Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Litt smarter

Utslippsfri varelevering i virustider

Del denne artikkelen

Smittevern-tiltak: Et av tiltakene for å redusere smitterisiko forbundet med varelevering, er at sjåførene setter leveransen like innenfor varemottaksdøra, og sjåføren signerer selv på skanneren - uten å komme i nærheten av de ansatte i butikken. Foto: Knut Okkenhaug

Vareleveringene til matbutikkene i Trondheim går som normalt, selv om det meste annet føles «mot normalt» denne våren. Målet er at all transport skal være smittefri. En del er også utslippsfri.

Tekst
Guro Kulset Merakerås
Foto
Knut Okkenhaug og Guro Kulset Merakerås

For to måneder siden var rikspressens klimaøyne rettet mot Asko i Trondheim. At det midtnorske regionkontoret til en logistikkbedrift som frakter dagligvarer, skulle være verdens første til å ta i bruk serieproduserte hydrogenlastebiler, det var en aldri så liten sensasjon.

Vann som eneste utslipp: Askos regionlager i Trondheim har egen hydrogenstasjon. Her hydrogenbilen ved påfyllingsstasjonen.

Du skal snart få høre hvordan det er mulig å kjøre en bil med vanndamp som eneste utslippsprodukt, men først over til det som preger alles hverdag denne våren: korona og smittefrykt. I første fase av vanlig drift på hydrogenlastebilene i Trondheim, fikk bedriften nemlig plutselig noe annet å tenke på.

Ekstra-tiltak

– Det går fint for transportnæringa å opprettholde vareleveransene så lenge kundene i dagligvarehandelen ikke hamstrer, men vi har selvsagt vært nødt til å sette inn en del ekstra tiltak for å sikre at leveransene forgår på en smittefri måte, forteller administrerende direktør Jørn Endresen. På telefon, selvsagt.

Samfunnsviktig oppgave: Produksjon og tilførsel av mat og andre dagligvarer er en samfunnsviktig oppgave, og Asko er en av mange aktører som jobber for å sikre at varene kommer frem til innbyggerne. Adm.dir. i Asko Midt-Norge, Jørn Endresen, forteller om tiltakene de har iverksatt for å sikre at de kan fortsette å holde hjulene i gang (bildet er fra en tidligere anledning).

Det er ikke tidspunktet for å komme på besøk hos Asko, for å si det slik.

– Nei, nå har bare våre egne ansatte tilgang, sier Endresen. Det er ingen fysiske møter nå, heller ikke i regionsjefens kalender. I kantina er det slutt på all annen servering enn innpakket, påsmurt baguett, og de ansatte må sitte med minst 2 meters mellomrom. De som kan ha hjemmekontor har det, men det er vanskelig å kjøre lastebil på hjemmekontoret. Varetransport er en samfunnsviktig funksjon, og så å si alle sjåfører er i drift. Endringer er det like fullt. Alle varemottak, all tømming og lasting gjøres av ASKOs egne ansatte, som er opplært i gode rutiner for vask av hender og utstyr. Eksterne sjåfører må pent vente utenfor.

Slik går hjulene rundt i virushverdagen

Ute hos kunden er også rutinene endret for minimal kontakt. Varene leveres like innenfor varemottaksdøra, og sjåføren signerer selv på skanneren, i stedet for å oppsøke kunden for å få signatur.

– Signering foregår vanligvis med finger på skjermen, og det kan jo føre til spredning av smitte. Vi har gjort avtale med kundene våre om at det gjelder andre rutiner i denne perioden. Vi har heldigvis det nødvendige tillitsforholdet som skal til for at de aksepterer at våre sjåfører kvitterer selv.

Butikksjef hos Kiwi Dalgård, Kenneth Bjærum, bekrefter at dette fungerer greit.

– Bortsett fra dette går alt som vanlig, varene kommer som de skal og vi får det vi bestiller, sier han.

Mindre kjøring – mer opplæring

Asko har foreløpig greid å holde 97 % av sine ansatte i jobb, til tross for at 80 % av kundene er satt på pause på grunn av stengte skoler, barnehager, hotell og restauranter.

Energi på taket: Askos hovedlager i Trondheim har solceller på taket som kan produsere strøm tilsvarende forbruket til 60 eneboliger. Energien fra solcellene danner grunnlaget for hydrogen-produksjonen. Foto: Asko

– Sjåførene har mindre kjøring, men vi har framskyndet planlagte interne opplæringsprosjekt og satt i sving en del tekniske byggeprosjekt der vi nå bruker egne folk. I tillegg opplever vi stor fleksibilitet hos de ansatte, som har tilbudt seg å ta ut ferie eller avspasering. Jeg føler at dugnadsånden er over oss på alle områder, sier Jørn Endresen.

Utslippsfrie biler

Det var ikke dette de så for seg som vårens fokus. Disse månedene skulle handle om bedriftens stolthet, de nye hydrogendrevne lastebilene. Tre av de fire bilene i Trondheim står og venter på en oppgradering som må utføres av Scanias teknikere fra Sverige og en underleverandør fra Tyskland, så mens innreiseforbudet gjelder, får Asko nøye seg med å bruke den ene 0-utslippsbilen som er i drift.

– Sjåførene er veldig fornøyd med den, de rapporterer om lite støy og sier at den er enkel å kjøre, sier Endresen.

Asko er et eksempel på hvordan aktører i næringslivet kan bidra med løsninger, ikke bare under koronakrisen, men også på klimakrisen. Bedriften har en ambisjon om at de innen 2026 skal gjøre all distribusjon av matvarer med nullutslippsbiler, altså elbiler og hydrogenbiler. Ett år etter planen, men like fullt først i verden, kan de altså skryte av å ha verdens første hydrogendrevne lastebiler.

– Når kunder sier at de ønsker et skilt på veggen med «Våre leveranser kommer fra Asko med biler som har nullutslipp», da tar vi det som et godt tegn på at miljøinnsats bygger omdømme, sier Endresen, som også håper miljøinnsats vil telle mer i framtidens offentlige anbud. 

– Grønt hele veien

Også på Kiwi Dalgård opplever de å ha kunder som bryr seg om butikkens klimasatsing. Butikken, som er selvforsynt på strøm ved hjelp av varmebrønner i bakken og solceller på bygget, er fornøyd med å få varer tilkjørt med nullutslippskjøretøy.

– Da snakker vi grønt hele veien, og vi kommuniserer dette til kundene våre. Mange av dem er nysgjerrige på hvordan dette med hydrogenbiler fungerer, forteller butikksjef Kenneth Bjærum.

Kommunen ønsker mer hydrogen i trafikken

– Hvis vi skal nå målet vårt om 85% reduksjon i utslippstallene fra 1990 innen 2030, trenger vi mer infrastruktur for nullutslippstrafikk i byen vår, sier Jøran Solli, som er rådgiver i Miljøenheten til Trondheim kommune. I løpet av året utføres en analyse som skal fortelle kommunen hvilke tiltak som må gjøres tilknyttet ladestasjoner og fyllestasjoner for hydrogen og biogass for å komme i mål. – Vi ønsker både å legge til rette for flere brukere og å støtte næringsvirksomhet i regionen som er knyttet til produksjon av biogass og hydrogen, sier Jøran Solli.

Hydrogen for fremtiden: Jøran Solli i kommunens Miljøenhet planlegger for tiden etter korona, og er i ferd med å hente inn nødvendig kunnskapsgrunnlag om hvilken infrastruktur byen vår trenger for nullutslippskjøretøy. Hydrogen vil være en vesentlig del av løsningen, mener han.

Han roser Asko for å være en kraftfull pådriver.

– Vi forsøker å aktivt legge til rette for hydrogendrevne tyngre kjøretøy og har blant annet nylig sendt inn en søknad til Enova i forbindelse med en bil til Trondheim Renholdsverk, men Askos satsing skal vi ikke ha noe av æren for. Der har vi bare vært heiagjeng, sier Solli. 

Den store smellen

I fjor sommer var Trondheim kun uker unna å få en energistasjon med fyllemuligheter for hydrogen også for privatmarkedet. Drivstoffselskapet Uno X, med styreleder Odd Reitan i spissen, hadde rukket å åpne tre stasjoner på landsbasis og Trondheim og Hell sto for tur. Men så sa det pang i Sandvika. En feilmontert plugg i en hydrogentank i Bærum utløste en kraftig eksplosjon som til alt hell bare førte til materielle skader. Etter dette la Uno X Energi all videre hydrogensatsing på is.

– Vi vil ikke tilby hydrogen til privatmarkedet før utviklingen har tatt teknologien noen steg videre. Det handler fremfor alt om sikkerhet, opplyser selskapets ledelse til Trondheim2030.

– Etter eksplosjonen hos Uno X stoppet arbeidet med hydrogensatsingen opp fra juni til desember. Vi gjorde ekstra sikkerhetstiltak for flere millioner. Nå står høytrykkstankene på taket, og vi føler oss helt trygge på at en eksplosjon som den i Sandvika ikke kan skje på vårt anlegg, sier Askos Jørn  Endresen.

 

Har du lest disse sakene?