Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Bli med

Universitetskommune og smartere byutvikling

Del denne artikkelen
prosjektleder universitetskommune

Hans Kristian Ryttersveen er prosjektleder for Byutvikling inn i prosjektet Universitetskommune. Merete

Nå skal samarbeidet mellom NTNU og Trondheim kommune bli enda bedre. En ny prosjektleder skal jobbe for å få svevende ideer til å bli noe nyttig og konkret.

Tekst
Merete Mauland

Hans Kristian Ryttersveen er 30 år og har akkurat startet i ny jobb. Han skal jobbe i kommunen og på NTNU samtidig, som prosjektleder for Universitetskommune innenfor Byutvikling.

Den nye prosjektlederen studerte til lektor i Trondheim. Siden den tid har han rukket å være lærer på Holmlia videregående skole, jobbet med klimakommunikasjon i Miljødirektoratet og sist med arealplanlegging og prosessledelse i Sweco i Oslo. Nå er han tilbake i byen han studerte i og der tar han fatt på nye oppgaver, som et bindeledd mellom kommunen og NTNU.

Jeg liker litt hårete oppgaver, sier Ryttersveen.

Så hva gjør en prosjektleder for universitetskommune innenfor byutviklingsområdet?

– Jeg skal ta ned litt svevende ideer til noe konkret, forklarer Hans Kristian. Han skal prøve å dra det ned til noe som er praktisk og nyttig og som gir synlige resultater.

Bakgrunnen for at NTNU og Byutvikling i Trondheim kommune har ansatt en prosjektleder for Universitetskommune er å utvikle en modell for innovasjon og omstilling i offentlig sektor gjennom forskning, innovasjon, utdanning og deltakelse i utviklingsprosjekter.

– Det er jo to svære kunnskapsinstitusjoner som braker sammen, det har jeg trua på! sier Hans Kristian engasjert. I tiden fremover ønsker han å bruke tiden på å bli kjent. Han jobber tross alt i to store organisasjoner som jobber med utrolig mye forskjellig.

Gunn Helen Lundgreen jobber i fagstaben til byutviklingsdirektør Einar Aasved Hansen og har vært involvert i universitetskommuneprosjektet en stund allerede.

– Det er jo allerede mye bra samarbeid fra før, sier Lundgreen

Hun syns det er kjempebra at prosjektlederen har kommet på plass og ser frem til samarbeidet.

Det store målet er å få til et strukturert samarbeid mellom kommunen og NTNU. De to store institusjonene må jobbe sammen for å få til gode løsninger og få tak i de gode hodene. Han peker på store samfunnsutfordringer som digitalisering, flere eldre og jakten på de blågrønne løsninger.

Den ferske prosjektlederen trekker frem tre ting som bli viktig å jobbe med fremover; -Det blir viktig å skape en arena der Trondheim kommune kan møte studenter. Samtidig må kommunen definere problemstillinger til forskning. Men det blir også viktig å trimme organisasjonen til å ta i bruk den nye kunnskapen og implementere den.

 

 

Har du lest disse sakene?