Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Levende by

Innovasjonsprosjekt for mer effektiv fornying av drikkevannsledninger

Del denne artikkelen
Vannlekkasje

Vannlekkasje: Vi må redusere lekkasjene og ønsker en raskere fornyelse av ledningsnettet for drikkevann. Det betyr behov for nye metoder som er effektive både når det gjelder tid og kostnader.

Målet er å utvikle en gravefri fornyelse av vannledninger ved hjelp av strømper. Det betyr en mer effektiv fornyelse av gamle ledninger. I tillegg vil det gi mange andre positive ringvirkninger som reduserte klimagassutslipp, reduserte kostnader og mindre inngrep i nærmiljøet.

Tekst
Ingunn Grøtte

Mye av drikkevannsnettet i Norge er gammelt og i dårlig forfatning. Det er derfor ønskelig å øke fornyelsestakten.
– Vi ønsker å få til en enklere og billigere måte å fornye vannledningene på. En måte hvor vi slipper å grave; en såkalt “no-dig” løsning. Utfordringen er å få til en løsning som er solid nok i tillegg til å løse tilknytningen av stikkledningene til hovedvannledningen. Vi må ha en løsning med robot og klammer, eller en lignende type løsning, for å få det tett, forteller prosjektleder Frode Andrew Selvik i Trondheim kommune.

Når det brukes strømper, så føres selve “strømpen” inn i den gamle ledningen og herdes der. Strømpen blir så en helt ny vegg innvendig i den gamle ledningen.
– Det er viktig at det blir solid nok. Vi ønsker ikke bare å forlenge levetiden litt, men at fornyelsen blir like solid som når vi bygger nytt. Det betyr at levetiden skal være minimum 100 år.

Utlyser innovasjonskonkurranse

Lignende løsninger er allerede tatt i bruk for avløpsrør, men her er rørene mye større og det er en annen løsning for koblingene som gjør bruk av strømper enklere. Drikkevannet står under trykk, og de fleste vannledningene er 150 millimeter i diameter. Det betyr at det er behov for større styrke på strømpene, og det er begrenset med plass for en robot å jobbe der inne. Roboten, eller en tilsvarende løsning, er nødvendig for å koble på stikkledninger.

Innovasjonsprosjektet er ute etter å finne en løsning hvor vi slipper å grave og kan fornye vannledninger gjennom at en solid "strømpe" føres inn i den gamle ledningen og tilknytningen til stikkledninger åpnes av roboter.

Strømpeløsning: Innovasjonsprosjektet er ute etter å finne en løsning hvor vi slipper å grave og kan fornye vannledninger gjennom at en solid «strømpe» føres inn i den gamle ledningen og tilknytningen til stikkledninger åpnes av for eksempel roboter.

Selvik er optimistisk til at de skal finne en løsning.
– Vi inviterte til en dialogkonferanse i oktober 2019, og denne ble fulgt opp med en-til-en samtaler i etterkant. Her fikk vi snakket med flere som hadde gode idéer og som var kommet godt i gang med nye løsninger. Neste steg er å utlyse en innovasjonskonkurranse. Vi håper å få med både de vi allerede har vært i kontakt med og kanskje dukker det også opp noen nye som vi ennå ikke kjenner til!

Stort marked for løsningen

Frode Selvik

Optimistisk: Frode Selvik er prosjektleder er optimistisk på at det er mulig å finne en god løsning.

Oslo og Trondheim kommune tar sikte på å kunngjøre konkurransen i slutten av juni. Prosjektet har fått 10 millioner kroner fra Forskningsrådet og i tillegg går Trondheim og Oslo kommune begge inn med 1,2 millioner. Det er også krav om en viss egenfinansiering fra leverandørene som deltar. Det er ikke så rart. Den som lykkes i å utvikle en strømpeløsning for vannledninger, har potensiale for et stort marked både innen- og utenlands. Bare i Norge er det beregnet et potensial per år på minimum 800 millioner kroner.

– Her i Trondheim fornyer vi hvert år rundt 10 kilometer vannledninger. Med en slik løsning kan vi helt sikkert doble eller tredoble dette tallet til samme pris, sier Selvik.

Selv om det er Trondheim kommune i samarbeid med Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune som står bak prosjektet, er løsningen noe som alle kommuner er interessert i. Interessen stopper heller ikke ved landegrensene.

Mindre inngrep i nærmiljøet

Stian Bruaset fra SINTEF, som er innleid FoU rådgiver i prosjektet, har gjort undersøkelser for å finne ut om det finnes lignende løsninger i USA og andre steder.  Det eksisterer potensielt gode løsninger, men ingen som kan brukes direkte uten uttesting og tilpasning til norske forhold. Bruaset har tidligere skrevet doktorgradsavhandling på NTNU innen emnet bærekraftig fornyelse av ledningsnettet.

For kommunene ligger det en stor motivasjon i å kunne renovere flere vannledninger til en lavere pris. Viktig er det også at anleggstiden blir betraktelig redusert og at de gravefrie løsningene også er bedre for miljøet gjennom mindre CO2 utslipp.

For innbyggerne er det også en stor fordel med gravefrie løsninger. Det betyr mindre stengte veier og inngrep i private hager. Spesielt i byer og tettbygde strøk vil det være en stor fordel å slippe å grave.

Har du lest disse sakene?