Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Bli med

Vant utslippsfri stor-ordre

Del denne artikkelen

God løsning: Tor Robert Sæternes og Temujin Balita fra Maske er svært fornøyde med å kunne kjøre ut produkter med 0-utslippsbil. Foto: Anne Guri Solem

Trondheim kommune har forpliktet seg til å ta miljøhensyn i sin innkjøpspolitikk. Garantier om utslippsfri varelevering fra dag én gjorde at Maske landet kontrakt med kommunen.

Tekst
Anne Guri Solem

Tor Robert Sæternes og Temujin Balita har grunn til å smile: Bedriften de jobber i vant kontrakten som innebærer leveranser av forbruksmateriell – blant annet kontorrekvisita – til Trondheim kommune sine virksomheter.

Kjører på el: Temujin Balita og Tor Robert Sæternes leverer Maske-produkter til Trondheim kommune – utslippsfritt med el-bil. Foto: Anne Guri Solem

Kontrakten har en verdi på mellom 20-30 millioner kroner i året og gjelder for inntil fire år. Avtalen innebærer en utslippsreduksjon på nærmere 12 tonn CO2 per år. Det tilsvarer 68400 kilometer med en dieseldrevet varebil, eller 15 ganger tur – retur strekningen Mandal – Honningsvåg. Kontrakten er del av et større bilde: I klimaplanen som ble vedtatt av bystyret i Trondheim i fjor, er målet å kutte hele 80 prosent i CO2-utslippene innen 2030 (sammenliknet med 1991-tall). For å lykkes, må all transport med lette kjøretøy foregå med nullutslippskjøretøy i 2030.

Viktig bekreftelse
For salgsdirektør Arve Kulvik i Maske er kontrakten med Trondheim kommune en viktig bekreftelse. Bedriften har tatt inn over seg at klima og miljø blir stadig viktigere tema i anbudskonkurranser.

Rigget seg for kampen: Da anbudskriteriene til Trondheim kommune ble kjent, forvisset Maske og salgsdirektør Arve Kulvik seg om at transportøren de bruker hadde elbil på plass fra avtaletidspunktet. Foto: Anne Guri Solem.

–Vi skal være en pådriver, gå foran for å sikre miljøet for kommende generasjoner, sier salgsdirektør Arve Kulvik.

Andelen utslippsfrie varebiler i Trondheim er i dag under tre prosent. Trondheim kommune har satt et foreløpig mål om at 30 prosent av alle nyregistrerte varebiler i byen er elektriske i 2023. For å lykkes, tilbys nå blant annet tilskuddsordninger. Her kan din bedrift søke tilskudd til leasing av elvarebil og etablering av ladepunkt:

Garantien avgjorde
Kvalitet, pris og mest mulig klimavennlig levering var kriteriene ved utvelgelse av leverandør av kommunens forbruksmateriell. Marianne Stålaker ved innkjøpstjenesten i kommunen sier tilbyderne fikk poeng etter hvor miljøvennlige både produktene og leveransen av dem var.

Kvalitet, pris og klimavennlig levering: Det var kriteriene innkjøpsrådgiver Marianne Stålaker og kollegene ved innkjøpstjenesten i Trondheim kommune brukte i valget av leverandør.

– Klima er et strategisk overordnet satsingsområde for oss, og vi jobber med å se på mulighetene for å stille strengere klimakrav i flere anbudskonkurranser etter hvert. Vi ønsker også å stille krav om klimarapportering i fremtidige konkurranser, sier Stålaker.
Mange leverandører kunne vise til store miljøambisjoner og strategier. –Vi la mest vekt på praktisk handling, og Maske var den eneste leverandøren som kunne garantere bruk av el-bil på to av produkt-områdene fra dag én. Produkter som leveres på pall kunne de levere med hydrid-bil, forklarer hun.

Firet ikke på krav
Det har ikke vært nødvendig for kommunen å redusere produktkvalitet eller andre miljøkrav for å oppnå den utslippsfrie leveringen. Innkjøp- og miljørådgiver Magnus I. Vestrum i Trondheim kommune, påpeker flere miljøgevinster med avtalen.

Innkjøp- og miljørådgiver Magnus I. Vestrum.

– El-biler slipper i motsetning til fossil-biler ikke ut nitrogenoksid (NOx) som også er en skadelig miljøgass. El-bilene kommer positivt ut også når produksjon av el-bilene og strømmen de bruker tas med i regnestykket, sier Magnus I. Vestrum.

Endrer kjøreruter
Kontrakten Maske har tegnet med kommunen er innkjøpsavtaler for skole- og kontorrekvisita, samt medisinsk forbruksmateriell. Bedriften er i tillegg leverandør av papir, plast og renholdsprodukter til Trondheim kommune. De eneste leveransene som ikke er 100 prosent utslippsfri, er de ekstra tunge. For palleleveranser til kommunen bruker de hybrid-biler, rett og slett på grunn av lastekapasiteten. El-bilene har ikke like stor rekkevidde som dieselbiler. Ordrestørrelse og kjøreruter må derfor legges opp noe annerledes.
— Vi må unngå ekstrastopp for lading. Logistikken blir dermed litt mer utfordrende, men det er jo ett av kjerneområdene våre så det skaper ikke problemer, sier salgsdirektør Arve Kulvik.

Tøffere krav ventes
Foreløpig er det offentlige kunder som har satt sterkest miljøkrav til transporten av varene, men Kulvik forventer at stadig flere av de store private kundene vil komme etter.
–Dersom det gis investeringsstøtte, samt at infrastrukturen for lading av el-biler og hydrogen-fyllestasjoner bygges ut slik at det blir mulig å tilby utslippsfri levering også utenfor bykommunene, vil en stor del av transporten kunne endres, sier salgsdirektør Arve Kulvik i Maske.  

Vil du ha de siste nyhetene fra Trondheim 2030?

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Takk for din påmelding!

Har du lest disse sakene?