Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Levende by

Blant landets beste og rimeligste på vann og avløp

Del denne artikkelen
Verdifullt: Godt og friskt vann som er trygt å drikke er noe alle ønsker seg. I Norsk Vanns sammenligning scorer Trondheim kommune høyt både på kvalitet og lavt kostnadsnivå på vannforsyningen.

Verdifullt: Godt og friskt vann som er trygt å drikke er noe alle ønsker seg. I Norsk Vanns sammenligning scorer Trondheim kommune høyt både på kvalitet og lavt kostnadsnivå på vannforsyningen.

Vi vil jo gjerne tro at vi leverer en god tjeneste til en rimelige penge. Men det er ikke alltid så lett å vite. Gjennom Norsk Vanns årlige benchmarking, en sammenligning av vann- og avløpstjenestene til alle norske kommuner, får vi resultatene svart på hvitt.

Tekst
Ingunn Grøtte

Trondheim kommune sammenlignes med andre kommuner der mer enn 50.000 personer er tilknyttet kommunal vannforsyning. Det er 14 norske kommuner i denne kategorien, blant annet alle de største byene. Fasiten viser at Trondheim er blant landets beste og rimeligste på vann- og avløpstjenestene.

Så gratulerer til deg som bor i Trondheim! Du mottar noen av de beste tjenestene i landet til en av de laveste kostnadene!

Rapporten fra Norsk Vann sier noe om hvor effektivt og med hvilken kvalitet kommunene leverer tjenester innen to hovedområder: Vannforsyning og avløpstjenesten.

Best på vannforsyning

For området vannforsyning viser resultatene en positiv trend for Trondheim de siste fem
årene.

Tomas Eid

Gode resultat: Teknisk sjef Tomas Eidsmo er veldig godt fornøyd med resultatene som viser at Trondheim kommune er blant landets beste og rimeligste både på vann og avløp.

Med en samlet kvalitetsindeks på 3,6 hvor 4,0 er maksimal skår, er Trondheim helt øverst på lista over de 14 kommunene i sin kategori. Kan man dermed si at Trondheim kommune har best kvalitet på vannforsyningen i Norge?
– Ja, det kan vi si! Fire av de fem hovedkategoriene viser veldig god standard på tjenesten. Vi er ikke helt fornøyd med kategorien ledningsnettets funksjon. Vi har fortsatt litt for høy vannlekkasje fra nettet, men det er noe vi jobber med, sier teknisk sjef Tomas Eidsmo i Trondheim kommune, Kommunalteknikk.

I tillegg til kvalitet sammenlignes også kostnadene til vannforsyningen. Trondheim kommune har tredje laveste kostnader per innbygger sammenlignet med de andre store kommunene. Det er kun Sandnes og Bærum som har billigere drikkevann enn Trondheim. Det betyr at vi kan konkludere med at Trondheim leverer best kvalitet på drikkevann til en av de aller laveste kostnadene.

Billigst på avløp

For avløpsområdet viser også resultatene en positiv trend for Trondheim de siste fem
årene. Med en samlet kvalitetsindeks på 3,8 hvor 4,0 er maksimal skår, er det bare Oslo, Bærum og Asker som har en bedre total kvalitetsindeks.
– Vi har fremdeles for mye utslipp fra overløp og for mye fremmedvann inn på renseanleggene. Det har sammenheng med at vi fremdeles har mye fellesanlegg hvor regnvann og smeltevann går sammen med avløpsvannet, forklarer Eidsmo.

Trondheimsfjorden

Trondheimsfjorden: – Vi har noen naturgitte forhold som for eksempel en stor vannforekomst i Trondheimsfjorden som gjør at vi har en enklere og billigere renseprosess enn noen av de andre store byene, forteller Eidsmo (foto: Geir Hageskal).

Når det gjelder kostnader for avløp, er Trondheim billigst av alle de 14 kommunene som blir sammenlignet med hverandre!

Det gode samarbeidet mellom Kommunalteknikk og Trondheim bydrift er kanskje den viktigste enkeltfaktoren som forklarer at vi har så gode VA-tjenester i Trondheim

Godt samarbeid om vann og avløp

Er det spesielle forhold som forklarer at Trondheim i en rekke år har levert blant de beste og billigste vann- og avløpstjenestene i landet?
– Vi har noen naturgitte forhold som for eksempel en stor vannforekomst i Trondheimsfjorden som gjør at vi har en enklere og billigere renseprosess enn noen av de andre store byene. Men viktigst av alt tror jeg er alle de flinke og dedikerte folkene vi har som hver dag jobber med å gjøre tjenestene bedre. Hos oss på Kommunalteknikk nyter vi godt av at vi har utrolig mange flinke folk på drift. Der finner vi virkelig noen ildsjeler som både har høy kompetanse og legger sjela si i jobben. Det gode samarbeidet mellom Kommunalteknikk og Trondheim bydrift er kanskje den viktigste enkeltfaktoren som forklarer at vi har så gode VA-tjenester i Trondheim.

– Kostnadene for vann og avløp er av de laveste i landet i dag, men framover står vi foran store investeringer. Vi må derfor forvente at de øker. For å sikre drikkevannet må det jobbes med oppgradering av vannbehandling og fjellbasseng. Vi vil for all del unngå å få forurenset vann inn i våre bassenger likt det som skjedde på Askøy, avslutter Eidsmo.

Rapporten fra Norsk Vann gir en god bekreftelse på at vann- og avløpsområdet drives effektivt og at kommunen har lyktes med å organisere arbeidet på en god måte.

Så tusen takk til deg som jobber med vann og avløp i Trondheim!

 

Har du lest disse sakene?