Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Bli med

De ønsker å komme i dialog med engasjerte innbyggere

Del denne artikkelen
Prosjektlederne: (Fra venstre) Tove Hellem, Grete Kristin Hennissen, Mari Hage Basberg og Merete Wist lager nye strategiske planer for by- og sentrumsutvikling i Trondheim. Nå ønsker de å komme i kontakt med engasjerte innbyggere.

Prosjektlederne: (Fra venstre) Tove Hellem, Grete Kristin Hennissen, Mari Hage Basberg og Merete Wist lager nye strategiske planer for by- og sentrumsutvikling i Trondheim. Nå ønsker de å komme i kontakt med engasjerte innbyggere. Carl-Erik Eriksson/Trondheim kommune

Er du interessert i byutvikling i Trondheim? Vil du være med i et innbyggerpanel, eller vil du være vert for ditt eget gjestebud med tema byutvikling? Nå inviterer Trondheim kommune til dialog om byutvikling fram mot 2050.

Tekst
Redaksjonen
Foto
Carl-Erik Eriksson/Trondheim kommune

Innspill til morgendagens Trondheim

Trondheim har i 2050 cirka 62 000 flere innbyggere enn i dag. Hvordan kan denne befolkningsveksten bidra til å dreie byutviklingen i en enda mer klimavennlig og attraktiv retning?

For å finne noen av svarene har Byplankontoret i Trondheim kommune satt i gang flere strategiske planer om byutvikling, og ønsker nå å komme i dialog med byens innbyggere for å få innspill til arbeidet.

– Vi har et mål om at vi i løpet av prosessen med de strategiske byutviklingsplanene får til å etablere en rekke møteplasser der ulike fagfolk, offentlige ansatte, utbyggere og innbyggere sammen kan drøfte ulike problemstillinger og behov slik at vi kan finne gode løsninger for morgendagens Trondheim, forteller prosjektlederne.

Dette er prosjektlederne

Tove Hellem (53)
Samfunnsplanlegger fra Bjugn
Prosjektleder for byutviklingsstrategien
Favorittgate i Trondheim: Nedre Bakklandet

Merete Wist (40)
Arkitekt fra Trondheim
Prosjektleder for kommunedelplan lokale sentra
Favorittgate i Trondheim: Kongens gate

Grete Kristin Hennissen (36)
Arkitekt og kommunikasjonsrådgiver fra Bangsund
Prosjektleder for sentrumsstrategi og områdeplan
Favorittgate i Trondheim: Thomas Angells gate

Mari Hage Basberg (34)
Fysisk planlegger fra Bergen og Trondheim
Prosjektleder for gatebruksplan i Midtbyen
Favorittgate i Trondheim: Nordre gate og Brattørveita

Gjestebud

Prosjektlederne ønsker å nå ut til et mest mulig representativt utvalg i befolkningen, og det vil bli lagt til rette for medvirkning på ulike måter og på ulike tidspunkt.

– Vi vil nå ut til folk og få innspill gjennom å bruke mange ulike kanaler og arenaer, forteller prosjektlederne. – Blant annet digitale og sosiale medier, midlertidige tiltak for gatebruk, visuelle fremtidsbilder i to og tre dimensjoner, samtaler med folk ute i byen, medvirkning med barn og unge i samarbeid med skoler, faste arenaer for medvirkning på gateplan og i kjøpesentra – og gjennom gjestebud og innbyggerpanel.

Gjestebud er en ny form for medvirkning der såkalte byutviklingsverter, valgt ut blant vanlige innbyggere i Trondheim, inviterer sine venner hjem til gjestebud. På gjestebudet diskuteres hva som bør være viktig når morgendagens Trondheim skal formes.

– Spørsmål vi vil ha svar på er for eksempel: Hva gir et bedre servicetilbud? ER det gang- og sykkelveger? Flere parker? Eller en mer inkluderende og aldersvennlig by. Hva betyr i så fall det? Det som kommer fram på gjestebudene oversendes kommunen som innspill til det strategiske planarbeidet, forklarer prosjektleder for byutviklingsstrategien, Tove Hellem.

Digitalt innbyggerpanel

Det digitale innbyggerpanelet er en annen mulighet for innbyggerne å fortelle Trondheim kommune hva de mener er viktig når morgendagens Trondheim skal formes. Samtidig kan kommunen lettere danne seg et bilde av hvilken holdning innbyggerne har til ulike spørsmål om byutvikling.

– Vi kommer til å bruke innbyggerpanelet i forbindelse med noen få digitale spørreundersøkelser knyttet til de strategiske planarbeidene. Temaene vil variere etter hvilken plan vi vil ha innspill til, og i hvilken fase planen er i, forklarer prosjektlederne. – Det kan handle om biltrafikk, varelevering, byrom, fortetting i boligområder eller gang- og sykkelveier.

La oss få vite om deg!

Ønsker du å være med å bidra gjennom å ha gjestebud hjemme hos deg eller å sitte i et innbyggerpanel? Registrer deg i dette digitale skjemaet:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScU6XI_725Ovwhe5GoVLWx0c3hDLbpMl0s9wIDHbx7PTnuCTA/viewform?usp=sf_link

Alle svar behandles selvfølgelig helt fortrolig, og personsensitive opplysninger vil aldri bli brukt i andre sammenhenger enn de strategiske planene, eller bli gitt videre til andre – heller ikke internt i kommunen.

Ulike verksteder i emning

Prosjektlederne ønsker også å bruke mer tradisjonelle former for medvirkning og idéutvikling, som verksteder.

Første mulighet vil bli på bylogistikkverkstedet for aktører i bransjen 14. mars. Deretter ønsker prosjektlederne å invitere lag og organisasjoner til et innspillsmøte på kveldstid en dag i februar, og næringsaktører på dagtid samme måned.

Nærmere datoer og tidspunkt vil bli annonsert.

Følg arbeidet

Les mer om arbeidet med de strategiske byutviklingsplanene på nettsiden: http:://www.framtidstrondheim.no

Følg planene på Facebook: https://www.facebook.com/byplankontoret/

Vil du ha de siste nyhetene fra Trondheim 2030?

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Takk for din påmelding!

Saken plassert geografisk

AVLYST

Åpningstider

Kontakt

Telefon:

Munkvoll helse- og velferdssenter

Senior, Musikk

100,-

Les hele saken

Filtrer kart

Se alle saker på kartet

Har du lest disse sakene?