Transport & miljø

Fyrer med flis på Vikåsen

Del denne artikkelen
Litt smarter

Kortreist biovarme: Treflisa i det nye biobrenselanlegget på Vikåsen brenner godt. To oljekjeler er fjernet og kommunen er ett skritt nærmere målet om full utfasing av bruk av fyringsolje til oppvarming innen 2020.

Trondheims første biobrenselanlegg for treflis varmer opp to skoler og en idrettshall på Vikåsen i Trondheim.

Tekst
Tine Nilsen
Foto
Trondheim kommune

Trondheim kommune har fått sitt første flisfyrte nærvarmeanlegg. Anlegget produserer ren og fornybar energi som brukes til oppvarming av Vikåsen barneskole, Markaplassen ungdomsskole og Vikåsen idrettshall.

Den miljøvennlige energiproduksjonen foregår praktisk talt rett utenfor klasserommet. Hele prosessen kan sies å være av det kortreiste slaget, sier prosjektleder i Trondheim kommune, Seemi Lintorp.

– Anlegget ligger nært byggene som skal varmes opp. På Vikåsen tippes treflisa rett ned i et flislager før den forbrennes i anlegget, og herfra distribueres vannbåren varme som sørger for at både klasserom og idrettshall får riktig innetemperatur, forklarer prosjektlederen.

  • Flisvarme: Oppi denne kjelen havner treflisa som sørger for oppvarming av to skoler og en idrettshall på Vikåsen. Norsk Bioenergi AS eier nærvarmeanlegget og står for driften, mens kommunen kjøper ren og fornybar energi.

  • Før flisa brennes må den kuttes. Trevirke hentes fra trønderske skoger og produseres på Leinstrand.

  • Treflisa tippes rett i flissiloen…

  • … før den tørkes, brennes og blir til miljøvennlig og CO2-nøytral energi.

  • Offisiell åpning: Prosjektleder i Trondheim kommune, Seemi Lintorp, åpnet bioenergianlegget ved å brenne av et grønt bånd med en fakkel. Til høyre: Jan Topstad fra Norsk Bioenergi AS.

  • Direktør i Trondheim eiendom, Anne Aaker, avduker plakaten som viser CO2-syklusen og hvorfor biovarme er miljøvennlig og fornybar.

  • CO2-utslippene fra bioenergianlegg er en del av naturens eget kretsløp hvor trær som vokser binder CO2, mens når de råtner eller brennes, frigjøres den samme mengden CO2 som de har bundet opp gjennom årenes løp.

Fjerner oljekjeler
Biobrenselanlegget på Vikåsen er etablert i samarbeid med Norsk Bioenergi AS.

–Vi er glade for at Trondheim kommune har valgt en miljøvennlig løsning med flisfyrt nærvarmeanlegg på Vikåsen. Treflisa som brukes hentes fra lokale skogsområder og energien som leveres er CO2-nøytral og fornybar, sier Jan Topstad i Norsk Bioenergi AS.

Bioenergianlegget er et resultat av en langsiktig politisk satsing på å finne miljøvennlige energikilder til bruk i kommunale bygg.

I 2012 sto det første pelletsfyrte anlegget ferdig på Nypvang. To er etter åpnet et tilsvarende anlegg på Spongdal. Med flisanlegget på Vikåsen i full drift utgjør de tre nærvarmesentralene et samlet forbruk på over 3 500 000 kilowattimer i året med bioenergi, noe som tilsvarer det årlige forbruket til 175 eneboliger.

– Bioenergien erstatter energi som tidligere var dekket gjennom olje- og elkjel. Til sammen har vi fjernet fire fossile oljekjeler, sier Lintorp.

Omleggingen er også i tråd med kommunens energi- og klimahandlingsplan for 2017-2030 og et ledd i utfasing av oljekjeler. Etableringen av nærvarmeanlegget underbygger målet om full utfasing av fyringsolje til bruk for oppvarming innen 2020. Dette parallelt med ønske om mer lokal produksjon av energi med lavt utslipp.

Kjøper miljøvennlig og ren energi
Løsningen som er valgt er den samme for de tre biobrenselanleggene. Trondheim kommune legger til rette for etablering mens en profesjonell bioenergileverandør står for bygging og drift. Kommunen kjøper tilbake ren og fornybar energi på samme måte som tradisjonell fjernvarme.

Det er flere fordeler med en slik løsning, mener Lintorp.

– Kommunen slipper å gjøre dyre investeringer knyttet til bygging, teknisk utstyr og fjernvarmeledninger. Det samme gjelder drift og beredskap. Vår forpliktelse er å kjøpe energi fra anlegget, og prisen er konkurransedyktig sammenlignet med elektrisk energi og fjernvarme som kjøpes fra strømselskapene.

Ved å legge til rette for etablering av slike nærvarmeanlegg håper kommunen at løsningen kan gjenbrukes i andre prosjekter hvor offentlig og privat samarbeid er aktuelt, for eksempel i forbindelse med større boligutbygginger eller utbygging av næringsareal.

– Vi mener vi har funnet en god oppskrift og den deler vi gjerne med andre, smiler Lintorp.

Vil du ha de siste nyhetene fra Trondheim 2030?

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Takk for din påmelding!

Saken plassert geografisk

Se alle saker på kartet

Har du lest disse sakene?