Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Bli med

Rekordlave eksos-målinger

Del denne artikkelen
Bedre luft i byen: – Tidligere kunne jeg få henvendelser fra medlemmer som opplevde at de ikke kunne være i bysentrum på grunn av dårlig luftkvalitet. Slike meldinger får jeg sjelden eller aldri nå, sier regionsekretær Gina E. Strøm i Norges Astma- og allergiforbund region Midt.

Bedre luft i byen: – Tidligere kunne jeg få henvendelser fra medlemmer som opplevde at de ikke kunne være i bysentrum på grunn av dårlig luftkvalitet. Slike meldinger får jeg sjelden eller aldri nå, sier regionsekretær Gina E. Strøm i Norges Astma- og allergiforbund region Midt.

Aldri tidligere er det målt mindre eksos i Trondheim enn i 2018. Det merkes, ifølge regionsekretær Gina E. Strøm i Norges Astma – og Allergiforbund.

Tekst
Knut Okkenhaug
Foto
Knut Okkenhaug

– Noe har skjedd med luftkvaliteten i Midtbyen, den har blitt merkbart bedre. Konsekvensen er større bevegelsesfrihet og mindre helseplager for våre medlemmer, sier regionsekretær Gina E. Strøm i Norges Astma – og Allergiforbund, Region Midt.

Forduftet 

Gina E. Strøm underbygger utsagnet  på denne måten: –Tidligere kom det en rekke henvendelser fra våre medlemmer på denne tiden av året. Meldingene gikk ofte på at det var håpløst å oppholde seg i Trondheim grunnet luftforurensning. Både meldingene og forurensningen har nå nærmest forduftet.

Atferdsendring: –Dersom bedre luftkvalitet i Trondheim er et uttrykk for en atferdsendring, er det kjempebra. Da blir det en varig problemløsning, sier Gina E. Strøm.

Målingene halvert

Eksos fra kalde dieselmotorer er en typisk kilde til eksos. Målinger gjort av Trondheim kommune, viser at utslippene er halvert  fra Miljøpakkens første tiltak i 2008 til 2018, målt som årsmiddelverdi, dvs. den gjennomsnittlige konsentrasjonen av eksos gjennom året – målt kontinuerlig.

En av årsakene til den gledelige nedgangen i eksos-forurensning, er at flere reiser kollektivt med miljøvennlige gassbusser, kjører elbil, sykler og går, ifølge rådgiver Tore Nordstad i Miljøenheten i Trondheim kommune.

Mindre tungtrafikk: – Det har også blitt mindre tungtrafikk gjennom sentrum etter byggingen av Nordre avlastingsvei, påpeker rådgiver Tore Nordstad i Miljøenheten.

Ikke alt rosenrødt

Når det er sagt – alt er ikke like rosenrødt: Astma – og allergiforbundet får fortsatt noen henvendelser om dårlig luftkvalitet på vårparten, dersom det tar tid å få samlet opp veistøv, og da gjerne i bo-områder utenfor bysentrum.

– I bysentrum har jeg inntrykk av at de er flinke til å vaske og spyle fortauene for å unngå støvproblematikk, sier Strøm. Det bekrefter arbeidsleder Erling Tøften i Bydrift, Trondheim kommune. –  Støvsuging, vask og støvdemping har gitt oss god kontroll på asfaltstøvet fra hovedveiene de siste vintrene. Våren er krevende, for da skal helst alle veier vaskes samtidig, og det lar seg jo ikke gjøre, sier Tuften.                                                                                                                                                                                                      

Kan sjekke luftkvalitet

Svevestøv fra blant annet  vegtrafikk økte litt i 2018 sammenlignet med 2017. Tore Nordstad forklarer det først og fremst med uvanlige værforhold. Utslippene var likevel  godt innenfor kravene i lov og forskrift når det gjelder antall døgn og grenseverdier. Daglig varsel av luftkvaliteten finner du her.  

Vil du ha de siste nyhetene fra Trondheim 2030?

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Takk for din påmelding!

Saken plassert geografisk

AVLYST

Åpningstider

Kontakt

Telefon:

Munkvoll helse- og velferdssenter

Senior, Musikk

100,-

Les hele saken

Filtrer kart

Se alle saker på kartet

Har du lest disse sakene?