Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Levende by

Ruster Torvet for mer ekstremvær

Del denne artikkelen

Store betongrør brukes for å bygge såkalte fordrøyningsbasseng hvor overvann fra kraftige regnskyll lagres og forsinkes for å hindre oversvømmelser (Foto: Carl-Erik Eriksson).

Kongens gate er i ferd med å få eget basseng. Ikke i tradisjonell forstand, men i form av et såkalt fordrøyningsbasseng. Dette skal hindre at gater og ledningsnett oversvømmes ved kraftige regnskyll.

Tekst
Tine Nilsen
Foto
Trondheim kommune/ Carl-Erik Eriksson

Tunge betongrør på 120 cm i diameter festes godt og heises på plass i «bassenggropa» i Kongens gate. Arbeidet med å klimaruste Torvet for fremtiden er godt i gang.

– Her bygger vi basseng for regnvann. Dette gjør vi for å være bedre forberedt på forventede endringer i klimaet med økt nedbør. Spesielt gjelder dette intense lokale regnskyll som vi har sett flere og flere eksempler på i det siste, sier prosjektleder for Torvet, Marit Solum.

  • Store betongrør brukes for å bygge såkalte fordrøyningsbasseng hvor overvann fra kraftige regnskyll lagres og forsinkes for å hindre oversvømmelser (Foto: Carl-Erik Eriksson).

  • Store betongrør brukes for å bygge såkalte fordrøyningsbasseng hvor overvann fra kraftige regnskyll lagres og forsinkes for å hindre oversvømmelser (Foto: Carl-Erik Eriksson).

  • Store betongrør brukes for å bygge såkalte fordrøyningsbasseng hvor overvann fra kraftige regnskyll lagres og forsinkes for å hindre oversvømmelser (Foto: Carl-Erik Eriksson).

  • Store betongrør brukes for å bygge såkalte fordrøyningsbasseng hvor overvann fra kraftige regnskyll lagres og forsinkes for å hindre oversvømmelser (Foto: Carl-Erik Eriksson).

Forsinker vannet

I forbindelse med opprustingen av Torvet skal det bygges to fordrøyningsbasseng eller magasin for overvann. Ett etableres i Kongens gate, det andre i overgangen mellom Torvet og Munkegata overfor Burger King.

Under kraftig regnvær vil vannet samles i store betongrør under bakken og holdes tilbake til overvannet trygt og kontrollert kan slippes ut i avløpsnettet. Dette letter presset og trykket på avløpsledningene som i dag ikke har kapasitet til å ta i mot alt overvannet ved store nedbørsmengder.

Ved å fordrøye eller forsinke vannet på denne måten reduserer vi faren for oversvømmelse i kjellere. Tidsperioden hvor avløpsvann i ekstreme situasjoner må gå i overløp i Nidelva eller havnebassenget vil også bli kortere.

Mindre vann til rensing = miljøgevinst

I tillegg til å fordrøye benyttes det også en løsning hvor noe av regnvannet infiltreres. Det betyr at overvannet renner direkte ut i grunnen og slipper å ta veien gjennom rørene i fordrøyningsbassenget og videre ut i avløpsnettet for rensing.

– Vi er svært fornøyd med å ha fått på plass en slik løsning. Ved å bygge fordrøyningsbasseng tar vi høyde for hyppigere tilfeller av kraftige nedbørsmengder. Ved å infiltrere reduserer vi mengden vann som ellers ville gått til rensing, noe som er et godt miljøtiltak, sier Solum.

Rydder opp over og under bakken

I forbindelse med opprustingen av Torvet blir det altså gjort omfattende arbeid under bakken. I tillegg til fordrøyningsbassengene i Kongens gate og Munkegata skal det bygges fire underjordiske tekniske rom. Høyspentnettet skal legges om og eksisterende trafo skal fornyes. Nye rørgater skal legges fram til bygningene rundt Torvet slik at behovet for framtidig teknisk infrastruktur blir ivaretatt.

Vil du ha de siste nyhetene fra Trondheim 2030?

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Takk for din påmelding!

Saken plassert geografisk

AVLYST

Åpningstider

Kontakt

Telefon:

Munkvoll helse- og velferdssenter

Senior, Musikk

100,-

Les hele saken

Filtrer kart

Se alle saker på kartet

Har du lest disse sakene?