Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Levende by

NTNU og kommunen finner løsninger sammen

Del denne artikkelen
Vandrer i tegningene: Overingeniør Kamalan Rashasingham demonstrerer hvordan VR kan brukes. Mens han opplever å stå inne i bygget, kan vi andre følger med på skjermen hva han ser i brillene.

Vandrer i tegningene: Overingeniør Kamalan Rashasingham demonstrerer hvordan VR kan brukes. Mens han opplever å stå inne i bygget, kan vi andre følger med på skjermen hva han ser i brillene. Unni Skoglund

NTNU-studenter tar tak i kommunale problemstillinger knyttet til digitalisering av byggenæringen og kommunale prosesser. Sammen håper de å få nye visjoner og løsninger opp i dagen.

Tekst
Unni Skoglund
Foto
Unni Skoglund

I et stort og luftig rom, i et hjørne av Høyskolevegen 7a finner vi rundt 30 engasjerte NTNU-studenter med professor Rolf A. Bohne i spissen. De utgjør Eksperter i Team landsbyen SimSalaBIM. I denne landsbyen jobber studentene med ulike problemstillinger knyttet til digitalisering av byggeindustrien.

I år er Trondheim kommune, ved plan-, bygg- og eiendomsfaget samarbeidspartner. Studentene jobber med oppgaver i grenselandet mellom byggenæring og kommunen som saksbehandler. Stikkordet er nye digitale løsninger.

Hvordan presentere byggeplaner smartere

– I dag presenteres gjerne byggeplaner på pdf. Det er en papirløs, men rigid framstilling. Vi ønsker ta det noen hakk videre til modeller som er digitale (BIM) og som enkelt kan bearbeides underveis, sier Rolf André Bohne. Han er professor på Institutt for bygg- og miljøteknikk og fagansvarlig for SimSalaBIM.

Samarbeidet mellom NTNU og kommunen er en vinn-vinn-situasjon for alle parter, sier professorene Rolf A. Bohne og Salvatore Carlucci. I bakgrunnen sitter noen av studentene i SimSalaBIM- landsbyen.

Samarbeidet mellom NTNU og kommunen er en vinn-vinn-situasjon for alle parter, sier professorene Rolf A. Bohne og Salvatore Carlucci. I bakgrunnen sitter noen av studentene i SimSalaBIM-landsbyen.

Sammen med professor Salvatore Carlucci, leder han studentene i arbeidet. De forklarer at ved å virtualisere virkeligheten så kan man i en byggeprosess vise og synliggjøre effekten av et planlagt bygg, på en helt annen måte enn byggetegninger på papir eller pdf gjør i dag.

– Eksempelvis kan en digital bygningsmodell (BIM) av et planlagt bygg lastes inn i en kamera-app og når du da står på bakkeplan foran en tomt som skal bebygges, kan du på telefon eller nettbrettet få det planlagte bygget oppå virkeligheten (AR). Du kan da se hvordan bygget vil ligge (høydemessig) i terrenget sammen med byggene rundt.

Tenk deg at naboen har sendt inn en byggesøknad, og du selv kan stå i egen stue eller på egen terrasse med mobiltelefonen og se hvordan din utsikt vil bli påvirket.

Da kan du på et mye bedre grunnlag danne deg et bilde av hvordan det planlagte tiltaket vil påvirke deg, og om dette tiltaket er greit for deg eller ikke.

Går inn i tegningene

Rommet vi er i har en rekke store skjermer. Overingeniør Kamalan Rashasingham demonstrerer en annen av mulighetene med digitaliserte modeller av byggeprosjekter. Han henter frem en modell fra et planlagt kommunalt bygg og tar på seg VR-briller. Med brillene på, kan han oppleve hvordan det er å vandre rundt inne i bygget som enda ikke er oppført. Vi andre følger med på skjermen foran han.

– På dette viset kan man oppleve hvordan bygget vil bli i praksis. Vi kan også se for oss at fremtidige brukere av bygget kan få sjansen til å komme med innspill om hvor godt tegningene ivaretar funksjonene bygget skal inneholde, sier Bohne.

SimSalaBIM-landsbyen: I et stort og luftig rom klekkes nye ideer og løsninger ut.

SimSalaBIM-landsbyen: I et stort og luftig rom klekkes nye ideer og løsninger ut.

Også for utbyggerne, og ikke minst politikerne som skal gjøre vedtak, kan digitaliserte tegninger og AR- og VR-briller være et svært nyttig verktøy.

– Det kan nok tenkes at enkelte bygg ikke ville blitt oppført hvis de som jobbet med byggegodkjenning hadde hatt muligheten til å oppleve hvor volumiøse byggene ville bli når de sto ferdig, sier Bohne.

Henter det beste fra hverandre

SimSalaBIM-laben er et såkalt Eksperter i team-fag. I Eksperter i team skal fjerdeårs-studentene jobbe fram løsninger og gjennomføre et prosjekt. Landsbyen er tverrfaglig satt sammen og de skal utnytte hverandres kompetanse for å finne den best tenkelige løsningen. De 30 studentene er inndelt i grupper på fem til seks personer. En dag i uka, fram til sommeren, skal de jobbe med å løse noen av kommunenes problemstillinger.

Tverrfaglig: Maskin student Per Øyvind Valen og ola Fauske som studerer fysisk planlegging samarbeider med byggstudent Fredrik Aune, geologistudent Vebjørn Røvde og byggstudent Karianne Nygaard.

Tverrfaglig: Maskinstudent Per Øyvind Valen og Ola Fauske som studerer fysisk planlegging samarbeider med byggstudent Fredrik Aune, geologistudent Vebjørn Røvde og byggstudent Karianne Nygaard.

Studentene skal ta for seg en rekke ulike temaer. Mens noen skal se på digitalisering i forbindelse med innsending av byggesøknader til kommunene, skal andre se på hvordan kan digitalisering kan bidra til at kommunene i større grad brukerorienterer sine formålsbygg som skoler, sykehjem, omsorgsboliger og liknende. Det er også et mål at kommunene i større grad kan samordne krav til disse byggene.

– Gjennom samarbeidet med kommunen får vi tilgang på en rekke interessante og reelle problemstillinger.

Vi opplever kommunen som en svært kompetent samarbeidspartner og setter også pris på å få utøve en del av vårt samfunnsoppdrag med å være samfunnsnyttige, sier professor Bohne.

Inspirerende

Ved et bord noen hakk ovenfor gulvplanet sitter en gruppe studenter med PC, penn og papir. Sammen prøver de å definere prosjektet de skal gi seg i kast med.

– Vi ser på kommunal saksbehandling og hvordan det kan være mulig å digitalisere saksbehandlingsprosessen og deretter implementere den, sier Per Øyvind Valen, som studerer maskin.

Studentene presiserer at de er i en veldig tidlig fase. I dag skal de på besøk til kommunen for å få større innsikt i hva utfordringene og ønskene er.

– Vi ringte tidligere i dag og spurte om å få et møte og de sa at vi kunne komme allerede klokken 12. Det er veldig inspirerende at kommunen er så ivrige på å treffe oss! Sier Karianne Nygaard, som er student på bygg.

Studentene er i ferd med å bestemme seg for om det er de store og kompliserte saksbehandlingene de ønsker å ta for seg, å se på muligheten for å digitalisere, eller om de skal konsentrere seg om mindre byggesøknader fra privatpersoner.

– Håpet er at når semesteret er over skal vi kunne komme med en leveranse som gir kommunen noe. Vi prøver å samle kommunens tanker og samtidig se på hva byggebransjen tenker, sier Valen. – Det er gøy å jobbe med problemstillinger som er så relevante som dette, tilføyer Nygaard.

Spennende samarbeid: Prosjektleder for Digilab, Michael Pande-Rolfsen, setter stor pris på samarbeidet med studentene på NTNU.

Spennende samarbeid: Prosjektleder for Digilab, Michael Pande-Rolfsen, setter stor pris på samarbeidet med studentene på NTNU.

Fruktbart samarbeid

Vi lar studentene jobbe videre i ro og mak og tar en prat med Michael Pande-Rolfsen som er prosjektleder for DigiLab i Trondheim kommune. Han jobber tett med NTNU. Han har store forventninger både til DigiLab og til studentenes arbeid i SimSalaBIM:

Jeg håper at landsbyen SimSalaBim og de igangsatte studentoppgavene skal bidra til økt kunnskap ved NTNU og hos nye studenter om alle de spennende utviklingsoppgavene som eksisterer i kommunal sektor. Men også at dette bidrar til at flere velger kommunene som en framtidig arbeidsplass. I tillegg har jeg forventninger om at de konkrete studentoppgavene skal bidra til ny kunnskap og nye ideer til det pågående digitaliseringsarbeidet som skjer innenfor sektoren plan, bygg og eiendom i kommunene, sier Pande-Rolfsen.

Har du lest disse sakene?