Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Levende by

Utvider samarbeidet om skogskjøtsel i Bymarka

Del denne artikkelen

Viktig arbeidsplass: De ansatte i Hogst er rekruttert fra rusbehandlingsklinikker og fengsler. Det at arbeidsgiveren stiller krav, er svært viktig for motivasjonen og selvfølelsen, mener de ansatte. Foto: Bennett

Trondheim kommune inngår et bærekraftig samarbeid med den sosiale entreprenøren Hogst for fjerde år på rad. Det gir håp til flere som sårt trenger en jobb å gå til.

Tekst
Kari-Anne Aarvåg/Turid Helle

− Samarbeidet med Trondheim kommune betyr utrolig mye! Vi ønsker å engasjere flere offentlige instanser til å i større grad kjøpe tjenester fra oss. Ikke bare gir det gevinst til skogbruket og friluftslivet, men også de menneskene som i utgangspunktet står langt unna arbeidslivet, sier daglig leder i Hogst, Vegard Nytrø.

Hogst tilbyr fast arbeid til tidligere straffedømte- og rusmisbrukere som er motiverte til et liv uten rus og kriminalitet.

− Vi rekrutterer personell fra fengsler og rusbehandlingsklinikker. De får et tremåneders kurs med nødvendig opplæringen i manuelt skogsarbeid. NAV dekker kursperioden – med forbehold om at Hogst tilbyr fast jobb i etterkant av kurset, sier Nytrø.

Rydder i skogen: Primært sett tilbyr Hogst AS manuelle skogryddingstjenester. De håper å utvide kompetansen etter hvert som bedriften blir større. Foto: Bennett.

Stor samfunnsnytte

En samfunnsøkonomisk studie fra 2014 som Vista Analyse har gjennomført for Røde Kors, viser at den samfunnsøkonomiske besparelsen ved at én person med et rus- og kriminalitetslivsløp flyttes over til et livsløp som skattebetaler, er på om lag 15-21 millioner kroner i løpet av 20 år.

Tidligere straffedømte eller rusmisbrukere har i dag problemer med å komme seg inn på arbeidsmarkedet, og løslatelse betegnes gjerne som en «glippsone».

− Vi skulle ønske flere satset på akkurat denne målgruppen. Vi har å gjøre med mennesker som  ønsker å bli satt krav til – og å bli sett på som normale. Dette er ikke et tiltak, men en ordinær bedrift. Møter de ikke opp, ja, da blir det trekk i lønn, sier Nytrø. Og legger til:

− Vi gir et tilbud til gutter som faktisk vil. I tillegg til de som allerede er ansatt, har vi stor etterspørsel. De har alle et sterkt ønske om jobb, men enda har vi ikke nok oppdrag til å ansette flere.

Trang fødsel

Det hele startet med at Hogst i 2016 tok kontakt med politiker Sissel Trønsdal, som med det samme tente på idéen.

− Jeg så dette som en vinn-vinn-situasjon. Det er viktig at de som kommer ut etter soning får en meningsfylt hverdag. Samtidig har kommunen mye skog det er nødvendig å få gjort noe med og som i dag settes ut på anbud, sier den engasjerte politikeren.

Trøndelag fylkeskommune var først ute med et samarbeid. Trondheim kommune var noe avventende i oppstartfasen,. I 2017 fikk Hogst et prøveprosjekt i kommunen, og i februar 2018 ble forslaget om samarbeid enstemmig vedtatt i Bystyret.  I 2019 var kommunen vår største kunde og i år inngås ny kontrakt. Hogst skal fortsette å plante skog og utføre ungskogpleie i de grønne, kommunale skogene. I tillegg får vi også oppdrag med vedlikeholdsoppgaver knyttet til vann og avløp.

Beveren i bymarka har de også matet – les saken her.

− Vi er svært glad for samarbeidet med kommunen som så mange av de guttene vi har i jobb tilhører, sier Nytrø.

− Hogst ryddet 120 dekar skog i 2017, ytterligere 250 dekar i 2018 og 145 dekar i fjor. I år er oppdraget 150 dekar rydding og planting av 3500 nye trær. De leverer kvalitetsarbeid, og vi er svært fornøyde med den jobben som er gjort, sier skogforvalter i Trondheim kommune, Espen Skovhus Bråthen.

Går framover

Det er ikke til å stikke under en stol at Hogst har hatt en tøff start på livet. Spredte oppdrag og lange reiseveier har ført til mang en spilt arbeidstime. I 2017 gikk bedriften med 2,5 millioner kroner i underskudd. Likevel er det lys i enden av tunnelen.

Av 125 bedrifter ble Hogst én av de heldige 10 som fikk hjelp gjennom Ferd-systemet 2018. Ferd investerer i sosiale entreprenører, og bidrar med kapital, kompetanse og nettverk til de utvalgte selskapene.

− Hjelpen fra Ferd – sammen med det livsviktige samarbeidet med Trondheim kommune har hjulpet oss. I 2019 var vi i balanse og det juridiske er nå på plass slik at offentlige aktører kan bruke oss, avslutter daglig leder i Hogst.

 

Saken plassert geografisk

AVLYST

Åpningstider

Kontakt

Telefon:

Munkvoll helse- og velferdssenter

Senior, Musikk

100,-

Les hele saken

Filtrer kart

Se alle saker på kartet

Har du lest disse sakene?