Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Elgeseter

Ønsker innspill til byrom og forbindelser

Del denne artikkelen

Si din mening: – Vi ønsker å gjøre det enkelt å gi innspill slik at vi får tilbakemelding fra flest mulig, forteller Øystein Ask og Mathias Midbøe. De inviterer til Byvandring og Folkemøte. I tillegg tilbys tilbakemelding i kart, Gjestebud og den vanlige skriftlige varianten. Foto: Carl-Erik Eriksson

41 ulike tiltak for byrom og forbindelser i Elgeseter-området er foreslått. Nå ønsker Trondheim kommune innspill! Hva betyr disse stedene for deg og har vi fått med oss din viktigste møteplass?

Tekst
Turid Helle

Ved samlokalisering av NTNU blir det mange flere folk i bydelen. Uteområdene må oppgraderes for å gi rom for opphold, møter mellom mennesker og trygg og effektiv transport. Derfor er det laget en veiledende plan for offentlige rom og forbindelser. Uterommene skal bidra til tettere kontakt mellom byen og universitetet. Gode og attraktive uteområder er viktig for studenters helse og trivsel, men også for lokalbefolkningen og de som reiser gjennom området.

Planen er en veileder for hvilke byrom og forbindelser som bør etableres eller oppgraderes i Elgeseter – Trondheim bycampus. Oppgraderingen kan skje i forbindelse med campusutbygging, Miljøpakkeprosjekter eller andre utbygginger i området. 

Øystein Ask er arkitekt på byplankontoret og har ansvar for den veiledende planen. Han forteller at det er første gangen Trondheim kommune utarbeider denne type veiledende plan for et så stort område.

Forslaget bygger på innspill fra mange hold. I arbeidet med stedsanalyse for Elgeseter ble det gjennomført ungdomstråkk og “Ungdommens campus”, vi hadde byvandringer med ulike tema og har gjennomført arbeidsmøter med ulike aktører. I tillegg bruker vi data fra byromstellinger gjennomført i 2016 og 2017, forteller byplanleggeren.

Trondheimsungdom vil ha mer aktivitet på NTNU-campus

Et konglomerat av små og store møteplasser

Det er i planen beskrevet 41 steder for oppgradering, hvorav de fleste er for fotgjengere. Det er foreslått flere nye forbindelser mellom Gløshaugen og Elgeseter/Øya. Planen viser et mangfold av møteplasser, fra store som Elgeseter park og Høgskoleparken, til små plasser i gatekryss ved Magnus den godes gate. Det er videre lagt vekt på å styrke grønne forbindelser både for sin økologiske funksjon, og som visuelt viktig i bydelen.

Nå ønsker vi tilbakemelding på de foreslåtte tiltakene. Vi har lagt til rette for at folk enkelt kan legge inn merknader i kartet. Det gjør at vi på en effektiv måte får samlet inn kommentarer og koblet de med terrenget med en gang, sier Ask fornøyd.

Legg inn din merknad: klikk på området (tall) du vil kommentere. Legg inn merknad i tekstfeltet som da vises. Husk å sende kommentaren.

Orientering om planen:

  • Byvandring: 11. desember kl 15.30-17.30. Oppmøtested: Elgeseter park ved Samfundet. Guider er Øystein Ask og Mathias Midbøe fra Byplankontoret. De vil vise flere av byrommene i området og orientere om foreslåtte tiltak.
  • Folkemøte: 10. januar 2019 kl 18.00-20.00. Sted: Handelshøyskolen. Trondheim kommune vil informere om planen, svare på spørsmål og du kan snakke med byplanleggere om de foreslåtte tiltakene. Program kommer.
  • Møte med næringslivsaktører i området planlegges 9. januar 2019

Slik kan du gi innspill

Det blir i høringsperioden mulighet til å gi innspill på ulike måter:

  • Kommentarer i kart: Gå inn på denne linken og legg inn dine merknader. Bruk anledningen til å si fra om hva du mener er viktig å ta vare på i de markerte byrommene, om det er noe som er spesielt viktig å kjenne til eller om du mener noe er uteglemt.
  • Gjestebud: Den som ønsker å arrangere gjestebud melder seg her. Gjestebud er en form for medvirkning der innbyggere tar på seg rollen som byutviklingsverter og inviterer venner hjem for å diskutere f.eks. hvilke byrom og forbindelser som er viktige i bydelen. Vi sender materiell med spørsmål som vi gjerne vil at gjestebudet drøfter og – forklarer hvordan verten kan svare.
  • Skriftlig: Uttalelse til planen kan sendes inn via nettsiden, på epost til byplan.postmottak@trondheim.kommune.no eller med brevpost.

Hvordan blir innspillene behandlet?

–  Vi vil vurdere alle uttalelser til forslaget i den endelige behandlingen av den veiledende planen. Merknader blir publisert på bycampus.noDe som har gitt skriftlig uttalelse vil få brev om vedtaket når planen er ferdig behandlet, opplyser Ask.

Samordnet planprosess

NTNU utarbeider planprogram for campusutbygging på Gløshaugen og Elgeseter for de neste ti årene. I denne perioden er det ikke bare NTNU som skal bygge universitetsbygg. Studentsamskipnaden skal inn med viktige tilbud til studentene og ulike samarbeidsaktører innen forskning, utdanning og næringsliv, slik som SINTEF, vil være en del av den totale campusutbyggingen på om lag 200 000 kvadratmeter. Planprogrammet beskriver krav til videre detaljplanlegging, inkludert hva som skal utredes og hvilke tema en skal se mere på i de påfølgende detaljplanene.

Parallelt med planprogrammet utarbeider kommunen veiledende plan for offentlige rom og forbindelser. Den sier hvilke uterom i området det er behov for å oppgradere og hvilke prinsipper som skal gjelde for byrom, gater og andre offentlige rom.

Både planprogram og veiledende plan behandles i det samme politiske møtet. Planprogrammet og den veiledende planen vil være samordnet før politisk sluttbehandling Bystyret våren 2019.

Vil du ha de siste nyhetene fra Trondheim 2030?

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Takk for din påmelding!

Saken plassert geografisk

AVLYST

Åpningstider

Kontakt

Telefon:

Munkvoll helse- og velferdssenter

Senior, Musikk

100,-

Les hele saken

Filtrer kart

Se alle saker på kartet

Har du lest disse sakene?