Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Litt smarter

Nå blir bildeling enda enklere

Del denne artikkelen
Skilt for bildeling

Reserverte plasser: Byens første kommunale bildelings-p-plasser blir etablert våren 2021, og her i Nonnegata er skiltene kommet på plass. En fungerende bildelingskultur vil redusere vår samlede bilpark og behovet for p-plasser. Kommunen ønsker å bidra til økt bruk av bildeling gjennom et prøveprosjekt som går frem til 2024, og skal sette av 300 plasser til biler som folk kan dele på.

Underskiltet til den hvite P-en på blå bakgrunn er nytt i Trondheim, men vil med tiden bli et kjent syn: «For bildeling med gyldig tillatelse.» Nå reserveres kommunale parkeringsplasser for biler som flere kan dele på.

Tekst
Guro Kulset Merakerås
Foto
Guro Kulset Merakerås

– Det er kjempepositivt at kommunen bidrar til et det blir enda enklere å dele bil, sier Anne van der Wijst.

 Anne van der Wijst

Bildeling på jobb: Anne van der Wijsts arbeidsgiver bidrar til at de ansattes familier kan greie seg med én bil. Gjennom bedriftsmedlemsskapet i Trondheim Bilkollektiv, kan de ansatte i Trondhjem Turistforening låne bil når de har behov for det.

Gode parkeringsløsninger som gjør bilene lett tilgjengelig, er den aller viktigste nøkkelen til velfungerende bildeling. Det finnes mellom 150 og 200 bildelingsbiler i byen. Hittil har aktørene i hovedsak leid parkeringsplasser i borettslag eller på privateid grunn. Når Trondheim nå reserverer kommunale parkeringsplasser til formålet, er det for å bidra til å gjøre bildeling enda mer attraktivt både for privatpersoner og bedrifter gjennom bedre tilgjengelighet.

Bedriftsmedlemskap

Anne van der Wijst har erfaring med bildeling gjennom sin arbeidsplass, Trondhjems turistforening (TT). Hun peker på at enkel tilgang på et stort utvalg biler er en av grunnene til at bildelingsordningen er kjempepopulær i TT.

– Vi er så heldige å ha kontor i Sandgata, i et område der Trondheim bilkollektiv har mange biler parkert. Det gjør bruken veldig lettvint for oss, sier hun.

Gjennom et bedriftsmedlemsskap i bilkollektivet kan TT tilby sine ansatte en praktisk løsning i mange sammenhenger.

– Vi bruker bildeling flittig, for eksempel når vi skal på dugnader eller når ansatte skal ut i felt. De fleste har bare én bil i familien, og det er ikke så populært hvis den blir borte i ei uke. Da er det genialt å ha tilgang på bilkollektivets biler, sier van der Wijst. På denne måten fjerner TT flere familiers behov for en bil nummer to.

Ansatte i Trondheim Turistforening

Fornøyde bildelere: Anne van der Wijst og resten av administrasjonen i Trondhjem Turistforening er svært fornøyde med at arbeidsgiveren deres har bedriftsmedlemsskap i Trondheim bilkollektiv. – Det er genialt å ha tilgang på bildeling, sier Anne, som er glad for at det nå blir stilt kommunale p-plasser til rådighet for denne typen bilhold.

Transportøkonomisk institutt peker på at tobilshusholdninger kjører mer enn énbilshusholdninger, og tiltak for å forhindre kjøp av bil nummer to vil derfor ha en klimagevinst.

Fleksibelt

Hvis gjengen i Trondhjems turistforening skal flytte plasskrevende utstyr til et arrangement, leier de en stor bil. Er det snakk om at en ansatt trenger å låne bil for å komme seg til et sted utenfor allfarvei, kan de velge en liten. Skal en gruppe til fjells på fellestur, er det mulig å leie en ni-seter, og uansett hvilken bil de leier, kan de være trygge på at den er i god stand. Denne fleksibiliteten setter Anne van de Wijst stor pris på.

– Jeg tror bildeling på mange måter er fremtida. Og oppstillingsplasser som sørger for at folk har tilgang på et bredt utvalg biler, er essensielt, sier hun.

10 grunner til å dele bil

Den typiske bruker av bildeling befinner seg i aldersgruppen 25-45 år. Men gruppa er stadig i utvikling. Jaap den Hertog på Singsaker er 69 år og fornøyd bildeler.

Jaap den Hertog

Bildelings-entusiast: Jaap den Hertog (69) er fornøyd bildeler. Foto: Knut Okkenhaug

Dette er hans ti-på-topp- liste over fordeler:

  1. Det er parkeringsforbud i gata der vi bor.
  2. Vi finner alltid en ledig passende bil innen 5 minutters spasér- eller sykkeltur
  3. Det koster ikke mer enn å ha sin egen bil.
  4. Man slipper å betale for tiden bilen ikke er i bruk.
  5. Andre tar seg av alt vedlikehold og alt styr (vinterdekk, oljeskift m.m.)
  6. Vi får tilgang på gode biler.
  7. Vi slipper å ha et uestetisk blikkfang stående foran huset.
  8. Som regel er bilene renere enn da jeg eide min egen.
  9. Vi kan leie en passende bil til hver type bruk.
  10. Vi har tilgang på et velfungerende og tilgjengelig støtteapparat ved kriser.

Kommunale p-plasser

Innen 2024 skal 300 kommunale p-plasser være forbeholdt bildelingsbiler som en del av et prøveprosjekt. De første plassene er nå skiltet og tatt i bruk, henholdsvis på Møllenberg, Rosenborg og bak rådhuset. Når de 14 første får selskap av fler, vil det være på kommunal grunn i boligområder, ved trafikknutepunkt, store arbeidsplasser eller andre steder med mange potensielle brukere.

Renate Stakvik, som leder kommunens prøveprosjekt med reserverte p-plasser for bildeling, opplyser at de to plassene som etter politikernes ønske er stilt til rådighet bak rådhuset, foreløpig blir de eneste i Midtbyen.

120 i løpet av 2021

Stakvik forteller at planen er å etablere 60 plasser i løpet av våren og sommeren. Innen utgangen av 2021 skal antallet være doblet.

Renate Stakvik

Miljørådgiver: Renate Stakvik, rådgiver i Klima- og samfunnsavdelingen i Miljøenheten, Trondheim kommune.

– Det forutsetter selvsagt at aktørene er interessert i å fylle plassene. Vi er litt usikre på hvor fort de er klare til å sette ut biler, sier hun. Flere av bildelingsfirmaene er under etablering i Trondheim, og tempoet på veksten vil sannsynligvis avhenge av publikums interesse. Aktørene som leier ut bildelingsbiler, får tilgang på kommunale plasser etter søknad. De aller første plassene ble fordelt på Trondheim bilkollektiv og Hertz bilpool.

– Det er viktig at vi får plassert biler på steder der brukerne finnes, og vi tar gjerne imot ønsker eller forslag til egnede områder. Vet noen om en bestemt plass eller ei gate med ledig kapasitet, tar vi gjerne imot tips på det, men det trenger heller ikke være mer konkret enn at man ønsker en bil plassert i et område. Trondheim parkering og byplan samarbeider om å finne konkret, tilgjengelig areal, sier Renate Stakvik.

Dine forslag sender du på mail til bildeling.parkering@trondheim.kommune.no

Hvordan kommer du i gang?

Det finnes ulike ordninger som gir deg tilgang på bildeling. I Trondheim har vi Trondheim Bilkollektiv, en non-profit medlemsorganisasjon med årspris for medlemskap, samt en rekke kommersielle aktører, som Move About, HYRE, Zipcar /Avis, Hertz bilpool, Otto Mobility og Europcar. Noen av disse opererer med medlemskap og månedsavgift, andre legger hele prisen i den enkelte leieavtalen. Hjemmesidene gir gode forklaringer på det praktiske knyttet til lån, levering og betaling og du kan også sjekke om de har biler parkert der du trenger det.

Er det penger å spare?

Besparelsen avhenger av hvor mye du bruker bilen. Sammenlignet med privateid bil, har du lavere investeringskostnader, men betaler mer for bruk per kilometer. En gjennomsnittlig bilist i Trondheim kjører ca.  11 500 km i året. Ligger du på eller over snittet, lønner det seg for deg å eie egen bil. Kjører du derimot mindre enn dette, kan du vurdere å dele bil. Tall fra analyseselskapet Menon viser at en bileier som kjører mindre enn 1680 km i året, kan spare over 40 000 kr per år ved å gå over til bildeling.

Gir det klimagevinst?

Det er ingen selvfølge at delebilbruk reduserer den totale bilkjøringen, men erfaring tyder på at det skjer.

skilt - bildeling

Bak rådhuset: Byens politikere ønske å sette av to plasser til delingsbiler på parkeringa bak Rådhuset. Dette blir foreløpig de eneste i Midtbyen. De reserverte plassene skal i hovedsak ligge ved boligområder, trafikknutepunkt og store arbeidsplasser.

Økt bruk av bildeling gjør det enklere for folk å velge bort egen privatbil, bil nummer to eller utsette førstegangskjøp. Klimagevinsten kan også utløses gjennom en raskere utskifting av bilparken til mer moderne og klimavennlige kjøretøy, fastslår rapporten «Bildeling og klimagevinster i Trondheim». Veitrafikk står for omtrent 38 prosent av klimagassutslippene i Trondheim, og utslipp fra personbiler utgjør nesten tre fjerdedeler av disse. Et av grepene vi kan ta for å redusere biltrafikken i byen vår er å dele på noen av bilene.

Har du lest disse sakene?