Transport & miljø

Ungdommens råd: Sats på tog

Del denne artikkelen
Litt smarter
Tog som førstevalg: – Hurtigtog-forbindelse Trondheim-Oslo må bygges, og sørg for at tog faktisk ikke er dyrere enn fly, var lokallagsleder i Natur og Ungdom, Hedwig Thiery Aresvik (svart skjorte) sin oppfordring til statssekretær Sveinung Rotevatn i Klima- og miljødepartementet. I midten: Dina Dybsjord frs Miljørådet, Blusuvoll Ungdomsskole.

Tog som førstevalg: – Hurtigtog-forbindelse Trondheim-Oslo må bygges, og sørg for at tog faktisk ikke er dyrere enn fly, var lokallagsleder i Natur og Ungdom, Hedwig Thiery Aresvik (svart skjorte) sin oppfordring til statssekretær Sveinung Rotevatn i Klima- og miljødepartementet. I midten: Dina Dybsjord fra Miljørådet, Blussuvoll Ungdomsskole.

– Bygg togtilbudet slik at det blir et godt alternativ for fly på strekningen Trondheim-Oslo. Det var en av flere klare meldinger fra trondheimsungdom som var invitert for å gi klimaråd til riks- og lokalpolitikere.

Tekst
Knut Okkenhaug
Foto
Knut Okkenhaug

Statssekretær Sveinung Rotevatn i Klima- og miljøverndepartementet innledet dialogmøtet på Byåsen videregående skole med å ramse opp en rekke tiltak som han mente hadde skjedd etter at ungdommene holdt klimastreik i mars: –Vi har blant annet fått en klimaavtale med EU, og brudd på avtalen vil få økonomiske konsekvenser for oss, sa Rotevatn. Samtidig erkjente han at ingenting av det han hadde ramset opp var nok. –  Vi trenger gode råd fra dere!

<Strong>Russ med forventninger: </Strong>Elevrådsleder Ole Magnus Ryen ved Byåsen videregående skole var en av de som var aktiv i dialogmøtet. Her ønsker han politikerne og elevene fra andre skoler velkommen.

Russ med forventninger: Elevrådsleder Ole Magnus Ryen ved Byåsen videregående skole var en av de som var aktiv i dialogmøtet. Her ønsker han politikerne og elevene fra andre skoler velkommen.

Og klima-engasjert ungdom hadde masse på hjertet under dialogmøtet som regjeringen sto bak: – Sats på tog fremfor fly. Dropp bygging av firefelts motorveier, la heller jernbanesporet som går ved siden av E6 få et ekstra spor til. Og sørg for at offshore-verftsarbeidere som i dag bygger flytende oljeplattformer, i stedet blir verdensledende på å bygge flytende havvind-installasjoner. Gjør klima- og miljø til tema i flere av skolefagene.

– Møt på Skype

Statssekretær Sveinung Rotevatn (V) og hans rådgivere noterte flittig. Det var også en litt kjeft å få fra ungdommen under møtet – ikke minst da Rotevatn retorisk spurte; – Hva gjør vi der det ikke går tog fra før? Så fortalte han at han skulle på jobbreise til Peru om noen uker. – Hvorfor kan du ikke bare la være å dra? Bruk heller Skype, sa Hedwig Thiery Aresvik, lokallagsleder i Trondheim Natur og ungdom.

 Dropp flyreisen: Avbestill flyreisen til Peru, ta heller møtet via Skype. Det var oppfordringen Hedwig Thiery Aresvik (svart genser) ga statssekretær Sveinung Rotevatn (t.h)

Dropp flyreisen: Avbestill flyreisen til Peru, ta heller møtet via Skype. Det var oppfordringen Hedwig Thiery Aresvik (svart genser) ga statssekretær Sveinung Rotevatn (t.h)

Nestleder i Naturvernstudentene i Trondheim, Hans Hagen fulgte på: – Ja, sørg heller for bedre møtearena på nett, sa 22-åringen. Og i forlengelsen av tog-diskusjonen hadde Hans følgende forslag: – Kontinent-basert togforbindelse bør være noe vi i Norge engasjerer oss i.

Perspektivet vi har mistet

På et annet dialogbord hadde Anna Solem Hilstad følgende  betraktning:

<Strong>Prinsipp: </Strong>Bonde-prinsippet om å overlate gården i bedre stand til neste generasjon enn da du overtok, må også gjelde for folk flest,, mener Anna Solem Hilstad, medlem i Natur og Ungdom og russ ved Trondheim Katedralskole

Prinsipp: Bonde-prinsippet om å overlate gården i bedre stand til neste generasjon enn da du overtok, må også gjelde for folk flest,, mener Anna Solem Hilstad, medlem i Natur og Ungdom og russ ved Trondheim Katedralskole

– Det har vært en god tradisjon blant bønder, det å overlate gården til neste generasjon i bedre stand enn da en selv overtok. Det perspektivet har vi mistet et eller annet sted på veien i dagens samfunn. Nå har vi fått en besteforeldre-generasjonen som skal realisere seg selv; de fortsetter å flyreise til Gran Canaria, mens vi må leve med omkostningene. Det handler om å etterlate kloden i en bedre forfatning til neste generasjon.

Selvgående biler

Elevrådsleder Ole Magnus Ryen på Byåsen videregående skole, mente det må legges til rette for elektriske, selvkjørende biler som kan bestilles hele døgnet. – For folk vil velge løsninger som er tilgjengelige, billige og enklest for dem selv, sa Ole Magnus.

<Strong>Skriften på bordet: </Strong>Dette var noen av spørsmålene ungdommene ga politikere tilbakemelding på.

Skriften på bordet: Dette var noen av spørsmålene ungdommene ga politikere tilbakemelding på.

Vegard Skjervold fra ungdommens bystyre, mener karbonfangst og lagring er viktig: – Hva er muligheten for å tjene penger på karbonfangst? spurte han statssekretæren.  – Ja, teknologien som utvikles kan sikkert selges, Men det bør være høye avgifter på co2-utslipp. Det er nok det som motiverer til utslippsreduksjon, sa Rotevatn.

– Oppmuntrende

På bordet der lokalpolitiker og kommunalråd Geirmund Lykke (KrF) var ordstyrer, ble tog på nytt et tema. Utgangspunktet for borddiskusjonen var “Hva kan man gjøre i sitt nærmiljø for å kutte klimagassutslipp. Og hva vil du selv gjøre for å bidra til mindre klimagassutslipp?».

<Strong>Retorikk: </Strong>– Hva kan politikerne gjøre for å tilrettelegge for at folk skal ta mer tog - det er spørsmålet, sa Hans Hagen til kommunalråd Geirmund Lykke.

Retorikk: – Hva kan politikerne gjøre for å tilrettelegge for at folk skal ta mer tog – det er spørsmålet, sa Hans Hagen til kommunalråd Geirmund Lykke.

Det fikk Hans Hagen nestleder i Naturvernstudentene i Trondheim, til å stille et retorisk motspørsmål: – Hva kan politikerne gjøre for å tilrettelegge for at folks skal ta mer tog – det er spørsmålet.

<Strong>Arena å bli hørt på: </Strong>Dina Dybsjord (f.v), Ingvild Kolstad og Stine Hansvold er medlemmer i Miljørådet på Blussuvoll ungdomsskole. De synes dialogmøtet var en god arena for å bli hørt, og vil gjerne ha flere slike møter.

Arena å bli hørt på: Dina Dybsjord (f.v), Ingvild Kolstad og Stine Hansvold er medlemmer i Miljørådet på Blussuvoll ungdomsskole. De synes dialogmøtet var en god arena for å bli hørt, og vil gjerne ha flere slike møter.

Etter møtet var Geirmund Lykke inspirert av det han hadde hørt: – Det er oppmuntrende å møte ungdom med kunnskap og kloke tanker. Og det er godt å høre at de er beredt til å ta personlige valg på bekostning av goder.  De er opptatt av hva de selv kan bidra med, ikke bare hvordan voksengenerasjonen ødelegger miljøet.

Vil du ha de siste nyhetene fra Trondheim 2030?

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Takk for din påmelding!

Har du lest disse sakene?