Transport & miljø

Sunt på St. Olavs – 2000 sykler til jobben

Del denne artikkelen
Litt smarter

Øyvind Meyer og et par tusen andre satser på sykkel ved sjukehuset. Det betyr penger spart og bedre helse.

2000 sykler til og fra arbeid på St. Olavs hospital på en vanlig dag i sommerhalvåret. Mer enn hver fjerde ansatt er jobbsyklist.

Tekst
Hans Kringstad
Foto
Geir Otto Johansen/St. Olavs hospital

Det viser en reisevaneundersøkelse Miljøpakken har gjennomført blant de 8000 ansatte ved sjukehuset på Øya. 2000 syklister kutter rundt regnet 1,5 mil med bilkø.

– Jeg er overrasket over at så mange sykler. Nå satser vi på tiltak som får enda flere til å velge sykkel, ikke minst kvinner. Dette er en stor kvinnearbeidsplass. Vi tror elsykkel kan senke barrieren for mange som kjører bil i dag, sier HMS-rådgiver Øyvind Meyer ved St. Olavs hospital.

Sjukehuset samarbeider systematisk med Miljøpakkens reiserådgivere, AtB og NSB for å få flere til å reise miljøvennlig. Vanligste reisemåter fordeler seg slik, ifølge en stor undersøkelse fra april:

  • 26 % sykler
  • 26 % tar buss
  • 24 % kjører bil
  • 15 % går

Menn sykler mye mer enn kvinner. De aller ivrigste syklistene er mannfolk i alderen 50-59 år. Kvinner tar mye mer buss enn menn.

Ansatte som ellers kjører bil har fått prøve elsykkel til og fra jobb gjennom Miljøpakken. I tillegg har St. Olavs varslet via intranettet om gode tilbud på elsykler.

– Tilbakemeldingene er positive. Folk har stått i kø for å teste ut elsykkel, og forhandlere forteller at ansatte kjøper etter å ha prøvd en periode. Vi ser at mange gjerne vil velge miljøvennlig og hente ut en helsefordel når de blir oppmuntret til det, sier HMS-rådgiver Øyvind Meyer.

På to hjul ved St. Olavs. Nå jobbes det systematisk for å få enda flere kvinner til å sykle (Foto: Miljøpakken).

Undersøkelsen viser at en god del sykler med en arbeidsveg opp til ca 8 kilometer. Da begynner bil og buss å ta over for alvor. Men noen kjører selv om de bor bare 2-3 km fra arbeidsplassen. Bilkjøring er naturlig nok vanligst på nattevakter og i helger.

Nærmere halvparten som er småbarnsforeldre kjører bil. Men: Nesten en av fire sykler selv om de skal bringe og hente barn på vege til og fra jobben.

– Det er et gledelig funn. Vi ser at en del har begynt å bruke transportsykkel, sier Øyvind Meyer.

Sykkelandel for menn (for anledningen rød) og kvinner (blå) ved St.Olavs på Øya.

Miljøpakken arrangerte gratis sykkelservice ved St. Olavs hospital i vår. Over 300 fikk sjekket sykkelen. Ansatte som bruker bil til jobb får også tilbud om å prøve periodekort for buss og tog gratis i en måned.

– Vi var spent på hvordan det ville bli mottatt, men det var nesten ikke nødvendig å markedsføre i det hele tatt. Inntrykket mitt er at folk setter pris på muligheten til å prøve noe nytt og å ta et miljøansvar, sier Meyer.

To eksempler på tilbakemeldinger til Miljøpakken etter å ha prøvd kollektivtilbudet:
”Lar bilen stå til alle vakter utenom nattevaktene. Annerledes logistikk, men helt uproblematisk.”

”Tar buss ene veien, og toget andre veien. Det passer best med jobbvaktene. Blir fast kollektivbruker.”

Funn fra undersøkelsen

  • Hele 2467 av ca 8000 svarte. De aller fleste var kvinner – nesten 2000.
  • Ansatte under 30 og over 60 år reiser mest kollektivt.
  • 65 % av de som kjører sier at de betaler p-avgift, men 15 % har svart blankt på det.
  • Ansatte med bare grunnskole går og sykler minst (10 % andel).
  • Ansatte med minst 5 år høyere utdanning går og sykler mest (50 % andel).

– Vi fortsetter samarbeidet og skal gjennomføre en ny reisevaneundersøkelse til våren. Samtidig oppfordrer vi St. Olavs hospital til å bedre fasilitetene for syklister, sier reiserådgiver Sylvelin Foldøy.

Trygg og god sykkelparkering er mangelvare både ved mange arbeidsplasser og på offentlig grunn. Noen gir opp jobbsykling etter tyverier.

HMS-rådgiver Øyvind Meyer mener sjukehuset har gode dusj- og garderobeforhold, men mange ønsker seg mer og bedre sykkelparkering. Det er nesten fullt på parkeringsplassene. Også dette temaet tar spørreundersøkelsen opp for å lodde stemningen: Vil folk betale for trygg og god sykkelparkering?

Et stort flertall sier nei.  En av fire sier ja til avgift i størrelsesorden 50 til 200 kr i måneden. De fleste av disse mener 50 kr er nok.

Miljøpakkens reiserådgivere samarbeider med en rekke skoler og arbeidsplasser for å stimulere til mindre bilbruk. Å la folk prøve nye reisemåter er ett av flere tiltak.

Sykling er smart. Ved sjukehuset øker sykkelandelen med utdanningsnivå. Her fra instituttet som huser et par Nobelprisvinnere (Foto: Miljøpakken).

Vil du ha de siste nyhetene fra Trondheim 2030?

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Takk for din påmelding!

Har du lest disse sakene?