Transport & miljø

Samarbeid om vann og avløp

Del denne artikkelen
Befaring etappe 5: Byggeleder Knut-Ivar Græsdal, prosjektleder Maren Blomset Malvik og byggeleder Kristian Magne Dragsten er på befaring på etappe 5 som bygges mellom Ostangen og Hallset.

Befaring etappe 5: Byggeleder Knut-Ivar Græsdal, prosjektleder Maren Blomset Malvik og byggeleder Kristian Magne Dragsten er på befaring på etappe 5 som bygges mellom Ostangen og Hallset.

Klæbu og Trondheim blir en og samme kommune først ved nyttår, men innen vann- og avløpsområdet er samarbeidet allerede godt i gang. I området fra Tiller og Bratsberg og helt til Klæbu sentrum er et stort arbeid i gang med vann- og avløpsrør.

Tekst
Ingunn Grøtte
Foto
Ingunn Grøtte

Hele 12 kilometer med rørtrase og fire pumpestasjoner skal bygges før prosjektet avsluttes i 2021.

– I dette prosjektet reduserer vi forurensingen av Nidelva betraktelig gjennom at vi stenger et stort renseanlegg for avløp rett ved elva. Kloakken vil i stedet bli sendt til renseanlegget på Høvringen, forteller prosjektleder Maren Blomset Malvik.

Samtidig med at avløpsrør legges for å sende kloakken til renseanlegg i Trondheim, blir det også lagt nye vannrør som sikrer reservevann til Klæbu og gir bedre vannforsyning til Bratsberg-området.

Prosjekt med mange miljøfordeler

Prosjektet er omfattende, arbeidet går over flere år og den økonomiske rammen er på hele 273 millioner. Det er investeringer for framtida, og noen av tiltakene kunne ikke vente lenger.
– Fylkesmannen har satt fram krav om et ekstra rensetrinn for Ostangen renseanlegg. Løsningen ble i stedet å stenge anlegget og overføre kloakken til Høvringen. Det ble en økonomisk bedre løsning i tillegg til at det blir bedre for Nidelva, forklarer Blomset Malvik.

I tillegg blir et utdatert renseanlegg på Bratsberg nedlagt, og det blir gjort forberedelser for videre utbygging og påkobling som også vil redusere forurensing i sidebekker.
– Det vil gi bedre vilkår for fisken. Det er mange miljøfordeler med dette prosjektet. I tillegg vil prosjektet gi tryggere og sikrere vannforsyning. Klæbu vil få godkjent reservevann og Trondheim vil få tilgang til grunnvannskilden på Fremo. Selv om kapasiteten på pumpene i dag ikke kan dekke behovet til hele Trondheim, er det Norges nest største grunnvannskilde etter Gardermoen.

5 etapper: Etappe 1 mellom Kambrua og Solemsbekken er allerede ferdigbygd. Nå bygges etappe 5 og til høsten settes det i gang arbeid på både etappe 2,3 og 4.

5 etapper: Etappe 1 mellom Kambrua og Solemsbekken er allerede ferdigbygd. Nå bygges etappe 5 og til høsten settes det i gang arbeid på både etappe 2, 3 og 4.

Samarbeid med Nidelvstien

For folk flest er vann- og avløp noe de tar som en selvfølge. Så lenge det fungerer vel og merke. Det vil derfor være begrenset hva den enkelte vil merke av prosjektet.
– Fra Kambrua til Tillerbrua legger vi vann- og avløpsrør i en framtidig trase for gang- og sykkelveg. Planen er at Nidelvstien skal hente ut fordeler av prosjektet gjennom at vi legger rør der stien skal gå, sier Blomset Malvik som legger til at det på alle strekningene planlegges slik at minst mulig jordbruksareal berøres.

Maren Blomset Malvik er i dag ansatt i Klæbu kommune, men har med seg både byggeledere og prosjektledere fra Kommunalteknikk i Trondheim kommune i prosjektgruppa. Og snart er alle kolleger i den nye kommunen på ordentlig.
– Klæbu kommune tok initiativ til prosjektet siden vi hadde behov for oppgradering av Ostangen renseanlegg. Samarbeidet med Trondheim kommune har i stor grad vært avgjørende for å få gjennomført prosjektet, og det har vært utrolig spennende og lærerikt å samarbeide med Kommunalteknikk. Det har samtidig også vært en fin anledning til å knytte kontakter kommunene imellom i forkant av sammenslåingen. Jeg gleder meg til å bli en del av Kommunalteknikk i Trondheim, som i tillegg til å ha et sterkt og kompetent fagmiljø, også har et veldig godt arbeidsmiljø, avslutter Malvik.

Byggemøte: Annenhver uke er det byggemøte hvor prosjektleder og byggeledere sammen med entreprenøren går gjennom framdrift, HMS, økonomi og andre aktuelle tema. Fra venstre Ole Lereggen fra SG Entreprenør, Knut-Ivar Græsdal, Kristian Magne Dragsten og Maren Blomset Malvik.

Byggemøte: Annenhver uke er det byggemøte hvor prosjektleder og byggeledere sammen med entreprenøren går gjennom framdrift, HMS, økonomi og andre aktuelle tema. Fra venstre Ole Lereggen fra SG Entreprenør, Knut-Ivar Græsdal, Kristian Magne Dragsten og Maren Blomset Malvik.

Prosjektets egne hjemmesider gir mer informasjon om de ulike etappene.

Har du lest disse sakene?