Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Levende by

Verdens fineste pumpestasjon?

Del denne artikkelen
Avløpspumpestasjonen på Øya

Kanskje verdens fineste: Avløpspumpestasjonen på Øya har blitt et flott byggverk til glede til den som vil ta en pause og nyte trøndersola. (Foto: Ingunn Grøtte)

Har du lagt merke til det nye bygget ved gangbrua på Øya? Er det ikke flott? Bygget er kledd med skifer mens taket er i kopper. I tillegg er det innebygde benker i bygget slik at det er mulig å slå seg ned og ta en pause, kanskje filosofere ved elvebredden eller bare nyte trøndersola.

Tekst
Ingunn Grøtte
Foto
Ingunn Grøtte/Merete Mauland/ Tommy C. Olsen

Men dette er ingen hytte ved elva. Utformingen av bygget er gjort i samarbeid med antikvariske myndigheter og laget slik at det passer inn i omgivelsene, men innenfor veggene finner vi en helt ny avløpspumpestasjon. Pumpestasjonen er dyttet langt ned i grunnen for at den ikke skal ruve så mye. Den nye pumpestasjonen tar over for fem gamle pumpestasjoner langs Nidelva.

Bedre kapasitet og mindre utslipp

Når det var mye nedbør, hadde ikke de gamle pumpestasjonene på Nidarø stor nok kapasitet til å ta unna både avløp og regnvann. Da hendte det at også kloakk havnet i elva.

Den nye pumpestasjonen har mye større kapasitet enn de gamle. I tillegg til at den skal ta over for de gamle stasjonene, er det også tatt høyde for videre utbygging og mer folk i området, ikke minst NTNUs campusplaner.

I tillegg til selve pumpestasjonen er det også lagt nye avløpsledninger langs elvepromenaden og under elva. Avløpssystemet her betjener over 20.000 personer fra både Singsaker, Øya og deler av Midtbyen og inkluderer både St. Olavs hospital og NTNU Gløshaugen. Avløpsvannet herfra pumpes videre til Marienborg og til Høvringen for rensing.

Godt arbeidsmiljø for drift

Med den nye pumpestasjonen vil de som arbeider med drifta få mye bedre arbeidsvilkår. De gamle pumpestasjonene var ikke akseptable med tanke på helse, miljø og sikkerhet for de ansatte.

Asbjørn Mellemsether

Bedre arbeidsmiljø: Asbjørn Mellemsether som er i driftsleder i Trondheim bydrift er glad for å kunne tilby sine ansatte gode arbeidsforhold i den nye pumpestasjonen. (Foto: Ingunn Grøtte)

– Det kunne være bare et lokk i bakken. I den gamle stasjonen som stod her, måtte en klatre rett ned åtte meter i stige hvis den skulle gjøre vedlikehold, forteller Asbjørn Mellemsether som er i driftsleder i Trondheim bydrift og veldig godt fornøyd med den nye pumpestasjonen.

På de gamle stasjonene måtte de alltid arbeide to sammen på grunn av sikkerheten. I den nye stasjonen kan en person jobbe alene. Arbeidsdagen for ansatte blir bedre, og det er regnet med en en årlig besparelse i driftskostnader på omtrent 680.000 kroner til energi, forvaltning, drift, og vedlikehold. Reduksjonen i energibruk i drift er på hele 25 %.

Allerede i drift

Lars Erik Hårberg

Krevende prosjekt: Prosjektleder Lars Erik Hårberg er nå i sluttfasen av et omfattende byggeprosjekt. Hele anlegget ble først bygget i en 3D-modell. (Foto: Tommy C. Olsen)

Lars Erik Hårberg fra Kommunalteknikk er prosjektleder for byggingen av den nye pumpestasjonen. Han kan fortelle at pumpestasjonen allerede har vært gjennom tre måneder med prøvedrift og alt fungerer som det skal.
– Fire av de fem gamle avløpspumpestasjoner er nå lagt ned. Det gjenstår bare å koble om ledninger i enden av Schwachs gate for å kunne legge ned den siste stasjonen. Arbeidene med dette starter i løpet av høsten.

– Byggingen av Øya avløpspumpestasjon har vært et krevende prosjekt både teknisk sett og for omgivelsene rundt byggeplassen. Vi ønsker å takke alle som har bidratt, ikke minst ønsker vi å takke Øya sine innbyggere for tålmodigheten i byggeperioden, sier Hårberg.

Har du lest disse sakene?