Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Litt smarter

Nå skal Marit og Sigmund bli oljefri

Del denne artikkelen
Mål: Innen 2019 er omme skal Marit og Sigmund Hansen å valgt seg ut sin fremtidige, miljøvennlige oppvarmingskilde. Foto: Knut Okkenhaug

Mål: Innen 2019 er omme skal Marit og Sigmund Hansen å valgt seg ut sin fremtidige, miljøvennlige oppvarmingskilde. Foto: Knut Okkenhaug

De har oljefyringsutgifter på over 40.000 kroner i året og snart kommer forbudet mot bruk av fossil olje til oppvarming. Ikke rart ekteparet Hansen på Tyholt ser seg om etter nye og “litt smarter” oppvarmingsløsninger.

Tekst
Knut Okkenhaug
Foto
Knut Okkenhaug

– Utsiktene til å få ned oppvarmingskostnadene på sikt og forbudet som kommer, gjør at det er på tide å gjøre noe med det gamle oljefyranlegget. Og kan vi samtidig bidra til å gjøre bylufta enda renere, er det bra, sier Marit Hansen.

Olje-kutt: Marit og Sigmund Hansen på Tyholt har planer om å kvitte seg med dette sentralfyranlegget i løpet av året som kommer. Valgets kval er hva som skal brukes som alternativ og miljøvennlig oppvarmingskilde.

Ekteparet Marit og Sigmund Hansen har fått besøk av energirådgiver Stian Fjeld i boligen på Tyholt. De tre tar seg en rundtur fra kjeller til loft i huset i Skyåsveien. Kjellerrommet der sentralfyranlegget står har sommertemperatur året rundt. En nedgravd oljetank i hagen har i mange år  forsynt anlegget med olje. Men innen 01.01.2020 – når forbudet mot å varme opp bygninger med mineralolje inntrer – er målet til Marit og Sigmund Hansen å bli oljefri.

Investering å spare inn

De vil erstatte den gamle oljefyren med en miljøvennlig oppvarmingskilde. En investering som koster mye, men som de forhåpentligvis vil spare inn i løpet av noen år. Mulighetene er mange. Hva som er den beste løsningen er ikke nødvendigvis så lett å vurdere for en huseier. Det er derfor Stian Fjeld er på besøk. Han jobber som energirådgiver i Energiportalen As. På nettstedet kan du selv utføre en gratis energianalyse av boligen din i Trondheim ut januar 2019.

Enova gir også støtte til energirådgivning for boligeiere.

På denne siden til Trondheim kommune kan du også få svar på spørsmål du har.

Lønnsomt enøk-tiltak

Energirådgiver Stian går fra rom til rom og  kommer med gode råd om hva som kan være aktuelle enøk-tiltak for Marit og Sigmund:
– Det vil trolig være fornuftig å skifte ut noen av de gamle vinduene.
På loftet stopper han opp ved luka til kaldloftet, trekker stigen ned og kliver halvveis opp for å kontrollere isolasjonstykkelsen.

Varmetap: – Varmen stiger og mye av den vil forsvinne gjennom denne uisolerte trappeluka. Jeg ville investert i en ny, isolert trappeluke og lagt på ekstra isolasjon der oppe. Det er et godt enøk-tiltak som ikke trenger å være så veldig dyrt heller, sier energirådgiver Stian Fjeld.

Gode råd

Nede i “Steinstua” i hovedetasjen med navn etter skifersteinen på gulvet, får ekteparet en mer utførlig beskrivelse av tiltakene som med tid og stunder kan gi dem et hyggeligere regning når det kommer til utgifter til oppvarming av egen bolig. I tillegg til oljefyringsutgifter på om lag 40.000 kroner i året, har de el-kostnader på ca 14.000 kroner årlig.

Mulighetene: Stian Fjeld (t.v) presenterer ulike oppvarmingsløsninger for Marit og Sigmund Hansen.

Stian stiller en rekke spørsmål, blant annet om kvadratmeter og antall i husstanden. Svarene legger han inn i beregningsskjemaet på Energiportalen.
– Planlegger dere oppgradering av boligen på sikt?
–Vi skal legge nytt tak med tak-terrasse. Søknaden er inne hos kommunen, svarer Sigmund. Stian mater inn opplysninger i skjemaet han har foran seg på pc. – Ekstra 20 cm isolasjon i taket kan gi 3000 kroner i årlig besparelse, skifter dere ut alle gamle vindu og erstatter dem med nye, vil det kunne gi en årlig besparelse på 6000 kroner. Det er også mulig å etterisolere veggene, det vil i så fall kunne redusere fyringsutgiftene med om lag 5000 kroner i året, sier Stian.

Luft-til-vann – eller…

Så er spørsmålet hvilke fremtidig oppvarmingskilde de bør velge. Det er et alternativ å fortsatt bruke fyringsanlegget, men gå over til bio-olje. De finner ut at den løsningen er lite aktuell, ettersom bio-oljen kan koste noen kroner mer per liter enn dagens løsning.

Huset fra 60-tallet har radiatorer med vannbåren varme.  – Det er positivt. Mitt råd er at dere undersøker om disse kan beholdes, sier Stian og fortsetter: – I så fall kan dere skaffe dere en oppvarmingsløsning som nyttegjør seg av de vannbårne radiatorene. Da er alternativene bergvarmepumpe eller luft- til vann-varmepumpe. Sistnevnte kan dere trolig skaffe dere for om lag 100.000- 150.000 kroner. En slik løsning vil kunne gi en energibesparelse på 25.000 kroner i året. Om dere tar med utgiftene til fjerning av oljetank og oljefyringsanlegg, vil investeringen være nedbetalt i løpet av seks år. Holder dere engangsinvesteringen for fjerning av gammelt oljefyranlegg utenom – noe dere for øvrig  kan få tilskudd for å gjøre – vil nedbetalingstiden være fire år. Det vil være en konge-investering, sier Stian Fjeld.

…bergvarme

Det andre alternativet er å sette opp en bergvarmepumpe. – Den vil gi en investeringskostnad på om lag 250.000 kroner for dere som allerede har et vannbårent anlegg og gi en årlig besparelse på 30.000 kroner i form av reduserte energiutgifter. Nedbetalingstiden vil i så fall være åtte år. Og pass på å velge et system for nattsenking av temperaturen.
Sigmund og Marit Hansen er fornøyd med rådene.

Fornøyd: – Vi har fått en god oversikt. Nå må vi få  innhentet anbud fra aktuelle leverandører. Så får vi se hva vi lander på – bergvarme eller luft til vann-varmepumpe, sier Sigmund Hansen.

Sigmund og Marit er skjønt enige; i løpet av neste år er målet å bli oljefri!

Vil du ha de siste nyhetene fra Trondheim 2030?

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Takk for din påmelding!

Har du lest disse sakene?