med forslag og innspill.
– Det var veldig nyttig. Spesielt positivt er det at vi har gitt innspill som nå gjenspeiles i den ferdige planen. Det handler for eksempel om belysning på muren og på parkeringsplassen. Vi har ønsket et fokus på lyssetting for å hindre kriminalitet og øke sikkerheten. Med bedre lys vil det bli flere som ønsker å bruke området, og det i seg selv vil gjøre at det føles tryggere for folk, sier Bruheim.

En gave til Trondheims innbyggere

– Dette er en kjempegave fra Trondheim kommune til innbyggerne. Når belysningen kommer på plass, vil det bli mange flere som ønsker å bruke parken. Vi gleder oss, konstaterer Anne Berit Olaussen som er rektor ved Tomasskolen som er nærmeste nabo til området.

Gave til byen: Anne Berit Olaussen som er rektor ved Tomasskole synes belysningen på Festningen er en flott gave til byens innbyggere. (Foto: Ingunn Grøtte)

Gave til byen: Anne Berit Olaussen som er rektor ved Tomasskole synes belysningen på Festningen er en flott gave til byens innbyggere. (Foto: Ingunn Grøtte)

Skolen bruker området en del om sommeren, men også som akebakke om vinteren. Midt på vinteren er det mørkt både morgen og ettermiddag, så belysningen er viktig for elevene på skoleveien og på vei til og fra trening og andre aktiviteter.

-Jeg var med på oppstartsmøtet i mai. Det var veldig nyttig, for da fikk vi gi innspill til hvilke områder som burde prioriteres med lys. Det er fint å se at arbeidet allerede er i gang.

– Det har jo vært noen episoder i området, men med belysning vil det bli blir tryggere for ungene våre. Selv bor jeg også i nærheten, og jeg mener sikkerheten er det aller viktigste vi oppnår med belysningen. I tillegg er jeg sikker på at parken vil bli brukt enda mer enn i dag, det er en unik grønn lunge om sommeren og fint lekeområde med skiløype på vinteren. Vi ser at ungdommene samles der det er lys, sier Olaussen.

Saken plassert geografisk

AVLYST

Åpningstider

Kontakt

Telefon:

Munkvoll helse- og velferdssenter

Senior, Musikk

100,-

Les hele saken

Filtrer kart

Se alle saker på kartet

Har du lest disse sakene?