Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Levende by

Svensk team vant med troverdige visjoner om Kjøpmannsgata

Del denne artikkelen
Et samlende helhetsgrep: Vinnerne foreslår en langsgående gangpromenade i tre som blir en utvidelse av gangarealet i Kjøpmannsgata. Dekket har ulik bredde langs strekket, noen steder stikker den ut langs vollen og lager oppholdssoner, sitteplasser og lekeelementer.

Et samlende helhetsgrep: Vinnerne foreslår en langsgående gangpromenade i tre som blir en utvidelse av gangarealet i Kjøpmannsgata. Dekket har ulik bredde langs strekket, noen steder stikker den ut langs vollen og lager oppholdssoner, sitteplasser og lekeelementer. Mareld landskapsarkitekter og Kjellgren Kaminsky architecture

De svenske kontorene Kjellgren Kaminsky Architecture og Mareld landskapsarkitekter gikk av med seieren i Kjøpmannsgata med et troverdig og visjonært prosjekt.

Tekst
Maria Nervik og Mari Folven

Vinnerteamet har foreslått en promenade i tre som strekker seg ut i den grønne vollen i Kjøpmannsgata. Juryen ble begeistret for vinnerprosjektet fordi det har et enkelt og overbevisende grep som er visjonært, framtidsrettet og realistisk på en gang:

– Vinnerprosjektet respekterer den historiske vollen. Samtidig utnytter det potensialet i grøntdraget med en spennende og leken gangpromenade, sier juryens leder og byantikvar Mette Bye.

Gangpromenaden vil ifølge jurylederen også bedre forbindelsene mellom de to nivåene i gata, og løser også en trang og vanskelig situasjon for fotgjengere i Kjøpmannsgata. Kombinert med sitteplasser vil det føre til at flere vil oppleve bryggefasadene også fra denne siden. Med promenaden utvikles vollen som en bypark med oppholdssteder og møteplasser med mulighet for barnelek. Juryen håper dette kan bli et sted som byens befolkning vil oppsøke og bruke.

<strong> Kåret til vinner: </strong> Vinnerteamet fra Göteborg ble offentliggjort under trekonferansen Wood-based Zero Cities. På bildet står de fire vinnerarkitektene til venstre i bildet, sammen med kommunaldirektør, byantikvar og byplansjef i Trondheim. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

Kåret til vinner: Vinnerteamet fra Göteborg ble offentliggjort under trekonferansen Wood-based Zero Cities. På bildet står de fire vinnerarkitektene til venstre i bildet, sammen med kommunaldirektør, byantikvar og byplansjef i Trondheim. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén.

– Ikonisk miljø

De glade vinnerne i Mareld og Kjellgren Kaminsky håper de kan bidra til å hjelpe Kjøpmannsgata ut av sin tornerosesøvn:

– I dag virker området litt bortglemt, og folk haster stort sett forbi de fine stedene. Det er synd, for når en sier Trondheim tenker de på fleste på bryggerekken ved Nidelva. Dette er et ikonisk miljø som virkelig fortjener et løft.

Shared space i Kjøpmannsgata

Juryen gikk i løpet av fire innholdsrike dager i Trondheim i august gjennom de 28 innkomne forslagene. Det var et rikt ideomfang og stor spredning i forslagene, og juryen mener at nærmest alle forslagene var interessante innspill til det videre planleggingsarbeidet.

Delt tredjeplass gikk til kontorene TAG og Asplan Viak med base i Trondheim, sistnevnte i samarbeid med lysdesignkontoret Zenisk. I tillegg bestemte  juryen seg for å gjøre ett innkjøp.

TAG fikk delt tredjeplass med prosjektet “Lagånd”, og blir berømmet for forslaget om å etablere nytt bygulv i viktige kryss og knutepunkt langs Kjøpmannsgata. Bygulvet skal være tilpasset både harde og myke trafikanter, såkalt “Shared space”. Juryen tror dette er en god måte å skape bedre kontakt mellom Kjøpmannsgata og byen.

<strong>Forbindelser over vollen: </strong> Prosjektet “Lagånd” foreslår opparbeiding av dekke/terrasser og mindre gangstier over den grønne vollen. Disse skal også være med på å styrke kontakten med byen. Illustrasjon: TAG arkitekter

Forbindelser over vollen: Prosjektet “Lagånd” foreslår opparbeiding av dekke/terrasser og mindre gangstier over den grønne vollen. Disse skal også være med på å styrke kontakten med byen. Illustrasjon: TAG arkitekter.

Asplan Viak og Zenisk fikk den andre tredjeplassen med prosjektet “Lag på lag – side om side”, og blir berømmet av juryen for en god løsning på gatetverrsnittet i den øvre gata, der det gis mer plass for de myke trafikantene. Mange utkast i konkurransen har lignende trafikkløsninger. Selv om trafikk ikke har vært et premiss i konkurransen, mener juryen at dette er et tydelig signal til kommune og politikere om at trafikken i Kjøpmannsgata på sikt bør reduseres.

<strong>Myke trafikanter: </strong> Prosjektet “Lag på lag - side om side” foreslår envegskjøring i Kjøpmannsgata og fjerning av gateparkering for å gi mer plass til myke trafikanter. Juryen mener dette kan gi en svært positiv effekt for området. Illustrasjon: Asplan Viak/Zenisk

Myke trafikanter: Prosjektet “Lag på lag – side om side” foreslår envegskjøring i Kjøpmannsgata og fjerning av gateparkering for å gi mer plass til myke trafikanter. Juryen mener dette kan gi en svært positiv effekt for området. Illustrasjon: Asplan Viak/Zenisk.

Juryen har gjort et innkjøp på prosjektet “De 5 perler langs Nidelva og Cicignons grønne vold” for forslaget til Krigsseilerplassen. Teamet som består av Elena Roja, Eleonora Fassina og Maria Ramild Crammond fra København har tegnet en åpen og generell plass som er nedsenket i midten. De har også foreslått et bybad mot Nidelva.

Juryen mener det  er en god idé, og at det kan skape stor aktivitet og vil her kunne aktivisere Krigsseilerplassen og Kjøpmannsgata på en fin måte i sommerhalvåret, og at sett i en større sammenheng er Krigsseilerplassen en god plassering for et bybad i Trondheim.

<strong>“Den maritime plass”: </strong> Konkurransens innkjøp for Krigsseilerplassen viser tydelig hvordan gang-og sykkeltrafikk fra Brattørbrua med ny plassering kan videreføres gjennom Kjøpmannsgatas nedre løp. Illustrasjon: Roja/Fassina/Crammond

“Den maritime plass”: Konkurransens innkjøp for Krigsseilerplassen viser tydelig hvordan gang- og sykkeltrafikk fra Brattørbrua med ny plassering kan videreføres gjennom Kjøpmannsgatas nedre løp. Illustrasjon: Roja/Fassina/Crammond.

Langsgående grep og tydelige tverrgående punkter

En trend juryen har sett blant forslagene er at mange gjør et helhetlig langsgående grep og en annen bearbeidelse av tverrforbindelsene som tydelige tverrgående punkter. Det har vært viktig å få disse til å spille sammen.

Juryen ser i utkastene at mange har laget gatebrede amfitrapper gjennom vollen for å knytte byen vest for Kjøpmannsgata sammen med de nedre plassdannelsene og Nidelva.

Ideene fra vinnerutkastet og de premierte og innkjøpte forslagene skal ligge til grunn for videre planlegging av Kjøpmannsgata. Juryen har kommet med anbefalinger til kommunen om hva en bør ta med seg videre. For Bryggepromenaden er det viktig at den ivaretas for helårsbruk, slik at det blir et funksjonelt fortau som kan brøytes, med en bearbeidet materialpalett og som er tilrettelagt for universell utforming.

Konkurransens vinnere får en premie på 500 000 kroner og blir engasjert til et arbeid i forbindelse med områdeplan for Kjøpmannsgata. Tredjeplassene får hver et beløp på 200 000 kroner og innkjøpet et beløp på 50 000 kroner.

Se vinnerutkastene og juryrapporten her. Se også omtalen på arkitektur.no.

<strong>Utstilling: </strong>: Vinnerutkastet og de premierte forslagene står utstilt på Folkebiblioteket i andre etasje fram til 22. oktober. Foto: Maria Nervik/Trondheim kommune

Utstilling: Vinnerutkastet de premierte forslagene står utstilt på Folkebiblioteket i andre etasje fram til 22. oktober. Foto: Maria Nervik/Trondheim kommune.

Saken plassert geografisk

AVLYST

Åpningstider

Kontakt

Telefon:

Munkvoll helse- og velferdssenter

Senior, Musikk

100,-

Les hele saken

Filtrer kart

Se alle saker på kartet

Har du lest disse sakene?