Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Litt smarter

Bilkutt: De selger bedre vaner billig

Del denne artikkelen

Kamp mot vanedyr: Miljøpakkens mobilitetsrådgivere er fra venstre Kristin Giske Lauritsen, Johan Petter Mæhre, Ingrid Ødegård og Christiane Solheim.

Denne gjengen i Miljøpakken vil fjerne 1100 bilturer til og fra jobb hver eneste dag i trondheimsområdet. Det er målet for prosjektet HjemJobbHjem.

Tekst
Hans Kringstad
Foto
Thor Nielsen

Beina, sykkelen, bussen, trikken eller toget skal erstatte over 1000 bilreiser som lager utslipp og kø i rushtid. 

HjemJobbHjem er det største enkeltprosjektet Miljøpakkens fire mobilitetsrådgivere arbeider med. Mobilitetsrådgiverne er selgere av bedre reisevaner. Gode råd er nesten gratis. En av hovedoppgavene er å hjelpe arbeidsplasser slik at ansatte beveger seg  grønnere mellom hjem og jobb. Det skjer gjennom en miks av tiltak rettet inn mot virksomheter der det er åpenbare muligheter for å kutte i bilbruken.

Gratis vårpuss av sykkelen er et av mange tiltak for å oppmuntre til grønnere reisevaner (Foto: Kristin Giske Lauritsen).

Vondt å vende vaner

– Ingen ønsker å stå i den daglige bilkøen i rush, men det er lett å tro at det er sånn det må være fordi vanen er kjent og tross alt trygg. Det er givende å se at mange finner nye løsninger som faktisk gjør hverdagen bedre, sier Christiane Solheim.

Christiane har bakgrunn fra blant annet skolering og organisasjonsutvikling i LO. Andre mobiltetsrådgivere er rekruttert fra bank og forsikring, markedsanalyse i AtB og forskning på CO2-fangst ved Sintef. Med ulike erfaringer møtes teamet i en felles tro på at målrettet rådgiving og systematisk arbeid gir resultater. I HjemJobbHjem, som er et samarbeid med AtB, bruker de mye gulrot og litt pisk. Ambisjonen om 1100 færre bilreiser daglig gjelder når prosjektet for alvor er oppe og går. Tallet er ikke tilfeldig valgt.

Hilsen Miljøpakkens rådgivere.

Gratis p-plass = bilbruk

– Vi tar sikte på å få med arbeidsplasser med til sammen 7000 ansatte. Målet er å redusere bilbruken ved disse virksomhetene med 20 prosent i snitt. Med en ganske vanlig andel bilreiser som utgangspunkt, får vi et kutt på mer enn 1000 per dag, forklarer Kristin Giske Lauritsen.

Mobilitetsrådgiverne har gjennomført en pilot ved fem arbeidsplasser i Trondheim. Resultatene fram til korona og hjemmekontor tyder på at 20 prosent bilkutt er realistisk. Et tilsvarende prosjekt på Nord-Jæren har kommet lenger og danner noe av inspirasjonen for Miljøpakken. Her er bilreisene kuttet med 15 prosent. Miljøpakken regner med bedre resultat enn Nord-Jæren fordi virksomhetene som blir med i trondheimsområdet må legge visse restriksjoner på bilparkering. 

Forskning og erfaring viser at andelen som kjører til og fra jobb gjerne blir halvert når gratisparkering forsvinner. De som har gode alternativer til bil, bytter til kollektiv eller sykkel.

Billig buss, gratis sykkel

Men i all hovedsak tilbyr mobilitetsrådgiverne oppmuntring. Blant gulrøttene i HjemJobbHjem er gratis lån av elsykkel, gode avtaler for kjøp og leasing av elsykkel, støtte til kjøp av piggdekk og montering på sykkel, gratis sykkelservice, gunstig bysykkelavtale – og billig bussbillett i ett år. 

Takk, og ingen pekefinger.

I et oppslag i Adresseavisen var en politiker skeptisk til å gi noen utvalgte avslag på busskortet. Men målet er å få flest mulig grønne reiser ut av hver krone inn. Selv gratis buss viser seg å ha liten generell virkning på faste bilister. Fet er først og fremst syklister og fotgjengere som begynner å reise mer kollektivt.

Ved HjemJobbHjem-arbeidsplassene er det kartlagt en motivasjon for endring i utgangspunktet. Billigere billett blir fulgt opp med flere andre tiltak. Metoden øker sjansen for varig endring.

Takk for at du reiser grønt

Jobben er meningsfull fordi den bidrar til bedre klima og miljø, mindre støv og støy og at folk får beveget seg mer. Vi sitter ikke bare bak en skjerm, men får også komme ut å snakke med folk og glede kollektivreisende, syklister og gående med takkegaver fra Miljøpakken, sier Ingrid Ødegård, som har fortid i AtB. 

Mobilitetsrådgiverne arbeider nå med en egen HjemJobbHjem-strategi for Trondheim kommune som arbeidsplass. Den skal behandles politisk i kommunen til høsten. Etter at Miljøpakken ble utvidet i 2019, omfatter tiltakene også Melhus, Malvik og Stjørdal.

Noen av andre store og små prosjekter Miljøpakkens mobilitetsrådgivere har ansvar for.

  • Skoler: Hjelp til trafikksikkerhetsarbeid, utlån av utstyr til sykkelmekking og en plan for hjertesoner – dvs. tilnærmet bilfrie områder rundt skoler.
  • Sykkelvennlig arbeidsplass: Konkurranse om å legge til rette for jobbsykling.
  • Gratis utlån av elsykler til arbeidsplasser.
  • Kampanjer som gratis vårpuss og utdeling av bl.a. piggdekk til sykkel og brodder om vinteren.
  • Kåring av Årets fotgjenger

Johan Petter Mæhre og Kristin Giske Lauritsen frister med billigere buss for den som lar bilen stå hjemme.

Saken plassert geografisk

AVLYST

Åpningstider

Kontakt

Telefon:

Munkvoll helse- og velferdssenter

Senior, Musikk

100,-

Les hele saken

Filtrer kart

Se alle saker på kartet

Har du lest disse sakene?