Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Levende by

Sørabekken på Kattem – fra verst til best

Del denne artikkelen
Etter omfattende ombygging av avløpssystemet på Kattem har Søra blitt en av byens beste bekker.

Etter omfattende ombygging av avløpssystemet på Kattem har Søra blitt en av byens beste bekker. Merete

Kattem var en av flere bydeler i Trondheim der avløpsnettet hadde store mangler. Tette rør førte til problemer for beboere og borettslag. Ikke nok med det – kloakken havnet i Søravassdraget.

Tekst
Merete Mauland
Foto
Merete Mauland

Trondheim kommune gikk i 2013 sammen med seks borettslag på Kattem for å løse problemer med tette kloakkrør og forurensning til nærmiljø.

Driftsansvarlig for Sameiet Kattem-Ust Tom Fossum og Albert Rødal fra Trondheim bydrift ved Sørabekken

Driftsansvarlig for Sameiet Kattem-Ust Tom Fossum og Albert Rødal fra Trondheim bydrift står ved en rene Sørabekk.

– Søra var en av de mest forurensede bekkene i Trondheim, men nå er den blant de aller beste! sier en fornøyd Albert Rødal, driftsleder for avløpsnett i Trondheim bydrift.

Han og driftsansvarlig for Sameiet Kattem-Ust, Tom Fossum, forteller at samarbeidet mellom borettslagene og kommunen var vellykket. Rehabilitering av rørnettet på Kattem har gitt veldig gode resultater. Før hadde Trondheim bydrift og borettslagene stadige utrykninger for å finne feil og spyle tette avløpsrør.

Det verste var at det kunne gå lang tid før feilene ble oppdaget og da rant kloakk og annet avløpsvann rett i bekken over lang tid.

Felleskummer forurenser bekker

Kattem var en av flere bydeler i Trondheim der avløpsnettet hadde dårlige og ødelagte rørledninger. Der var også dårlige felleskummer hvor kloakkvann rant over i regnvannsrøret og ut i bekken.

Her renner regnvann fra sluk og kummer ut i bekken.

Her renner regnvann fra sluk og kummer ut i bekken. Tidligere kom også kloakk ut i bekken her når avløpsrør var tette på Kattem.

Problemet med felleskummer er faren for forurensning til nærmeste bekk. I felleskummer ligger de åpne rørene ved siden av hverandre. Det betyr at ved oversvømmelse eller tette rør finner kloakk veien rett i bekken. Dette er både ekkelt og ødeleggende for fisk og dyr som lever der.

Derfor er det et mål å begrense utslipp til bekker og elver i Trondheim. Bekkeprosjektet i Trondheim kommune jobber for å få fisken tilbake i byens bekker.

Bekkene overvåkes

Her ser du gode resultater i Sørabekken etter ombyggingen. Månedlig tas det ut vannprøver som analyseres for bakterier og fosfor. Trondheim kommune har hentet inn data i over 20 år og effekten av tiltak dokumenteres. 

Her ser du gode resultater i Sørabekken etter ombyggingen. Grafen viser at mengden med forurensning i bekken har gått kraftig ned etter ombyggingen.

De viktigste bekkene i Trondheim blir overvåket. Søra har lenge vært en “problembekk” med tanke på vannkvalitet og forurensning. Månedlig tas det ut vannprøver som analyseres for bakterier og fosfor.

Trondheim kommune har hentet inn data i over 20 år og effekten av tiltak dokumenteres.

– Resultatene fra Søra uteble ikke! I dag er vannkvaliteten i Søra bedre enn på mange tiår og både ørret og bunndyr fra øvre del av Søra har allerede begynt å rekolonisere nyrestaurerte strekninger, sier Olav Nilsen fra Kommunalteknikk.

Nye kummer og strømper i rør

Kattem-prosjektet startet med at kommunen og administrasjonen i borettslagene satte seg sammen og diskuterte veien frem til en ny hverdag. De ble enige om å prøve noe nytt, et felles prosjekt der både det kommunale –  og private avløpsnettet ble oppgradert samtidig. Prosjektet hadde en entreprenør og en byggeleder.

– Denne organiseringen var upløyd mark, men det gikk knirkefritt, sier prosjektleder Olav Nilsen.

Utløp i bekken langs vegen like ved Kattem

Utløp i bekken langs vegen like ved Kattem

Til sammen ble det investert over 20 millioner kroner. Borettslagene bevilget ca. 9 millioner og så betalte Trondheim kommune 11 millioner. Arbeidet besto både i innvendig strømpetrekking av gamle betongledninger, men også ombygging av kummer og oppretting av rør som lå feil.

Når entreprenøren trekker strømpe i gamle rør slipper de å grave opp og bytte ut rørene. Olimb Rørfornying AS var entreprenør og de har laget en video som viser hvordan de legger strømpe i rør.

Milevis med kloakkrør

Trondheim bydrift har ansvar for å drifte avløpsnettet i Trondheim. Lengden av nettet er rundt 1200 km, det er mer enn avstanden tur-retur Trondheim-Oslo. I tillegg til de kommunale rørene kommer det private avløpsnettet som huseiere har ansvar for. Dette er minst like langt.

Når kommunen fornyer den kommunale delen av nettet inviteres også grunneiere til å fornye de private ledningene. Det er de stort sett positive til, men noen ganger  pålegges eier å fornye stikkledninger og private felles rør.

  • Når bydrift søker etter kloakklekkasje settes en grønn farge i toalettet. Så ser man om fargen kommer i naturen.

    Når bydrift søker etter kloakklekkasje settes en grønn farge i toalettet. Så ser man om fargen kommer i naturen.

Kloakkfortetninger i rør kan føre til at du får kjelleren full av kloakk eller at den renner ut i nærmiljøet og i den lokale bekken, så vedlikehold og rørfornying er viktig.

– Våre driftsfolk var mye på Kattem og det var ressurskrevende og føltes til tider håpløst. Det var ofte like ille neste uke. I tillegg var mye av fortetningene på det private ledningsnettet, sier driftsleder Rødal. Etter ombyggingsprosjektet er de nesten aldri på oppdrag på Kattem lenger.

Saken plassert geografisk

AVLYST

Åpningstider

Kontakt

Telefon:

Munkvoll helse- og velferdssenter

Senior, Musikk

100,-

Les hele saken

Filtrer kart

Se alle saker på kartet

Har du lest disse sakene?