Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Bli med

Si din mening om framtidens gater og byrom i Midtbyen

Del denne artikkelen

Oppgradering av paradegata: Den delen av Munkegata som går mellom Torget og Ravnkloa er moden for en oppgradering, mener byplanleggerne Stilson og Basberg. Foto: Unni Skoglund

Nå legges gatebruksplanene for hvordan Midtbyen skal brukes i årene som kommer og du kan være med å bestemme!

Tekst
Unni Skoglund

Hva skal Midtbyens gater romme i årene og tiårene som kommer? Trenger vi nye parker? Hvordan skal kjøremønsteret være gjennom sentrum? Byplankontoret i Trondheim kommune har nettopp lagt fram et høringsutkast til en gatebruksplan for Midtbyen. Hovedmålet med planen er å legge bedre til rette for gående, syklende og kollektivreisende i Midtbyen.

– Vi vil høre hva unge, gamle, barn og voksne tenker om planen. Vi ønsker å få innspill fra et tverrsnitt av befolkningen. Innbyggernes ideer er viktig for å sikre at vi får plass til nok lek for de minste, sitteplasser og oppholdssoner. Kanskje er det skjulte perler i sentrum som vi har oversett og som bør løftes fram? Spør Mia Prøsch Stilson, arkitekt/planlegger på Byplankontoret.

Lettvint å komme med innspill
For at det skal være enkelt for alle som vil å komme med tilbakemelding, er det laget to digitale plattformer hvor du med få tastetrykk kan si hva du mener. På innspillskartet under kan du trykke på det området du er mest interessert i, lese om hva planene er og så skrive inn hva du synes.

I tillegg er det lagd en innspillsside hvor du enkelt kan skrive noen linjer om hva du tenker om planen.

Muligheter i Ravnkloa: her har byplanleggerne ønske om å oppgradere byrommet. Her må amfiet bygges om hvis det skal bli plass til anbefalt sykkelvei på nordsiden av Fjordgata. I tillegg er det ønske om å få på plass enten fergeforbindelse eller bro over til Fosenkaia. Stilson og Basberg ser på mulighetene. Foto: Unni Skoglund

Prioriterer myke trafikanter
Gående, syklende, grøntområder og byliv har førsteprioritet når byplanleggerne tenker framover. Myke trafikanter skal få bedre vilkår og prioriteres over privatbilen. Det er den samme utviklingen som vi ser i andre store byer, både i Norge og utenfor Norges grenser. Færre parkeringsplasser i gatene og mer enveiskjørte gater skal gjøre det mer attraktivt å bruke beina og sykkelen enn å ta med seg privatbilen innenfor elveslyngen.

– Målet er å få enda flere til å gå og sykle, sier Stilson.

Kollega på byplankontoret, arealplanlegger Mari Hage Basberg, forteller at for å gjøre det mer fristende å la bilen stå, foreslår kommunen flere nye gang- og sykkelbruer over Nidelva og kanalen. NTNU sin autonome ferge er også med som en mulighet i planene. Håpet er at den kan frakte passasjerer over fra Ravnkloa til Fosenkaia i løpet av få år, eller at det kommer en bru for syklende og gående over kanalen. I tillegg foreslås Fjordgata og Sandgata som hovedsykkeltrasé, mellom øst og vest i Midtbyen.

Promenade langs kanalen
Et område som i dag har kommet i bakleksa ønsker kommunen nå å løfte fram: Mellom bryggerekka i Sandgata og Fjordgata, og kanalen, er det i dag hovedsakelig parkering. Her ser byplanleggerne stort potensiale for en promenade langs kaia.

– Bryggene som vender mot Munkholmen og Fosenfjellene i nord, har ettermiddag- og kveldssol. Det hadde vært fantastisk hvis det var yrende folkeliv med utekafeer og grøntområder her, i stedet for parkeringsplasser som i dag. Byen vokser og vi har faktisk mye areal vi kan ta i bruk for å gjøre Trondheim enda bedre, sier Basberg.

En ny perle i byen? Mellom kanalen og bryggene i Sandgata er det mulighet for å skape pulserende byliv. Hvis parkeringen fjernes og det legges til rette for næringsvirksomhet og gode byrom for folk, er potensialet stort. Foto: Unni Skoglund

Paradegatene
Noe annet som fremheves i planen er potensialet til Munkegata og Kongens gate. Disse gatene er byens paradegater og foreslås oppgradert til jubileet av slaget på Stiklestad som er om 10 år. I tillegg har Cicignons byplan 350-årsjubileum i 2031.

– Særlig Munkegata mener vi trenger og fortjener en oppgradering slik at den får tilbake sin fordums prakt, sier Basberg. Hun mener at det er enda tydeligere nå som Torget er ferdig. – Munkegata står ikke helt i stil med det nye, flotte Torget sier hun og tilføyer: – Vi ser for oss å legge nytt dekke og at gata får flere trær, grønne områder og flere sitteplasser. Bussene er i stor grad borte fra Munkegata og på sikt tror vi det er naturlig at vi fjerner parkeringsplassene og flytter taxiholdeplassene.

Store ambisjoner
Ambisjonsnivået i gatebruksplanen er høyt, og tiltak vil bli gjennomført i ulike etapper. Midler til å gjennomføre tiltakene vil blant annet komme fra Miljøpakken.

Byplanleggerne ønsker at Midtbyen skal være fylt med opplevelser og at det ikke skal være nødvendig å bruke penger for å oppleve Midtbyen som en destinasjon.

– Vi kommer med forslag, men sitter ikke på fasiten. Vi er spente på hva byens befolkning mener, sier Basberg og Stilson.

I tillegg til å be om innspill fra byens befolkning har en rekke etater og organisasjoner blitt bedt om å komme med sine meninger. Tanken er at flest mulig skal bli hørt og føle eierskap til planen. Frist for å komme med innspill er 1. oktober 2020.

Saken plassert geografisk

AVLYST

Åpningstider

Kontakt

Telefon:

Munkvoll helse- og velferdssenter

Senior, Musikk

100,-

Les hele saken

Filtrer kart

Se alle saker på kartet

Har du lest disse sakene?