Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Litt smarter

Torvet – klimarobust og fossilfritt

Del denne artikkelen

Granittdekket på plass: Torvet og flere nye utesteder har åpnet i løpet av sommeren. Under dekket er det bygget fordrøyningsbasseng som skal forebygge vannskader ved store nedbørsmengder. Foto: Unni Skoglund

Torvet endelig gjenåpnet! Når du rusler over det i ruskevær, skal du vite at det er bygget slik at det skal ta unna store vannmengder.

Tekst
Knut Okkenhaug/Unni Skoglund
Foto
Unni Skoglund/Carl-Erik Eriksson

 I tillegg har Torvet som anleggsplass vært byens første fossilfrie. Sånn sett kan det kalles både klimarobust og klimavennlig.


Dimensjoner: Store betongrør ble brukt for å bygge såkalte fordrøyningsbasseng hvor overvann fra kraftige regnskyll lagres og forsinkes for å hindre oversvømmelser: Foto: Carl-Erik Eriksson.

I forbindelse med opprustingen av Torvet ble det bygget to fordrøyningsbasseng eller magasin for overvann. Ett ble etablert i Kongens gate, det andre i overgangen mellom Torvet og Munkegata overfor Burger King.

Forsinker vannet

Under kraftig regnvær vil vannet samles i store betongrør under bakken og holdes tilbake til overvannet trygt og kontrollert kan slippes ut i avløpsnettet. Dette letter presset og trykket på avløpsledningene som i dag ikke har kapasitet til å ta i mot alt overvannet ved store nedbørsmengder.

Mer ekstremvær betyr at en må tenke klimatilpasning når en bygger. Her fra Brattøra en uværsdag. Foto: Carl-Erik Eriksson.

Ved å fordrøye eller forsinke vannet, reduseres faren for oversvømmelse i kjellere. Tidsperioden hvor avløpsvann i ekstreme situasjoner må gå i overløp i Nidelva eller havnebassenget vil også bli kortere, forklarte prosjektleder for Torvet, Marit Solum da de svære betongrørene på 120 cm i diameter ble heist på plass under bakkenivå i anleggsperioden.

Stiller klimakrav

Tradisjonelle anleggsplasser er en stor kilde til klimagassutslipp og forurensning. Derfor var det viktig for Trondheim kommune å gjøre Torvet fossilfritt – som et eksempel til etterfølgelse.

Fossilfritt: Den lydløse, elektriske hjullasteren er et synlig tegn på at Torvet som anleggsplass er fossilfritt.

– Skal vi nå klimamålene, er det viktig at Trondheim kommune som byggherre stiller klimakrav i våre prosjekter. På den måten bruker vi vår markedsmakt til å redusere utslipp og vi bidrar til et grønt teknologiskifte, ifølge rådgiver Simon Loveland i Miljøenheten i kommunen.  

Det bidrar til at de som kjemper om kontraktene, skaffer seg 0-utslippskjøretøy. Blant disse er  entreprenørfirmaet Søbstad AS som nylig reserverte to batteridrevne gravemaskiner. Dag Søbstad i firmaet grunngir reservasjonen blant annet med at Trondheim kommune planlegger flere nullutslippsprosjekter.

Har du lest disse sakene?