Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Levende by

Trondheim – byen med 70 snarveger

Del denne artikkelen

Den nye trappa mellom Ladebekken og Jarleveien er en av 70 snarveger som oppmuntrer folk til å bruke beina.

Her kommer byens raskeste snarveg. Trappa på 30 meter sparer deg for nesten 7 minutter sammenlignet med å gå rundt.

Tekst
Hans Kringstad

Den leder fra vegen kalt Ladebekken opp til Metrobusstasjonen i Jarleveien. Varmekabler og rekkverk er med på kjøpet.

Traseen har fått navnet Ladebekken 2 ettersom Ladebekken 1 er satt i stand like i nærheten. Trappa er ett av 13 smarte tråkk som Miljøpakken nybygger eller utbedrer i 2020. Flere tiltak er forsert i år for å holde byggeaktiviteten oppe til tross for korona. Når året er omme har byen fått 70 snarveger siden Blomsterstien fra Moholt i retning ned mot Lerkendal åpnet som første tiltak i 2014.

Bilde av Kari-Anne Rørstad

Kari-Anne Rørstad jobber for mer gåing.

Snarvegene er Miljøpakkens fotavtrykk på byen, og de har blitt et identitetsmerke for Trondheim.

Besøk fra andre byer

– Vi får spørsmål fra bykommuner i hele landet om snarvegprosjektet. Enkelte kommer på besøk for å se på det vi bygger og høre mer om hvordan vi jobber. Snarvegene i Trondheim har blitt godt kjent, og andre følger etter, sier Kari-Anne Rørstad i Miljøpakken.

Hun deltar i ei gruppe som kartlegger smarte tråkk og bestiller utbedring eller nybygg. Snarveggruppa prioriterer blant annet basert på hvor mange som kan tenkes å bruke en trase og hvor mye tid de sparer.

Blomsterstien åpnet vinteren 2014. En mørk og utrygg trasé ble en populær snarveg for både fotgjengere og syklister.

Flere vil ha snarveger

Miljøpakken får mange ønsker om nye eller bedre tråkk, særlig etter omtale i mediene. De karakteristiske snarvegskiltene finnes nå i alle bydeler. Innbyggerne i byen begynner å kjenne godt til prosjektet.

– Snarvegene er populære og vi får mye ros. Det er morsomt å være ute på befaring når vi opplever at folk stopper opp og skryter av Miljøpakken, sier Rørstad.

Se kart over de fleste 2020-snarvegene.

De vanligste tiltakene er godt og tørt dekke, benker, håndløpere (rekkverk) der det er bratt, samt  lys. Bratsberg skole og Bekkvolddalen er to av de mest markante prosjektene i år. Her følger en kort presentasjon av årets snarveger:

Brua til Bratsberg skole får tak i høst.

Til Bratsberg skole

150 meter gruset sti i mørk skog. Ingen vinterdrift tidligere.
Tiltak: Nytt toppdekke av naturgrus, traseen blir dimensjonert for brøyting. Reduserer stigning. Tak over brua for å hindre at snø legger seg. Belysning også under tak på brua. Håndløper i den bratte kneika.
Lengde: 160 meter.
Tid spart: 5 minutter.

Bekkvolddalen

Turveg på over 2 km mellom Valentinlyst og Moholt. Får belysning, benker og nytt toppdekke. Forslaget kom fra skoleelever. Ligger i tett befolket område med både unge og mange eldre. Leder til en rekke ulike målpunkt som skole og idrettsanlegg, lokalsenter, buss og butikk.
Lengde: 2100 meter.
Tid spart: Varierer etter hvor du starter.

Kort om de andre 11 snarvegene i 2020:

Miljøpakkens fotavtrykk på byen (Foto: Glen Musk).

Fuglesangen Øvre
Lengde: 350 meter.
Tid spart: 7 minutter.

Bjørndalen-Lerkevegen
Lengde: 340 meter.
Tid spart: 5 minutter.

Eli Sjursdotters veg
Lengde: 80 meter.
Tid spart: 5 minutter.

Til Hallset Metrobusstasjon
Lengde: 270 meter (deler skal kun få forbedret belysning).
Tid spart: 4 minutter.

Vegamot
Lengde:   130 meter.
Tid spart: Et halvt minutt.

Her kommer bedre tråkk til holdeplass or Metrobuss.

Anders Søyseths veg – Ranheimsvegen
Lengde: 290 meter.
Tid spart: 6 minutter.

Ladebekken 2
Lengde: 30 meter:
Tid spart: 6,5 minutter.

Kyvatnet
Lengde: 280 meter.
Tid spart: 6 minutter.

Rønningsveien
Lengde: 135 meter.
Tid spart: 6 minutter.

Høgreina-Øvre Flatås veg
Lengde: 130 meter.
Tid spart: 4 minutter.

Ratesvingen – Leirfossvegen
Lengde: 90 meter.
Tid spart: 6,5 minutter.

Les mer hos Miljøpakken.

– Vi har kartlagt mange traséer som ikke er utbedret ennå, og vi får stadig forslag om nye tiltak. Det kommer flere snarveger, lover Kari-Anne Rørstad i Miljøpakken.

Send innspill til gatiltak.miljopakken@trondheim.kommune.no

Miljøpakken bygger eller utbedrer stadig nye snarveger. De forandrer Trondheim litt etter litt.

Saken plassert geografisk

AVLYST

Åpningstider

Kontakt

Telefon:

Munkvoll helse- og velferdssenter

Senior, Musikk

100,-

Les hele saken

Filtrer kart

Se alle saker på kartet

Har du lest disse sakene?